Praktika statybos įmonėje UAB „Nastata“


Bendroji praktikos dalis. UAB „Nastata“ charakteristika. UAB „Nastata“ statybos darbų vadovo pareigybinės instrukcijos. Teisės aktų, reglamentuojančių UAB „Nastata“ statybos veiklas, sąrašas. Individualioji praktikos dalis sveikatos draudimo apsaugos analizė. Sveikatos draudimo teoriniai aspektai. Draudimo veikla ir pagrindiniai tikslai. Sveikatos draudimas ir jo rūšys. Privalomasis sveikatos draudimas. Savanoriškas sveikatos draudimas. Sveikatos draudimo sistema. Sveikatos draudimo sutartys. Literatūra. Priedai.


Vadovautis ISO 9001 standarto reikalavimais, nuolat gerinti kokybės vadybos sistemos įtaką vartotojų poreikių tenkinimui.

Tiesioginis bendradarbiavimas su subrangovais ir jų dalyvavimas vadybos sistemos palaikymo procese siekiant subalansuotos bendrovės veiklos.

Įmonė ypatingą dėmesį skiria aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimui, taip pat didelis dėmesys įmonėje skiriamas darbų, technologijų planavimui bei organizavimui, darbuotojų kvalifikacijai.

UAB „Nastata“ dirba 18 darbuotojų. Įmonės struktūra pateikiama 2 paveiksle.

Praktikos metu įmonėje UAB „Nastata“ teko susipažinti su visų darbuotojų pareiginiais nuostatais, jų funkcijomis ir atsakomybe, tačiau didžiausias dėmesys buvo skiriamas statybos darbų vadovo funkcijų, atsakomybės analizei.

UAB „Nastata“ statybos darbų vadovas tiesiogiai pavaldus Direktoriui. Statybos darbų vadovui keliami šie reikalavimai:

Priimti iš brigadininkų atliktus darbus, apmatuojant juos ir patikrinus jų atlikimą techninių sąlygų kokybės reikalavimus, pasirašyti atliktų darbų aktus, revizuoti ir tikrinti darbo užmokesčio paskaičiavimo dokumentus, neleisti darbo užmokesčio fondo pereikvojimo, dalyvauti priduodant darbus užsakovui.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymu ir Lietuvos Respublikos žmonių saugos įstatymu, nušalina darbuotojus nuo darbo.

už patikėto kolektyvo ūkinę, finansinę veiklą, ritmingą darbą, atliekamų darbų kokybę ir poveikį aplinkai;

už patikėtų dokumentų saugumą ir savalaikį jų atidavimą į archyvą;

statybos darbu vadovas be raštiško direktoriaus leidimo negali vykdyti jokios darbinės veiklos už bendrovės ribų, kuri yra panaši į jo veiklą bendrovėje, nei už atlygį nei be atlygio. Jis neturi teisės teikti su savo darbu susijusių konsultacijų, skatinti ar kitaip teikti paramą nei tiesiogiai nei netiesiogiai kitai įmonei (jos darbuotojams), kuri konkuruoja arba turi dalykinį ryšį su darbdavio įmone.

statybos darbų vadovas įsipareigoja saugoti įmonės konfidencialią informaciją. Darbuotojas nelaikomas atskleidęs paslaptį, jeigu informaciją suteikia tretiesiems asmenims LR įstatymų nustatyta tvarka.

Visi raštai, užrašai, dokumentacija, liečiantys bendrovės veiklą yra bendrovės nuosavybė ir pasibaigus darbo santykiams (paskutinę darbo dieną) privalo būti grąžinti bendrovei.

Statybų darbų vadovas įsipareigoja visiškai materialiai atsakyti už žalą įmonei, kuri atsirado dėl konfidencialios informacijos atskleidimo.

Taigi išanalizavus statybos darbų vadovo pareigybines instrukcijas pastebima, kad jo veiklos sritis labai plati, todėl susiduriama su nemažai teisinių dokumentų, reglamentuojančių statybos veiklą.

Pagrindinių teisės aktų sąrašas, su kuriais buvo susipažįstama UAB „Nastata“ praktikos metu:

Draudimo veikla ilgametėje raidoje sukūrė ir naudojo labai daug įvairių draudimo rūšių, stengdamasi minimizuoti galimų rizikų pasekmes, todėl šiuo metu draudikai siūlo platų draudimo rūšių ratą, t.y. asmens draudimas, turto draudimas, atsakomybės draudimas, sveikatos draudimas ir pan. (Čepinskis, Raškinis, 2005).

Kaip jau minėta, draudimo veikla ilgametėje raidoje sukūrė ir naudojo labai daug įvairių draudimo rūšių, stengdamasi minimizuoti galimų rizikų pasekmes, todėl šiuo metu draudikai siūlo platų draudimo rūšių ratą, t.y. asmens draudimas, turto draudimas, atsakomybės draudimas, sveikatos draudimas ir pan. (Čepinskis, Raškinis, 2005).

Be privačių draudimo fondų yra ir valstybinis draudimas. Valstybinis draudimas – tai valstybinė draudimo sistema, padedanti išmokėti socialinėms grupėms gaunamas pašalpas, valstybinę ištarnauto laiko pensiją ir pan.

  • Microsoft Word 202 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 34 puslapiai (9472 žodžiai)
  • Kolegija
  • Deivydas
  • Praktika statybos įmonėje UAB „Nastata“
    10 - 1 balsai (-ų)
Praktika statybos įmonėje UAB „Nastata“ . (2019 m. Vasario 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/praktika-statybos-imoneje-uab-nastata.html Peržiūrėta 2019 m. Rugpjūčio 17 d. 21:04
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema