Praktika Sanitex


Finansų praktikos ataskaita. Įvadas. Susipažinimas su įmone. Įmonės valdymo struktūra ir apskaitos poskyriai. Apskaitos politika ir naudojamos apskaitos programos. Sąskaitų planas. Dokumentų saugojimo tvarka. Piniginių lėšų ir skolų įmonei apskaita. Kasos operacijų dokumentai ir apskaita. Atsiskaitomosios sąskaitos. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikis materialaus turto įsigijimas, perkėlimas, perleidimas, nurašymas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimas. Atsargų apskaita. Įmonės atsargos. Atsargų įsigijimo ir išdavimo dokumentai. Prekybos įmonių veiklos apskaita. Darbo ir darbo užmokesčio apskaita. Darbo sutartys. Darbo laiko apskaita. Įmonėje taikomi mokesčiai. Išvados. Literatūra.


Praktika yra neatsiejama mokymo priemonė, nes jos metu galima įgyti praktinio darbo įgūdžių, pagilinti teorines žinias bei jas pritaikyti praktiniame darbe. Savo praktiką atlikau UAB „Sanitex“. Tai plataus vartojimo prekių didmeninės prekybos bei distribucijos lyderė Lietuvoje.

Praktikos tikslas buvo susipažinti su UAB „Sanitex“ įmonės apskaitos organizavimo tvarka, pagilinti įgytas teorines žinias bei įgyti praktinių įgūdžių, reikalingų tvarkant įmonės finansinę apskaitą.

Uždaviniai:

● Susipažinti su UAB ,,Sanitex“ valdymo struktūra, veiklos organizavimu;

● Išanalizuoti įmonės apskaitos procesą;

● Susipažinti su įmonėje naudojamais apskaitos dokumentais;

● Susipažinti su piniginių lėšų, atsargų, ilgalaikio turto, darbo užmokesčio apskaita.

Praktika Sanitex. (2014 m. Lapkričio 24 d.). http://www.mokslobaze.lt/praktika-sanitex.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 20:03