Politologijos referatai

361 dokumentas
Korupcija. Kyšis ir kyšininkavimas
Įvadas. Kyšininkavimo raida. Kyšininkavimas ir jo priežastys. Kyšių tipai. Kyšis ekonominė problema. Kyšiai išvalo rinką ir veikia kaip skatinančios premijos. Kyšiai atveria kelią nusikalstamai veiklai. Išvados. Literatūra.
Politologijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 03 15
Socialinė politika Lietuvoje
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Socialinės politikos samprata bei požymiai. Socialinę politiką įtakojantys veiksniai. Lietuvos socialinės politikos aspektai ir pagrindiniai tikslai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veikimo principai. Socialinės ...
Politologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 02 23
Motyvacinis laiškas studijoms stojant į universitetą
Motyvacinis laiškas studijoms stojant į universitetą.
Politologijos referatai, Referatas, 2 puslapiai
2018 03 30
Valstybės valdymo formos
Valstybės formos samprata ir elementai. Valstybės valdymo forma, valstybės sandaros forma, politinis rėžimas. Valstybės formos samprata. Valstybės valdymo forma. Monarchija. Respublika. Parlamentinė respublika. Prezidentinė respublika. ...
Politologijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 04 30
Patriotizmas patriotiškumas
Vienas iš svarbiausių patrioto bruožų taip pat yra pilietiškumas – taurus darbas savo šaliai. Patriotas turi padėti kurti geresnį gyvenimą savo šalyje, prisidėti prie įvairių sprendimų priėmimo, pavyzdžiui, dalyvauti rinkimuose – ...
Politologijos referatai, Referatas, 2 puslapiai
2012 06 12
Vietos savivalda
Įvadas. Vietos savivaldos principai. Vietos savivaldos sistema ir teritorinis valdžios pasiskirstymas. Vietos savivaldos institucijos. Savivaldybės taryba. Savivaldybės meras. Savivaldybės administracija. Savivaldybių funkcijos. Išvados. ...
Politologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 02 22
Lietuvos kultūros politika
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Moksliniai šaltiniai. Teisiniai šaltiniai. Politiniai šaltiniai. Empiriniai šaltiniai. Analitinė dalis. Lietuvos kultūros politika sovietmečio periodu. Lietuvos kultūros politika atgavus ...
Politologijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 04 08
Europos Sąjunga ir Lietuva: privalumai ir trūkumai
Įvadas. Įstojimo į Europos sąjungą vizija. Įstojimo į Europos sąjungą privalumai ir trūkumai. Euro įvedimas. Žemės ūkio vystymasis. Verslas Lietuvoje. Darbo politika. Europos sąjungos struktūrinių fondų parama. Išvados. Naudota ...
Politologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 05 07
Rinkimai referatas
Įvadas. Rinkimų samprata. Rinkimų teisė. Rinkimų organizavimo procesas. Rinkimų sistemų klasifikacija. Lr prezidento rinkimai. Lr prezidento samprata. Prezidento institucijos atkūrimas. Lr prezidento rinkimai. -. Lr seimo ir savivaldos ...
Politologijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2012 09 23
Europos Sąjunga
Turinys. Įvadas. Kūrimo istorija. ES organai ( įstaigos ). Lietuvos integracija į Europos sąjungą. Naujų Europos sąjungos narių priėmimo ir dalyvavimo joje teisinės sąlygos. Europos sutartis ir jos reikšmė teisinei Lietuvos ...
Politologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 01 09
Viešojo valdymo reforma
Įvadas. Viešojo valdymo reformos samprata. Viešojo valdymo reformos modelis. Viešojo valdymo doktrinos. Viešojo valdymo reformas lemiantys veiksniai. Išvados. Literatūra.
Politologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 05 16
Globalizacija: privalumai ir trūkumai
Įvadas. Globalizacija – griaunanti jėga ar naujos galimybės? Kam naudinga globalizacija? Globalizacijos teigiamos - neigiamos savybės. Globalizacija Lietuvoje. Išvados. Literatūra.
Politologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 01 13
Antikorupcinė politika ir jos veiksmingumas Lietuvoje
Įvadas. Korupcija. Antikorupcinė politika. Antikorupcinės politikos veiksmingumas lietuvoje. Išvados. Literatūros ir šaltinių sąrašas. Nerastume pasaulyje tokios valstybės, kuriai daugiau ar mažiau nebūtų tekę susidurti su korupcijos ...
Politologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 01 01
Valstybės valdymas
Valstybės tarnybos bendrasis valdymas. Įvadas. Valstybės tarnyba. Kas yra valstybės tarnyba. Valstybės tarnybos sudėtis. Valstybės tarnybos pagrindiniai principai. Šio įstatymo taikymas. Šis įstatymas netaikomas. Valstybės tarnautojų ...
Politologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2010 12 11
Tarptautinis terorizmas
Įvadas. Terorizmo sąvoka. Terorizmo rūšys. 2001-ųjų rugsėjo 11-osios įvykis, mitai, sąmokslo teorjos. Išvados. Daugeliui pasaulio valstybių kova su terorizmu šiandien yra vienas iš svarbiausių prioritetų. Savo pasiryžimą visomis ...
Politologijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 07 24
Liberalizmas, jo kritika ir pagrindiniai iššūkiai tarptautiniuose santykiuose
Įvadas. Klasikinis liberalizmas. Liberalizmo formos. Sociologinis liberalizmas. Tarpusavio priklausomybės liberalizmas. Institucinis liberalizmas. Respublikoniškas liberalizmas. Liberalizmo kritika. Išvados. Literatūros sąrašas.
Politologijos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2014 10 23
Politinės kultūros bruožai Lietuvoje
Lietuvos politinės sistemos referatas. Įvadas. Politinės kultūros apibūdinimas. Politinės kultūros struktūra pagal g. Almond ir s. Verba. Politinės kultūros tipologija. Politinė kultūra lietuvoje. Sovietinis palikimas lietuvos ...
Politologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 08 24
Federalizmas
Šiame darbe nagrinėsiu pagrindinius ir esminius klausimus susijusius su federalizmu. Aptarsiu esmines problemas federacinėse valstybėse. Kalbėsiu apie federalizmą kaip valstybės valdymo formą, jo struktūrą. Išsiaiškinsiu ar ...
Politologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 06 17
Lietuvos respublikos seimas
Įžanga. Seimas - valstybinės valdžios atstovaujamoji institucija lietuvoje. Seimo formavimas. Pirmalaikiai seimo rinkimai. Seimo nario teisinis statusas. Seimo nario teises ir pareigos. Seimo nario imunitetas. Seimo nario patraukimo atsakomybėn ...
Politologijos referatai, Referatas, 20 puslapių
2012 02 22
Lisabonos sutartis
Įvadas. Lisabonos sutartis. Lisabonos sutarties ratifikavimas. Svarbiausios lisabonos sutarties nuostatos. Daugiau demokratijos, daugiau atvirumo. Spartesnis ir veiksmingesnis sprendimų priėmimas. Es institucijų modernizavimas. Ekonomikos ...
Politologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 05 10
Politologijos žinių reikšmė teisininko veiklai
Dalis. Valstybės valdymo apžvalga apibūdinkite valstybės valdymo sistemą kokie elementai ją sudaro , kaip ji veikia Valstybė . Ką piliečiui duoda valstybė. Ką pilietis turi duoti valstybei. Kokias matote svarbiausias , aktualiausias ...
Politologijos referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 04 08
Europos sąjunga referatas
Vėliava. Himnas. Europos diena. Europos sąjunga kas tai? Kas tai asociacijos sutartis? Kurioms salims asociacijos sutartis gali buti naudinga ? Es kalbos. Es valstybes nares. Europa- žeminas penktas pagaldydi. Airija. Australija. Belgija. Kas ...
Politologijos referatai, Referatas, 30 puslapių
2012 02 22
Konservatizmas
Įvadas. Konservatizmo raida. Konservatizmo šakos. Neokonservatizmas. Socialinis konservatizmas. Krikščionys demokratai. Konservatizmo bruožai. Konservatizmo principai. Išvados. Literatūra. Konservatizmas, kaip viena svarbiausių politinių ...
Politologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 03 10
Valstybės skola - skolinimasis užsienio ir vidaus rinkose
Įvadas. Valstybės skola. Vidaus ir užsienio skolinimasis. Valstybės skolos valdymas užsienio šalyse. Valstybės skolinimosi poreikį lemiantys veiksniai Valstybės skolos valdymas. Valstybės skolos valdymo rizikos. Valstybės skolos vertinimo ...
Politologijos referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 05 06
Globalizacija ir Lietuvos ekonominė politika
Įvadas. Globalizacijos teorija ir praktika. Globalizacijos parametrai. Globalizacija ir uždarumas. Globalizacija ir integracija. Europos sąjunga ir pasaulio ekonomika. Europos sąjunga ir pasaulinis darbo pasidalijimas. Europos sąjunga ir ...
Politologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 02 22
Trečiojo pasaulio šalys
Tarptautinės integracinės grupuotės „trečiajame pasaulyje“: paskirtis, tikslai, rezultatai. Įvadas. „trečiojo pasaulio“ šalių bruožai. „trečiojo pasaulio“ tarptautinių integracinių grupuočių samprata. Mercosur sąjungos ...
Politologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 06 25
Europos parlamentas
Europos sąjungos parlamentas. Įvadas. Europos parlamento rinkimai. Europos parlamento darbas ir struktūra. Europos parlamento buveinė. Ep pirmininkas ir pirmininkų sueiga. Parlamento frakcijos. Parlamento komitetai. Europos parlamento ...
Politologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 03 11
Interesų grupės
Interesų grupės. Interesų grupių klasifikacija. Interesų grupės ir valdžios institucijos. Politinės partijos ir interesų grupės. Interesų grupės ir vyriausybė. Interesų grupių funkcijos. Interesų grupių poveikio būdai. Išvados. ...
Politologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 01 09
Ar demokratija visada geriausias valdymo būdas?
Įvadas. E-demokratija dabar. Internetinis balsavimas. Internetinis balsavimas - privalumai. Internetinis balsavimas – trūkumai. Estijos pavyzdys. Išvados. Literatūros sąrašas. Demokratija šiuo metu žavisi beveik visas pasaulis. ...
Politologijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2012 02 22
Pilietinės visuomenės problemos
Įžanga Pilietinė visuomenė. Pilietinės visuomenės samprata. Pilietinė visuomenė ir socialinė atskirtis (Lietuvoje). Pilietinė visuomenė ir valstybė Pilietinės informacinės visuomenės problemos. Pilietiškumo problema Lietuvoje. ...
Politologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 11 29
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo