Praktika ligoninėje


Organizacinė valdymo struktūra. Darbo organizavimas. Dokumentų valdymas. Dokumentų rengimo taisyklės. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės. Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės. Dokumentacijos planas. Dokumentų kaupimas ir sisteminimas. Personalo valdymo dokumentacija. Darbo laiko apskaita. Išvados ir siūlymai.

Praktikos tikslas – ugdyti bendruosius profesinius įgūdžius dirbti savarankiškai ir komandoje, adaptuotis naujoje situacijoje, kaupti profesinę patirtį, vertinti įstaigos darbą, rinkti duomenis baigiamajam darbui.

X ligoninės administracijos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ir Teritorinės ligonių kasų, steigėjo įsakymai ir kiti norminiai aktai, ligoninės įstatai, kolektyvinė sutartis, padalinių ir skyrių darbuotojų pareiginės instrukcijos bei darbo reglamentas.

Ligoninės administraciją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojai valdymui bei klinikiniam darbui, vyriausiasis finansininkas, Personalo skyriaus viršininkas bei universitetinių centrų, kaip ligoninės struktūrinių padalinių vadovai.

Pagrindinis administracijos uždavinys – efektyviai organizuoti įstaigos veiklą, racionaliai skirstyti ir naudoti turimas lėšas pacientų sveikatos priežiūros paslaugoms, naujų technologijų įdiegimui, materialinės bazės atnaujinimui ir darbuotojų materialinei gerovei.

Už atskirų padalinių darbą, atskiras veiklos sritis atsakingi direktoriaus pavaduotojai, centrų, skyrių, bei kitų padalinių vadovai. Jie atsiskaito direktoriui pareiginiuose nuostatuose nustatyta tvarka. Centrų vadovai ir skyrių vedėjai dalyvauja Gydymo tarybos posėdžiuose, kurios organizuoja ir jiems pirmininkauja Gydymo tarybos pirmininkas.

Skyrių vyresniosios slaugytojos – slaugos administratorės dalyvauja Slaugos tarybos posėdžiuose, kuriuos kviečia ir jiems pirmininkauja direktoriaus pavaduotoja klinikiniam darbui.

Ligoninės centruose ir skyriuose vyksta rytiniai pasitarimai, kurių tikslas – skubus iškilusių problemų sprendimas, darbų planavimas, atsiskaitymas už budėjimus.

X klinikų įstatuose, administracijos narių pareiginiuose nuostatuose, ir visų ligoninės darbuotojų pareiginėse instrukcijose ir kituose tvarkomuosiuose dokumentuose yra nustatomi administracijos keliami uždaviniai, klinikos, skyriaus veiklos tikslai, kiekvieno darbuotojo darbo vieta, jų pareigos, teisės ir atsakomybės.

Administracija organizuoja ir vykdo X ligoninės ūkinę veiklą, svarsto ir sprendžia strateginio ligoninės plėtojimo klausimus. Visi administracijos kompetencijoje esantys klausimai sprendžiami šiuose lygiuose:

Administracijos vadovo kompetencijai priklausantys klausimai svarstomi administracijos posėdžiuose ir Klinikinėje taryboje, o klausimai priklausantys direktoriaus pavaduotojų bei vyriausiojo finansininko kompetencijai – administracijos pasitarimuose.

Administracijos - Klinikinės tarybos, Direktoriaus pavaduotojų – vyriausiojo finansininko rengiamuose posėdžiuose privalo dalyvauti visi jos nariai, kurių darbas susijęs su svarstomas klausimais. Jų dalyvavimo būtinumą sprendžia vienas iš administracijos narių.

  • Microsoft Word 30 KB
  • 2015 m.
  • 11 puslapių (1946 žodžiai)
  • Universitetas
  • Agata
  • Praktika ligoninėje
    10 - 9 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Praktika ligoninėje. (2015 m. Kovo 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/praktika-ligonineje.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 15 d. 14:15
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo