Pradinio ugdymo pedagogo praktikos ataskaita


Pradinio ugdymo pedagogika. Veiklos pavadinimas Data Veiklos aprašymas. Įsivertinimas / savirefleksija. Pamokos protokolo analizės orientaciniai klausimai dalykiniai ir emociniai mokytojo santykiai su mokiniais. Apskaitos ir vertinimo kortelė.


Studentas, bendradarbiaudamas su mokytoju, planuoja pagalbos mokiniui mokantis pamokoje būdus ir juos realizuoja.

Asistuoja mokytojui bei dalyvauja kooperuotoje mokymo veikloje kartu su mokytoju visą likusį praktikos laikotarpį. Planuoja atskirus pamokos etapus ir juos įgyvendina (pvz. tikrina mokinių atliktus namų darbus, organizuoja savarankišką mokinių darbą, taiko bendradarbiavimo strategiją pamokoje, parenka būdus mokinių į(si)vertinimui, atlieka pamokos apibendrinimą, pildo e-dienyną ir kt.)

Pateikti užduoties atlikimą įrodančius dokumentus (pvz. naudotus būdus mokinių į(si)vertinimui, bendradarbiavimo strategijos įgyvendinimui naudotus metodus, realizavimo turinio aprašymą ir kt.)

Stebi po vieną kiekvieno mokomojo dalyko pamoką (iš viso 7 pamokos), jas protokoluoja ir vertina mokymo(si) individualizavimo ir diferencijavimo aspektais.

Visą praktikos laikotarpį studentas rašo reflektyvujį ASISTAVIMO MOKYTOJUI PRAKTIKOS DIENORAŠTĮ (2 PRIEDAS) apie praktinę savo, kaip mokytojo, veiklą (pasirengimą veiklai, bendradarbiavimą su mokytoju, veiklų organizavimą, patirties refleksiją, įgytas žinias ir gebėjimus, patirtas sėkmes ir sunkumus), bendravimą ir bendradarbiavimą su mokiniais, teiktą jiems pedagoginę pagalbą, dalykinę veiklą mokyklos bendruomenėje ir pan.) Šiame dienoraštyje yra fiksuojama ir reflektuojama visa mokymo(si)veikla, kurią studentas atlieka asistavimo praktikos metu. Veiklos atlikimą įrodanti medžiaga pateikiama dienoraščio prieduose.

Asistavimo praktikos laikotarpiu, bendradarbiaudamas su mentoriumi (mokytoju), studentas planuoja ir veda atskiras pamokos dalis:

1 pamokoje- savarankišką mokinių veiklą įtvirtinant naują medžiagą ir ją įprasminant.

Pateikta PAMOKŲ PLANAI, kuriuose pažymėta, kur studento veikla, o kur stebėta mokytojo veikla. Po kiekvienos pamokos, pateikta apibendrinta analizė ir refleksija.

PEDAGOGINĖS PATIRTIES APIE KLASĖS VADOVO VEIKLOS YPATUMUS GILINIMAS, BENDRADARBIAUJANT SU KLASĖS BENDRUOMENE IR ATLIEKANT PAGALBOS KLASĖS BENDRUOMENEI BEI UGDYTINIAMS VEIKLAS

Studentas dalyvauja mokytojui modeliuojant ugdymo ir saviugdos procesą, planuojant ir rengiantis ugdomiesiems renginiams, susitikimams su klasės bendruomene, auklėtinių tėvais, veiklai mokyklos bendruomenėje.

Gilinasi į klasės bendruomenės veiklos organizavimo ypatumus dalyvaudamas mokytojui bendraujant ir bendradarbiaujant su klase, jos mokiniais, vaikų tėvais (globėjais).

Atliktos veiklos aprašomos praktikos dienoraštyje (2 PRIEDAS), atskleidžiant įgytą patirtį mokytojo bendravimo ir bendradarbiavimo su klase, jos mokiniais, vaikų tėvais (globėjais).

Pateikia savo, kaip klasės vadovo, veiklų modeliavimo ir organizavimo aprašus.

Teikia pagalbą klasės bendruomenei, individualią paramą mokiniams. Identifikuoja klasės problemas, modeliuoja jų sprendimo būdus, aptaria su pedagogu galimą pagalbą mokiniams ir klasės bendruomenei. Asistuoja mokytojui dirbant su bendruomene. Šia veiklą aprašo ir reflektuoja įgytą patirtį.

Pateikia pagalbos klasės bendruomenei, individualios paramos klasės mokiniams aprašą, problemų sprendimo būdus.

Studentas atlieka konkrečias klasės vadovo funkcijas, atsižvelgiant į socioedukacinės aplinkos galimybes, klasės bendruomenės ir individualius auklėtinių poreikius, gebėjimus ir polinkius.

Bendraudamas bei bendradarbiaudamas su mokytoju planuoja ir atlieka asistento ir pagalbininko vaidmenis klasės vadovui apibrėžtose veiklose.

Atsižvelgiant į ugdymo tikslą, planuoja ir organizuoja ugdomosios veiklos su klasės bendruomene fragmentus, atlieka dalines mokytojo veiklas su klasės bendruomene,

Konkrečios veiklos, kuriose studentas asistavo ir teikė pagalbą klasės vadovui.

  • Microsoft Word 60 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (4480 žodžiai)
  • Universitetas
  • Irma
  • Pradinio ugdymo pedagogo praktikos ataskaita
    9 - 1 balsai (-ų)
Pradinio ugdymo pedagogo praktikos ataskaita. (2019 m. Rugsėjo 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/pradinio-ugdymo-pedagogo-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2020 m. Spalio 29 d. 01:08
×
30 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo