Politologijos savarankiški darbai

46 dokumentai
Europos sajungos veiklos swot analize
Vardas , pavardė , grupė xxxxxxxx Europos sąjungos veiklos swot analizė stiprybės. Vidaus veiksniai stiprybės ir silpnybės. Išorės veiksniai galimybės ir silpnybės. Stiprybės bendra valiuta. Laisvas prekių judėjimas. Politiniai ir ...
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2016 12 07
Žiniasklaidos įtaka politikos procesams ir visuomenei
Įvadas. Žiniasklaidos sąveika su politika. Žiniasklaidos funkcionavimas politiniuose procesuose. Žiniasklaida ir rinkimai. Šou principų išraiškos Lietuvos politiniame gyvenime. Žiniasklaidos ryšys su visuomene. Žiniasklaidos įtaka ...
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2016 05 17
Politologijos žinių reikšmė teisininkės, teisininko veiklai
Utenos kolegijos verslo ir technologijų fakulteto teisės katedros teisės studijų programa politologijos projektinis darbas. Utena 2016 politologijos žinių reikšmė teisininkės , teisininko veiklai. Dalis. Valstybės valdymo apžvalga. ...
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2017 05 18
Šiauliai referatas
Šiauliai – mano gimtasis miestas. Įvadas. Miesto žemėlapis. Miesto herbas. Miesto tarmė. Miesto „mitologija“. Gyventojai. Miesto teritorija. Miesto istorija. Lankytinos vietos. Reikšmingiausios datos. Reikšmingiausios šventės. ...
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2013 05 26
Europos sąjungos veiklos swot analizė: stiprybės ir silpnybės
Vardas , pavardė , grupė Europos sąjungos veiklos swot analizė stiprybės. Teiginių pagrindimas Dalyvavimas bendroje rinkoje. Politiniai ir diplomatiniai būdai spręsti konfliktus. Politiniai ir administraciniai skirtumai. Gyvenimas ir ...
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2019 01 04
Laisvės ir lygybės sąveika: skirtingų politinių srovių požiūriai.
Laisvės ir lygybės sąveika: skirtingų politinių srovių požiūriai. Įvadas. Politinių srovių požiūris į laisvę ir lygybę. Liberalizmo laisvės ir lygybės sąveika. Konservatizmo laisvės ir lygybės sąveika. Socializmo laivės ir ...
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2013 04 29
Socialinės politikos modeliai ir jų bruožai
Socialinės politikos modeliai ir jų bruožai. Liberalus – marginalinis socialinis modelis Lietuvoje. Paramos šeimai aspektai. Lyčių lygybės principai. Darbo rinkos politika. Skurdo ir nelygybės problemos. Mokslo informacijos šaltinių ...
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2019 10 22
Europos sąjungos veiklos SSGG analizė: stiprybės, silpnybės
Europos studijų tarpinio atsiskaitymo užduotis (va gr. Vardas, pavardė, grupė. Europos sąjungos veiklos ssgg analizė. Stiprybės. Silpnybės.
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2019 11 13
Argumentuotas tekstas - Donald‘as Trump‘as
Argumentuotas tekstas Donald‘as Trump‘as .
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2017 03 15
Mokslinė analizė, valstybės tarnybos Lietuvoje ir Latvijoje palyginimas
Valstybės tarnybos samprata. Imituojami , tačiau logiški , mokslinio darbo rezultatai.
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2019 10 28
Politinės partijos ir jų funkcijos
Įvadas. Politinių partijų atsiradimas. Politinių partijų klasifikacija. Politinių partijų teisė. Politinių partijų funkcijos. Išvados. Literatūra.
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2014 01 15
Bilderbergo Klubas – masonų tikslų įgyvendinimo įrankis globalių politinių ir ekonominių procesų kontekste
Įvadas. Bilderbergo Klubo kilmė, struktūra ir pagrindiniai deklaruojami tikslai. Bilderbergo Klubo “šešėlinės” funkcijos ir veikla. Bilderbergo Klubas – viena pagrindinių pasaulio masonerijos organizacija. Apibendrinimas. Naudoti ...
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2017 03 26
Europos idėjos susiformavimas
Įvadas. Mitas, kaip atsirado Europa. Klasikinė Europos kilmė. „Europa“ viduramžiais. Sekuliarizacijos procesas link Europos civilizacijos. Europos identiteto kosmopolitinė perspektyva. Europos idėja pirmaisiais pokario metais. Išvados. ...
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2019 02 03
Konservativizmo pagrindiniai bruožai ir idėjos
Konservatizmas. Požiūris į žmogų Konservatoriai. Ekonomika. Švietimas ir sveikatos apsauga. Konservatizmo kritika.
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 1 puslapis
2013 09 09
Nepriklausomų valstybių sandrauga (NVS) ir Kolektyvinio saugumo sutarties organizacija (KSSO)
Nepriklausomų valstybių sandrauga NVS ir Kolektyvinio saugumo sutarties organizacija KSSO. Nepriklausomų Valstybių Sandraugų. Kolektyvinio saugumo sutarties organizacija.
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2017 09 17
Irako ir Irano konflikto prielaidos
Kokios buvo konflikto prielaidos? Pirmas lygis. Antras lygis. Trečias lygis. Konflikto analizė. Analizės faktorius. Situacijos analizė. Literatūra.
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2018 11 06
Kaimo jaunimo nedarbo mažinimas
Pagrindinės tarptautinės ir nacionalinės institucijos , dalyvaujančios kaimo jaunimo nedarbo mažinimo politikos procese. Teisinis reguliavimas ir politika dabar. Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas ‘‘. LR ...
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2019 05 23
Kultūra Europos Sąjungoje
Kas ta – ES? Europos Sąjungos raida. ES institucijos ir įstaigos. Kultūra Europos Sąjungoje. Tikslai ir pagrindinės funkcijos. Paramos rūšys. Su kultūra susijusios šios ES politikos sritys. Laimėjimai. Politikos naujovės. Veiksmų ...
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 11 27
Pridėtinio cukraus vartojimas Lietuvos sveikatos politikos kontekste
Viešosios politikos analizė. Nesubalansuota Lietuvos gyventojų mityba. Nepakankamas visuomenės sveikatos raštingumas. Nepakankamas žiniasklaidos ir reklamos kontrolė. Nepakankamas maisto gamintojų kontrolė.
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2019 03 25
Radviliškio rajono savivaldybės rinkimai
Radviliškio rajono savivaldybės rinkimai Tėvynės Sąjungos ( Lietuvos Konservatorių ), Lietuvos Politinių Kalinių Ir Tremtinių Sąjungos, Lietuvių Tautininkų Sąjungos Koalicija. Lietuvos demokratinė darbo partija. Lietuvos ...
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2017 11 29
Slovėnijos vietos savivaldos sistema
Įvadas. Administracinis valstybės suskirstymas, savivaldos lygiai. Savivaldos sistema. A)Teisės aktai, reglamentuojantys vietos savivaldą (konstitucija, įstatymai, kitaBFunkcijų pasidalinimas tarp lygmenų. CInstitucijos. Miesto tarybos ...
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2020 04 01
T. Hobbes Kas yra politika?
Įvadas. Valstybės kūrimas ir veikimo principai. Žmogaus koncepcija Leviatane. Prigimtinės žmogaus teisės pakeičiamos prigimtiniais įstatymais. Politika privalo būti atskirta nuo religijos. Moralė atsiranda kartu su politine visuomene. ...
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2017 05 28
Vietos savivalda Lietuvoje: tiesioginiai merų rinkimai
Įvadas. Vietos savivaldos samprata ir funkcijos. Meras ir jo įgaliojimai. Tiesioginiai merų rinkimai. Išvados. Literatūra.
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2019 04 15
Indijos ir Pakistano branduolinis arsenalas Kokie turimi branduoliniai ginklai, tipai, kiekiai, kokios yra nešimo platformos
Indijos ir Pakistano branduolinis arsenalas. Kokie turimi branduoliniai ginklai , tipai , kiekiai , kokios yra nešimo platformos. Populiacija 1  276  267 . Teritorija 3  287  590 km. Branduoliniai ginklai Apie 130 galvučių. Apie 140 ...
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 04 15
Kodėl Donaldas Trumpas tapo JAV prezidentu?
Įvadas. Vidinė Jungtinių Amerikos Valstijų politinė padėtis. Permainų troškimas ir respublikonų partijos vidiniai nesutarimai. Demokratų partijos klaidos. Postmodernizmo įsigalėjimas pasaulyje. Rusijos įtaka rinkimuose. Išvados. ...
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 05 09
Argumentuotas tekstas: JAV prezidento rinkimai - D.Trumpas nėra tinkamas būti JAV prezidentu
Argumentuotas tekstas: JAV prezidento rinkimai - D.Trumpas nėra tinkamas būti JAV prezidentu.
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2018 05 15
Balkanų valstybių pasirengimas narystei Europos sąjungoje
Balkanų valstybių Albanijos , Makedonijos , Serbijos ir Juodkalnijos pasirengimas narystei Europos sąjungoje , Mastrichto kriterijų vykdymas 2007 2013m. Metinis biudžeto deficitas. Ilgalaikių paskolų palūkanų norma. Šalys kandidatės ...
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2017 03 04
Belgijos viešojo sektoriaus organizavimas
Įvadas. Pirmoji dalis. Ministrų tarybos funkcijos. Ministras pirmininkas. Ministrų tarybos sudėtis. Viešasis sektorius. Antroji dalis. Valstybės valdymo administracinė struktūra. Savivalda finansinė padėtis ir savarankiškumas. ...
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2019 11 27
Dalai Lamos kova žmogaus teisių apsaugos srityje
Įvadas. Lhamo tonndupu biografija. Dalai lamos kova už žmogaus teises. Išvados. Literatūra.
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2017 05 10
Didžiosios Britanijos užsienio politikos ypatumai
Didžiosios Britanijos užsienio politikos ypatumai. Didžiosios britanijos užsienio politikos ypatumai. Klaipėdos universitetas (LietuvaAnotacija. Įvadas. Tikslas Objektas. Uždaviniai. Didžiosios Britanijos ir JAV transatlantiniai ...
Politologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2019 01 17
×
30 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo