Politologijos skaidrės

263 dokumentai
Globalizacija skaidrės (2)
Pagrindinės globalizacijos charakteristikos. Kam naudinga globalizacija?Išvados. Šaltiniai.
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 20
Žmogaus teisės ir laisvės
Žmogaus teisės ir laisvės. Kada atsirado žmogaus teisės? Dokumentai, kurie skelbė, kad žmonės yra lygūs ir turi prigimtinių teisių. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Žmogaus teisės ir laisvės Lietuvoje. Žmogaus teisių ir ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 04 25
Demokratija skaidrės
Politologija. Luokės vidurinė mokykla Diana Paliukaitė. Tikslas – supažindinti su demokratijos sąvoka. Demokratija. Demokratija - valstybės. Senovės balsavimo urna. Demokratijos rūšys. Keturios demokratijos rūšis pilietinė religinė ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2014 06 08
Balkanų ir Jugoslavijos konfliktas
Balkanų ir Jugoslavijos konfliktas. 1991-. Jugoslavija. Jugoslavija buvo valstybė pietryčių Europoje. Jugoslavijos karai. Jugoslavijos karais vadinami keletas ginkluotų konfliktų buvusios Jugoslavijos teritorijoje 1991–2001 m. ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2014 05 09
Lietuva ir tarptautinės organizacijos skaidrės
Lietuva ir tarptautinės organizacijos. Sužinosite. Kaip Lietuva bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis. Sąvokos. Europos Taryba- regioninė tarptautinė organizacija. Europos Taryba. Įsteigta 1949 m. gegužės 5 d. Organizacijai ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 25
Europos Centrinis Bankas skaidrės
Europos centrinis bankas. Bendros pinigų politikos. Europos Centrinio Banko misija. Euro zonai priklausančios ES narės. Belgija Vokietija Estija Airija Graikija Ispanija Prancūzija Italija Kipras Liuksemburbas Malta Olandija Austrija ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 07 05
Lietuva ir Europos sąjunga
Lietuva ir Europos sąjunga. Uždaviniai. Lietuvos kelias į Europos Sąjungą. Europos Sąjungos vertybės. Aštuoni plėtros etapai. Pirmininkavimo ES Tarybai grafikas. ES piliečių teisės. Trys pagrindinės ES institucijos. Europos vadovų ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 28
Seimas skaidrės
Lietuvos Respublikos seimas. Kas yra tas seimas? Seimo sesijos. Seimo darbas. Seimo komitetai. Ką daro komitetai? Frakcijos. Įstatymo priėmimas. Įstatymų projektus Seimui svarstyti pateikia institucijos bei piliečiai, kurie pagal Konstituciją ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2014 02 10
Protų nutekėjimas ir jo priežastys
Protų nutekėjimas ir jo priežastys. „Protų nutekėjimo“ samprata. „Protų nutekėjimas“pasaulio mastu. „Protų nutekėjimo“ priežasčių analizė. Lietuvos “protų nutekėjimo” priežasčių analizė. “protų nutekėjimo” ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2013 07 30
Lietuva ir Vokietija dvišaliai santykiai
Lietuva ir Vokietija. Vokietijos – Lietuvos dvišaliai santykiai prasidėjo nuo 1991 m. rugpjūčio 28 d. Jie grindžiami. Lietuvos ir Vokietijos parlamentiniai ryšiai. Lietuvos ir Vokietijos ekonominiai ryšiai. Dvišalės investicijos. Lietuvos ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2015 03 26
Lietuvos Valstybinės šventės skaidrės
Lietuvos valstybinės šventės. Sausio 1 diena. Vasario 16 diena. Kovo 11 diena. Velykos. Gegužė 1 diena. Motinos diena. Tėvo diena. Joninės. Mindaugo karūnavimo diena. Žolinė. Visų šventųjų diena. Kūčios ir Šv. Kalėdos.
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 25
Policijos pareigūno profesija
Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Vyriausiojo policijos komisariato uždaviniai. Teritorinės policijos įstaigos. Žingsniai iki lietuvos policijos mokyklos suolo. Asmuo, pageidaujantis mokytis lietuvos policijos ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 40 puslapių
2013 03 26
Politikos formulavimas, įgyvendinimas ir vertinimas
Politikos formulavimas, įgyvendinimas ir vertinimas. Politikos formavimo procesas. Sprendimų priėmimas. Sprendimų priėmimas ir vp įgyvendinimas. Sprendimų priėmimo modelių koncepcijos. Galios koncepcijos. Galios koncepcijos. Elitizmas. ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 33 puslapiai
2013 08 28
Valdžios rinkimai šiuolaikinėje valstybėje
Valdžios rinkimai šiuolaikinėje valstybėje. Rinkimai. Ritualiniai. Demokratiniai. Nedemokratiniai. Savivaldybių taryba. Lietuvos respublikos seimas. Lietuvos respublikos prezidentas. Europos parlamentas. Amžiaus cenzas ir sėslumo cenzas. ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 01 12
Euro įvedimas Lietuvoje už ir prieš
Euras Lietuvoje. Už ar prieš? Tikslas. Uždaviniai. Euro įvedimo Lietuvoje pliusai. Euro įvedimo pliusai. Uab nuomonės. Euro įvedimo Lietuvoje minusai. Euro įvedimo minusai. Lietuvos piliečių nuomonė. Tyrimas. Lietuvos įsipareigojimas. ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 06 25
Konservatizmas skaidrės
Konservatizmas. Planas. Konservatyvus=veikiantis prieš naujoves. Ponios ir ponai Edmundas Berkas. Klasikiniai konservatizmo šalininkų tikėjimai (pagal Berką). Berko didžiausia baimė. Konservatizmo tipai. Klasikinis konservatizmas. ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 07 31
Lietuvos vyriausybė skaidrės
Lietuvos respublikos vyriausybė. Mūsų tikslas – telkti visuomenę imantis atsakomybės neatidėliotinai kurti geresnę Lietuvą. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1) tvarko krašto reikalus, saugo Lietuvos Respublikos teritorijos ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2014 02 24
Monetarinės politikos strategijos bei privalomųjų atsargų reikalavimai
Monetarinės politikos strategijos bei privalomųjų atsargų reikalavimai. Ecb. Ecbs ir eurosistema. Europos sąjungos. Pagrindinis eurosistemos tikslas. Ecb valdančioji taryba. Pinigų politikos strategija. Kiekybinis kainų stabilumo ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 46 puslapiai
2013 02 09
Politines partijos ir organizacijos skaidrės
Politinės partijos ir politinės organizacijos. Partija. Politinės partijos apibrėžimas. Politinių partijų funkcijos. Politinės funkcijos. Organizacinės funkcijos. Teorinės funkcijos. Ideologinės funkcijos. Apibrėžimas. Partijų tipai. ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2016 06 25
Liberalizmas
Liberalizmas. Planas. Liberalizmo kilmė. Liberalizmas – politinė ir ideologinė srovė, propaguojanti parlamentinę santvarką, demokratijos laisves, kapitalistinio ūkininkavimo laisvę, individo laisvę, laisvą rinką. Klasikinis ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 08 19
Lietuvos partizanai
Lietuvos partizanai. Jonas Žemaitis antras iš kairės. Adolfas Ramanauskas-Vanagas. 1947 m. Algimanto apygardos partizanai. Tauro apygardos rinktinių vadai. Kunigaikščio Margio rinktinės Ąžuolo apsaugos būrio partizanai. Dainavos apygardos ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2014 03 26
Pilietinė visuomenė skaidrės
Pilietinė visuomenė. Valstybė buvo laikoma svarbesne. Visuomenė save reguliavo labai silpnai. Padėtis keitėsi tik formuojantis pilietinei visuomenei. Pilietinę visuomenę kaip santykių sistemą sudaro. Aristotelis. N. Makiavelis. T. Hobsas. ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 04 17
Politinės ideologijos
Ideologijos. Ideologija. Istorinis ideologijų kontekstas. Prancūzijos didžioji revoliucija. Liberalizmo istorija. Liberalizmo bruožai. Liberalizmo idėjos. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio programa. Lietuvos Respublikos liberalų ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 07 01
T Moro ''UTOPIJA'' apžvalga
Tomas Moras. ,,Utopija‘‘. Apie. Mielai pripažįstu, kad utopiečių visuomenėje yra daug tokių dalykų. Apie religiją. Apie kitų valstybių santvarkas. Apie ,,visuomenės‘‘ santvarką. Panaikinus pinigus, dingsta netgi pats neturtas, ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 12 12
Viešieji ryšiai skaidrės
Viešieji ryšiai. Pristatymo tikslas –Susipažindinti su Viešaisiais ryšiais ir jų paskirtimi. Kas yra viešieji ryšiai? Ryšiai su visuomėne. Įvaizdžio kūrimas. Kiekvienas reiškinys, subjektas turi savo įvaizdį - tikslinių grupių ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2015 02 21
Vytautas Landsbergis skaidrės
Vytautas Landsbergis. Truputis biografijos. Visuomeninė ir pedagoginė veikla. Politinė veikla. Apdovanojimai.
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 05 27
Baltarusijos politinė sistema
Baltarusijos politinė sistema. Savivalda. Politinės partijos. Tarptautiniai santykiai. Baltarusijos Respublikos konstitucija. Teisminė valdžia. Literatūra.
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 11 06
Darbo rinka Lietuvoje skaidrės
Darbo rinka. Konkrečią darbo rinkos padėtį charakterizuoja. Nedarbo lygis. Darbo rinkai būdingos specifinės savybės. Darbo jėga. Nedarbo rūšys. Darbo paklausa. Darbo pasiūla. Lietuvos darbo birža. Lietuvos darbo biržos pagrindinės ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2013 11 07
Graikija ppt
Graikija. Graikijos istorija. Politinė sistema. Ekonomika. Religija. Lietuvos Respublikos ryšiai su Graikija. Graikijos vaizdai.
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2014 02 26
Maslow motyvų teorijaIndivido poreikių hierarchija
Maslow motyvų teorija Individo poreikių hierarchija. Maslow poreikių piramidė. Fiziologiniai (biologiniai) poreikiai. Fiziologiniai poreikiai. Saugumo poreikis. Tarpusavio ryšio ir meilės poreikis. Pagarbos poreikis. Savirealizacijos ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2016 06 22
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema