Pradinių klasių mokytojo ir tėvų bendradarbiavimas siekiant mokinio mokymosi sėkmės


Įvadas. Mokytojų bendradarbiavimo su tėvais teoriniai pagrindai Bendradarbiavimo samprata, esmė ir reikšmė. Tėvai – kaip ugdymo partneriai ir bendradarbiavimo dalyviai. Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo planavimas ir veiklos formos. Sėkmingo bendradarbiavimo prielaidos. Pradinių klasių mokytojo ir tėvų bendradarbiavimo, siekiant mokinio mokymosi sėkmės, tyrimo rezultatai Tyrimo metodika ir organizavimas. Mokytojų apklausos rezultatų analizė. Pradinių klasių mokinių tėvų apklausos rezultatai. Išvados. Literatūra. Priedai.


Temos aktualumas. Mokykloje mokiniai praleidžia didžiąją dienos dalį, todėl natūralu, kad joje mokiniai ne tik įgyja žinių, bet ir mokosi bendrauti, formuoja pasaulėžiūrą ir vertybes. Kad į mokyklą vaikai eitų noriai ir joje leistų laiką prasmingai atsakingi ir tėvai, ir mokytojai. Aktyviai mokyklos veikloje dalyvaujantys tėvai gali pagerinti mokyklos atmosferą ir išspręsti daugumą problemų. Šiuo metu Lietuvos mokyklos imasi iniciatyvos skatinant tėvų, vaikų ir mokytojų bendradarbiavimą.

Tyrimo problema. Darbe bus bandoma sužinoti tėvų nuomonę ar mokykla suteikia pakankamai informacijos apie jų vaikų mokymąsi, ar mokytojai pataria jiems kaip padėti vaikui siekti geresnių rezultatų, ir ar iš vis egzistuoja mokyklos ir tėvų bendradarbiavimas. O gal tėvams tai nerūpi? Gal tėvų manymu geri vaikų pasiekimai – tai tik mokytojo pastangos?

Tyrimo objektas. Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas mokinių mokymosi procese.

Darbo tikslas. Išsiaiškinti kaip pradinių klasių mokytojai bendradarbiauja su tėvais siekiant mokinio mokymosi sėkmės.

Siekiant šio tikslo buvo suformuluoti tokie uždaviniai:

Apibendrinti mokslinę, metodinę literatūrą ir pateikti teorinius pagrindus apie mokytojo ir tėvų bendradarbiavimą.

Išsiaiškinti pradinių klasių mokytojų nuomones apie tai, kaip jie bendradarbiauja su tėvais skatinant mokinius motykis ir siekti sėkmingų rezultatų.

Nustatyti tėvų požiūrį į bendradarbiavimo procesą su mokytoju teikiant pagalbą vaikui mokantis.

Tyrimo rezultatų kiekybinė analizė ir aprašomoji statistika.

Tyrimo bazė ir imtis. Tyrime dalyvavo 57 pradinių klasių mokytojai ir 45 pradinių klasių mokinių tėvų.

Dunne ir Bennet (1996), svarstydami, kaip žmonija vystėsi nuo medžioklių bendruomenės iki organizuotos visuomenės, pabrėžė gebėjimą pasitelkti protą bendraujant, sprendžiant problemas drauge. Bendradarbiavimas yra integrali žmogaus egzistencijos dalis. Žvelgiant į ateitį viena svarbiausių šio amžiaus nuostatų – mokytis visą gyvenimą.

Lietuvoje labiausiai pedagogų dėmeso susilaukė bendradarbiavimas kaip grupinio mokymo metodas. Skirtingais lygmenimis apie bendradarbiavimą rašo ir kalbą pedagogai. Vieni jį mato kaip principą, kiti – kaip ugdymo modelį, metodą. Švietimo reforma paskatino bendradarbiavimo idėjų sklaidą Lietuvos mokyklose. Tačiau kyla daug neaiškumų, susijusių su bendradarbiavimo sąvokos aiškinimu.

Bendradarbiavimas – esminis ugdymo proceso elementas, tai sudėtingas procesas, kuris gali būti aptariamas įvairiais aspektais. Mokyklos bendruomenėje bendravimas – ir veiklos rūšis, ir žmonių santykiai. Bendravimas labai svarbus bendradarbiavimui, žmonėms kartu dirbant vieną darbą. Bendravimas yra bendradarbiavimo pagrindas, tačiau vien tik bendravimo neužtenka sėkmingam bendradarbiavimui.

Bendradarbiavimas yra kur kas daugiau nei tik buvimas kartu, pokalbiai, pagalba kitiems ar dalijimasis medžiaga, nors turime pripažinti, visa tai irgi ne mažiau svarbu.

Dapkienė (2003) teigia, kad bendradarbiavimo terminas vartojamas aptariant mokytojo ir mokinių tėvų bendrą veiklą, analizuojant šios veiklos formas.

Mokykla apima gana didelių žmonių grupių tarpusavio santykius ir sąveiką, nuo kurios priklauso, ar mokyklai pavyksta pasiekti savo tikslus, o grupinė veikla ir darbas gali būti puikiai atliekami tik tada, kai jo teisėtumą visiškai paremia sąveikos grupė pačioje įstaigoje – tai viduje bendraujanti ir bendradarbiaujanti institucija. Mokykla, kuri remiasi humanistiniais principas, turi skatinti bendravimą, pagrįstą bendradarbiavimu. Mokytojų ir mokinių tėvų bendradarbiavimas dabartinėje mokykloje yra sudėtinga sistema. Jis turi būti teoriškai pagrįstas, išsiaiškintos mokyklos funkcionavimui būtinos sąlygos, apimančios trijų ugdymo dalyvių (mokytojų, mokinių ir tėvų) bendradarbiavimą. Jį lems sudėtingos visų šių trijų dalyvių funkcijos, pozicijos, socialiniai gebėjimai, patirtis, tikslai, siekiai. Visi šie trys išvardinti ugdymo dalyviai – mokytojai, mokiniai, tėvai veikia vienas kitą. Jų sąveika gali būti pozityvi, negatyvi arba gali jos iš vis nebūti. Pozityvi – kai mokiniai ir jų tėvai patenkinti pedagogo darbu, jo metodais, o mokytojas – mokinių ugdymosi rezultatais, bendradarbiavimu su jų tėvais. Negatyvi – kai viena iš grupių nusiteikusi priešiškai. Tačiau blogiausia, kai tos sąveikos visai nėra, kai mokiniai ir jų tėvai ignoruoja mokytojus, kai pedagogai ignoruoja mokinį ar jo tėvus, kai nėra paprasčiausio supratimo, dialogo, bendravimo. Tokiu atveju iškyla grėsmė pozityviems santykiams. Sėkmingas mokytojų ir mokinių tėvų bendradarbiavimas gali vykti tik tada, kai tėvai ir vaikai yra tarsi nedalomas vienetas, o ugdymas mokykloje neatsiejamas su ugdymu namuose.

  • Pedagogika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 667 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (4606 žodžiai)
  • Universitetas
  • Inga
  • Pradinių klasių mokytojo ir tėvų bendradarbiavimas siekiant mokinio mokymosi sėkmės
    10 - 7 balsai (-ų)
Pradinių klasių mokytojo ir tėvų bendradarbiavimas siekiant mokinio mokymosi sėkmės. (2016 m. Kovo 31 d.). https://www.mokslobaze.lt/pradiniu-klasiu-mokytojo-ir-tevu-bendradarbiavimas-siekiant-mokinio-mokymosi-sekmes.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 11:15
×