Praktika organizacinė struktūra ir buhalterinė apskaita


Įvadas. Apie įstaigą. Įstaigos oragnizacinė struktūra. Buhalterinės apskaitos tarnybos veikla. Įstaigos buhalterinės apskaitos tvarkymas. Dokumentų valdymas. Inforamcijos kaupimas ir saugojimas. Įstatymai reglamentuojantys buhalterinę apskaitą. Išvados. Šaltiniai.

Pažintinės praktikos metu Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinėje mokykloje buvo siekiama gilintis į įstaigos organizacinę struktūrą ir buhalterinės apskaitos tarnybos veiklą.

Praktikos metu įgyta įstaigos struktūros ir buhalterinės apskaitos skyriaus veiklos analizės patirtis padės geriau suprasti buhalterio darbą, suvokti jo esmę ir paskirtį. Į praktikos vietą priimta pagal direktoriaus įsakymą Nr. V3-24, 2014-04-07 (Dėl praktikos atlikimo).

Objektas – Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos organizacinė struktūra ir buhalterinės apskaitos tarnybos veikla.

Organizacinė valdymo struktūra – vienas iš pagrindinių mokyklos sėkmingo egzitavimo veiksnių. Nuo struktūros efektyvumo priklauso įstaigos veiklos rezultatai. Struktūra apibrėžta pavaldumo ir koordinacinius ryšius tarp atskirų įstaigos padalinių, tarnybų, valdymo darbuotojų, sprendimų priemimo pobūdį, trukmę ir procedūras, atsakomybes pasidalijimą, ir kontrolės pobūdį.

Tiesiogiai direktoriui yra pavaldūs funkciniai darbuotojai: sekretorė, pavaduotoja ugdymui, praktinio mokymo vadovė, vyr.finansininkė, projektų vadovė, pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams, personalo specialistė, administratorė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui yra tiesioginis vadovas: gimnazijos skyriaus vedėja, bendrojo lavinimo mokytojai, neformaliojo švietimo organizatorė, bendrabučio auklėtoja, socialinė pedagogė, bibliotekos vedėja, psichologė, mokymo dalies administratorė.

Praktinio mokymo vadovui hierarchinės struktūros tipu pavaldūs: profesijos mokytojai, mokomojo ūkio vedėja, mokyklos mokomojo sodo darbininkai, mokomojo ūkio darbininkas, atliekantis ūkines funkcijas.

Direktoriaus pavaduotojui administracijos ir ūkio reikalams pavaldūs: darbų ir civilinės saugos inžinierius, inžinierinių tinklų darbuotojai, archyvarė, vairuotojai, elektrikas, santechnikai, dailidės, sargai, kiemsargiai, valytojos.

Vyriausioji finansininkė yra funkcinis vadovas: buhalterės, valgyklos vedėja, virėjos, pagalbinė virtuvės darbininkė.

Valgyklos vedėjai pavaldūs: virėjos, pagalbinė virtuvės darbininkė.

Administratorei pavaldūs: bendrabučio budėtojos, bendrabučio valytojos, rūbininkė.

Mokyklos buhalterinės apskaitos skyriui taip pat pavedama:

Apskaičiuoti ir nustatytu laiku išmokėti darbuotojams darbo užmokestį;

Analizuot periodines ir metinę atskaitomybes ir analizės rezultatus taikyti sudarant ir vykdant program išlaidų sąmatas.

Mokykla pasirinko ir taiko tokią apskaitos sistemą, kuri užtikrina finasinės atskaitomybės teisingumą. Apskaitos sistemos įsakyme išdėstomos:

Apskaita tvarkoma pagal dvejybinę sistemą, naudojant apskaitos tvarkymo informacinę sistemą (STEKAS-APSKAITA ), kuri sukonfigūruota taip, akd būtų galima tavrkyti mokyklos apskaitą, remaintys teisės aktų reikalavimais.

Dokumentuose visos sumos nurodomos LR piniginiu vienetu – litu. Apskaitos registruose įrašai registruojami pagal apskaitos dokumetus, ūkinio įvykio ar ūkinės operacijos atlikimo dieną. Visus apskaitos registrus pasirašo ji sudaręs darbotojas ar vyr.finansininkas, patikrinęs register įrašytus duomenis.

  • Microsoft Word 71 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (2297 žodžiai)
  • Universitetas
  • Agnė
  • Praktika organizacinė struktūra ir buhalterinė apskaita
    8 - 1 balsai (-ų)
Praktika organizacinė struktūra ir buhalterinė apskaita. (2016 m. Sausio 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/praktika-organizacine-struktura-ir-buhalterine-apskaita.html Peržiūrėta 2020 m. Liepos 05 d. 17:23
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo