Požeminės komunikacijos


Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Įmonės Uab „ plungės lagūna “ veikla. Požeminiai inžineriniai tinklai požeminių inžinerinių tinklų klasifikavimas. Kabeliniai tinklaiskirstomi. Požieminių inžinerinių tinklų išdėstymo principai. – žalia. Inžinerinių tinklų klojimo lauko darbai. Lauko matavimai elektroniniu tacheometru. Geodezinės kontrolinės nuotraukos duomenų apdorojimas.

Pastaruoju metu mūsų šalyje vyksta intensyvios gyvenamųjų namų, pramonės bei infrastruktūros objektų statybos. Užstatant naujas teritorijas bei konstruojant esamus kvartalus reikalinga numatyti visų požeminių inžinerinių tinklų plėtrą. Didelių miestų bei pramonės įmonių inžinerinių tinklų ūkis- sudėtinga sistema. Šią sistemą sudaro įvairios paskirties požeminiai ir antžeminiai inžineriniai tinklai. Tokiuose objektuose statomi vandentiekio, nuotakynų, dujų, elektros ir centralizuoto šilumos tiekimo inžineriniai tinklai. Tokių tinklų projektavimui, statybai bei eksportavimui reikia aukštos kvalifikacijos inžinerinio bei techninio personalo. Šiems darbams reikalingi inžinerinių tinklų planai, profiliai ir kita informacija.

Darbo objektas:Gudienos kaimas, Pavasario g. požeminių komunikacijų tinklų projektavimas.

Darbo tikslas: Išanalizuoti požeminių komunikacijų taisykles,ju klasifikavimą ir kaip atliekami lauko darbai.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti įmonės UAB „Plungės lagūna“ veiklą.

Sudaryti nuotraukos geodezinį pagrindą.

Atlikti topografinio plano lauko darbus.

Apdoroti lauko matavomų duomenys.

ĮMONĖS UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ VEIKLA

Pramonininkųkonfederacijoskasmetrengiamokonkurso „Lietuvosmetųgaminys 2011" komisijossprendimu UAB „Plungėslagūna" buvopripažintasėkmingaidirbančiaįmoneirįvertintaužveiklosplėtojimąsudėtinguversluilaikotarpiu. RenginyjedalyvavoirapdovanojimąatsiėmėbendrovėsgeneralinisdirektoriusAlmantasČebanauskas.

Inžinerinių tinklų vamzdynai įrengiami tiek gyvenamuosiuose, tiek pramoniniuose rajonuose. Be šių vamzdynų, pramonės įmonėse gali būti naudojami specialios paskirties vamzdynai:

c) vamzdynai dujinėms medžiagoms (deguoniui, azotui, acetilenui) transportuoti;

d) vamzdynai birioms medžiagoms (pelenams, šlakams, pjuvenoms) transportuoti;

Vamzdynai naftos produktams transportuoti įrengiami naftos perdirbimo įmonėse. Vamzdynai skystosioms cheminėms medžiagoms transportuoti klojami chemijos pramonės įmonėse. Vamzdynai dujinėms medžiagoms transportuoti dažniausiai įrengiami metalurgijos kombinatuose. Vamzdynai birioms medžiagoms transportuoti dažniausiai klojami medienos perdirbimo įmonėse.

Specialios paskirties vamzdynai dažniausiai klojami virš žemės paviršiaus, išskyrus kai kuriuos naftos produktų vamzdynus.

Inžineriniai tinklai klojami grunte, išdėstomi taip, kad būtų galima juos kloti ne vienu metu, bet iš eilės, nepažeidžiant jau paklotų. Dėl šios priežasties sudarytos statybinės normos (reglamentai), kuriuose nurodyti mažiausi atstumai tarp gretimų skirtingų rūšių inžinerinių tinklų ir vietovės objektų bei žemės sklypų ribų. Užstatytose teritorijose ir pramoninėse aikštelėse paprastai yra įrengta daug požeminių komunikacijų ir specialių joms priklausančių statinių. Požeminėm komunikacijom ženklinti, jų išpildomosioms nuotraukoms, šulinių kortelėms sudaryti, kadastro duomenims surinkti yra atliekami klasikiniais geodeziniais metodais, naudojant teodolitus, nivelyrus ir naujausius elektroninius tacheometrus, GPS prietaisus ir lazerinius prietaisus. Požeminėms komunikacijoms priskiriami tokie grunte išdėstyti objektai, kaip vamzdynai, kabelio tinklai, kolektoriai.

Inžineriniai tinklai klojami grunte, išdėstomi taip, kad būtų galima juos kloti ne vienu metu, bet iš eilės, nepažeidžiant jau paklotų. Dėl šios priežasties sudarytos statybinės normos (reglamentai), kuriuose nurodyti mažiausi atstumai tarp gretimų skirtingų rūšių inžinerinių tinklų ir vietovės objektų bei žemės sklypų ribų. Statybinės normos reikalauja, kad tokie inžineriniai tinklai (vandentiekis, slėginiai nuotakynai, šilumos tinklai) būtų klojami ne arčiau 5 m nuo pastato pamato. Drenažo ir slėginių nuotakynų ši norma mažinama iki 3 m. Dujotiekio tinklams, atsižvelgiant į slėgį, ši norma yra 2 - 15 m. Įvairių rūšių kabeliams ji yra 0, 6 m. Atstumai tarp įvairių inžinerinių tinklų rūšių planinėje ir stačioje pateikiami statybinėse normose. Atliekant požeminių inžinerinių tinklų nuotrauką, tenka susidurti su inžineriniais tinklais, paklotais ne pagal dabar galiojančias statybines normas. Praktikoje tenka susidurti su naujos statybos objektais ir kvartalais, kur inžineriniai tinklai buvo projektuojami ir klojami vykstant statybai, taip pat ir su senos statybos objektais, kur inžineriniai tinklai įrengti tarp senų pastatų. Pirmuoju atveju tolygiai pasiskirsto visoje užstatytoje teritorijoje. Inžinerinių tinklų tankumas gatvėse ir pravažose beveik toks pat kaip ir kvartalo viduje. Antruoju atveju požeminiai inžineriniai tinklai sukoncentruoti gatvėse, todėl jie dažniausia būna išdėstyti tokia seka: arčiau fasadų linijos pakloti kableliai (ir būtent šaligatvių zonoje). Toliau nuo fasadų klojami dujotiekio, šilumos bei vandentiekio tinklai, o gatvės viduryje- lietaus ir buitinių nuotakynų. Mažiausiai įgalinami ryšių kabeliai, toliau eina ryšių kanalizacija ir elektros kabeliai. Požeminių šilumos tinklų vandentiekio tinklų, savitekio lietaus ir buitinių nuotakynų įgilinimas nuo žemės paviršiaus gali siekti iki 8 m., atsižvelgiant į vietovės reljefą.

Geodezinių matavimų apdorojimas yra vykdomas šiuolaikinėmis programomis. Pamatuoti duomenys perkeliami į GeoMap programinę įrangą ir apdorojami matavimų rezultatai, apskaičiuotos kiekvieno taško koordinatės, aukščiai Baltijos sistemoje ir pakloti taškai. Kiekvienas taškas yra paklojamas į atitinkamą sluoksnį. Su kompiuterine braižymo programa GeoMap sudaromi topografiniai planai, išpildomosios nuotraukos, inžinerinių komunikacijų ar žemės paviršiaus profiliai, že Paklojant tinklus ir sutvarkus aplinką, sudaroma paklotu tinklų geodezinė kontrolinė nuotrauka, kurios atlikimo tvarką nustato GKTR 2.01.01.1999 Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka (Žin., 1999, Nr. 42-1356).

  • Microsoft Word 2197 KB
  • 2015 m.
  • 23 puslapiai (4437 žodžiai)
  • Universitetas
  • Edgaras
  • Požeminės komunikacijos
    8 - 1 balsai (-ų)
Požeminės komunikacijos. (2015 m. Balandžio 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/pozemines-komunikacijos.html Peržiūrėta 2020 m. Sausio 28 d. 11:41
×