Politologijos žinių reikšmė teisininko veiklai


Dalis. Valstybės valdymo apžvalga apibūdinkite valstybės valdymo sistemą kokie elementai ją sudaro , kaip ji veikia Valstybė . Ką piliečiui duoda valstybė. Ką pilietis turi duoti valstybei. Kokias matote svarbiausias , aktualiausias tarpvalstybines problemas. Kokią matote Lietuvos Respublikos perspektyvą. Kokią matote ES perspektyvą. Dalis. Teisininkė , teisininkas ir valstybė kokias funkcijas valstybės valdyme atlieka teisininkė , teisininkas. Kaip teisininko , teisininkės profesinė veikla priklauso nuo valstybės išsivystymo kultūrinio , ekonominio , politinio lygio. Kodėl pasirinkote studijuoti šią specialybę. Dalis. Išvados. Profesinės etikos žinių reikšmė teisininkės , teisininko veiklai. Dalis. Profesinės etikos reikšmė Kokią vietą žmogaus veikloje užima etika. Kodėl valstybės tarnautojos , tarnautojo veikoje atsiranda etikos elementas. Pasirinkite vieną su profesine etika susijusią valstybės tarnybos problemą ir aptarkite ją pagal šiuos klausimus. Kas , Jūsų nuomone , šiame pasaulyje yra gražaus , gero. Kaip šis kodeksas padeda įgyvendinti etišką elgesį. Kurios nuostatos yra svarbiausios , kurios mažiau svarbios. Kokius dar paminėtumėte viešojo sektoriaus atstovo veiksmus , kuriuos turėtų paliesti etika. Aptarkite kurios ir kodėl nuostatos , susijusios su veikla tarnybos metu , yra įgyvendinamos sunkiausiai , su vidutiniškomis pastangomis ir lengviausiai. Kokios numatytos sankcijos pažeidus kodekso reikalavimus aptarkite jas , įvertinkite jų veiksmingumą ?

Taigi valstybę sudaro: tauta, teritorija ir valdžia.

Kiekvieną valstybę sudaro tam tikras skaičius žmonių, tačiau tauta gyvuoja tol, kol egzistuoja pati valstybė. Nei viena valstybė neegzistuoja neturėdama savo apibrėžtos teritorijos. Tai viena iš svarbiausių bet kurios valstybės gyvavimo sąlygų. Teritorija- atskiria vienos valstybės tauta nuo kitos. Tai erdvė, kur įgyvendinama valstybės valdžia. Valstybės valdžios sąvoka yra neatsiejama nuo valdymo sąvokos. Taigi visa tauta, gyvenanti valstybėje pasiskirsto į valdančius ir valdomus. Valstybei egzistuoti reikalingi visos tris aukščiau išvardintos sudedamosios dalys, kurios labai glaudžiai tarpusavyje susipinusios. Ten kur nėra visų šių elementų, kur trūksta bent vieno iš jų – nėra valstybės.

Valstybė turi : saugoti šalies teritoriją, palaikyti tvarką šalies viduje, rinkti mokesčius ir tvarkyti šalies iždą. Tai pagrindinės valstybės funkcijos, tačiau jos tikslai turi būti ilgalaikiai, numatyti gan toli į ateitį. Be to jie įtakojami įvairiais veiksniais: pavyzdžiui, ekonominės krizės sąlygomis prioritetas teikiamas ekonominiams valstybės tikslams, ekonominio pakilimo sąlygomis pirmenybė teikiama valstybės socialinėms funkcijoms, išorinės grėsmės valstybės saugumui ir teritoriniam vientisumui sąlygomis valstybė priversta pirmiausia spręsti krašto apsaugos uždavinius. Mes esame dideli egoistai, nes mūsų manymu valdžia turi siekti tik pagerinti mūsų gerbūvį, spręsti tik socialinius klausimus. Aš manau, kad tai sovietų palikimas: žmogus priprato gauti veltui, o ne užsidirbti, nusipelnyti. Mes gyvename tik savo mažomis problemomis ir nematome svarbesnių strateginių dalykų. Valstybės funkcija sudaro įvairūs elementai, kurias vykdo įvairios institucijos.

Valstybės institucijų veikla visuomet yra konkreti, skirta spręsti konkrečius uždavinius, susijusius su valstybės tikslo įgyvendinimu. Pavyzdžiui, Finansų ministerija sprendžia valstybės finansų politikos klausimus, Valstybės kontrolė vykdo valstybės biudžeto lėšų naudojimo priežiūrą, Valstybinė mokesčių inspekcija organizuoja lėšų į valstybės iždą surinkimą ir išieškojimą, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba - tiria finansinius nusikaltimus. Pateikti pavyzdžiai rodo, kad būtina aiškiai skirti sąvokas „valstybės funkcija“ ir „valstybės institucijos funkcija“.

Nesakau, kad mūsų valstybė pakankamai rūpinasi piliečių gerove : kur nuolat išryškėja korupcijos, protegavimo skandalai. Vyriausybė ir Seimas nuolat priima įstatymus arba jų pataisas, naudingas nedidelei „švogerių“ grupei, bet beveik visada žalingas respublikai ir daugumai jos piliečių. Pavyzdžiui žemės sugražinimo klausimas, kiek žemės savininkų liko apgauti valstybės ir netgi Konstitucinis teismas neapginnė jų teisių į nuosavybės atgavimą.Tačiau manau retas kuris norėtų sugrįžti į feodalizmo valdymo formą, kada valstybės (valdžios) vaidmuo buvo minimalus ir paprasto žmogaus gyvenimas priklausydavo tik nuo vieno žmogaus t.y. feodalo (šeimininko) nuotaikos.

c) ką pilietis turi duoti valstybei?

Dar išskirčiau tarpvalstybines aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos problemas. Labai dažnai pasitaiko toks reiškinys, kaip upių, marių, jūrų užterštumas iš kaimyninių valstybių pusės ir svarbiausia, jog retas atvejis kada pripažįstama kaltė ir pašalinami padariniai, o veikti reikia greitai. Kalbant apie sveikatos apsaugos problemas, tai patarčiau geriau užsienio šalyse nebesirgti, o jei jau tau nutiko nelaimė, tai susidursi su begale problemų, tai tikrai kainuos gan nemažą sumą ir net draudimas sudaro daug keblumų (tai tam tikros paslaugos neapmokamos, tai draudimas šioje šalyje negalioja, tai gydytojai neišduoda sąskaitų-pažymų...). Nors Lietuvos įstatymas leidžia kreiptis gydytojo paslaugos ir užsienyje esančiose gydymo įstaigose, tačiau tai realiai padaryti eiliniam paprastam žmogeliui praktiškai neįmanoma. Juk privalai įrodyti, jog tokios paslaugos Lietuvoje tu gauti negali, be to už užsienyje suteiktas gydymo paslaugas privalai susimokėti savo lėšomis, o vėliau vastybė GALBŪT sugrąžins tavo pinigus.

Taigi bet kokia sritį išnagrinėjus, visur susidursime su problemomis dėl kitos šalies įstatymų nežinojimo.

Baisiausia tai , kad Letuvoje ši problema iš viso nesprendžiama. Dauguma politikų mano, jog tai yra normalus reiškinys. Manau, jei mūsų šalyje nepasikeis požiūris į žmogų, kol jo darbas nebus tinkamai atlygintas, pagrindinė darbo jėga emigruos į kitas šalis kur bus tinkamai įvertinta. O Lietuvos valždia ir toliau skaičiuos mastrichto kriterijus dusindama savo tautą.

f) kokią matote Lietuvos Respublikos perspektyvą?

Kita problema – mes praradome pigios energijos pranašumą. Nors Lietuva ir turi laivą, kuris gabens dujas, bet jos vis vien bus brangesnės negu Rusijos dujos, o beto dar nenutiestas dujotekis, kuriuo dujos turėtų patekti į krantą.

  • Microsoft Word 46 KB
  • 2015 m.
  • 18 puslapių (6709 žodžiai)
  • Vitalijus
  • Politologijos žinių reikšmė teisininko veiklai
    10 - 4 balsai (-ų)
Politologijos žinių reikšmė teisininko veiklai. (2015 m. Balandžio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/politologijos-ziniu-reiksme-teisininko-veiklai.html Peržiūrėta 2019 m. Gegužės 27 d. 10:33
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!