Praktikos ataskaita įmonėje UAB "Bikuvos" prekyba


Apskaitos praktikos ataskaita.

Įvadas. UAB „Bikuvos“ prekyba apskaitos politika, buhalterinės tarnybos struktūra, funkcijos. Įmonės apskaitos politika. Įmonės buhalterinės tarnybos struktūra ir funkcijos. UAB „Bikuvos“ prekyba naudojami buhalterinės apskaitos dokumentai. Kasos operacijų apskaitos dokumentai. Banko operacijų apskaitos dokumentai. Įmonės įsipareigojimų apskaitos dokumentai. UAB „Bikuvos“ prekyba turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaita. Įmonės turto apskaita. Įmonės nuosavo kapitalo apskaita. Įmonės įsipareigojimų apskaita. UAB „Bikuvos“ prekyba turto formavimo šaltinių sudėtis ir struktūra. Įmonės turto formavimo šaltinių sudėtis ir struktūra. Įmonės nuosavo kapitalo formavimo šaltinių sudėtis ir struktūra. UAB „Bikuvos“ prekyba rengiamos finansinės, statistinės, mokestinės deklaracijos. Įmonėje rengiamos finansinės ataskaitos. Įmonės rengiamos statistinės ataskaitos. Įmonės teikiamos deklaracijos Valstybinei mokesčių inspekcijai. UAB „Bikuvos“ prekybaveiklos rezultatų vertinimas. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Turto valdymo efektyvumo rodikliai. UAB „Bikuvos“ prekyba taikomos apskaitos programos. UAB „Bikuvos“ prekyba pardavimo pajamų pripažinimo atvejai. UAB „Bikuvos“ prekyba taikomi parduoti skirtų atsargų modeliai. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.


Ilgalaikis nematerialus turtas finansiniais 2014 metais sudarė 135552 Lt., o praėjusiais 2013 metais – 26335 Lt. Didžiausią dalį nematerialaus turto sudaro programinė įranga. Iš ataskaitos matyti, kad 2014 metais buvo įsigyta programinės įrangos už 109629 Lt., todėl padidėjo nematerialaus turto suma.

Ilgalaikis materialus turtas finansiniais 2014 metais sudarė 2087029 Lt., o praėjusiais 2013 metais – 2225417 Lt. Iš ataskaitos matyti, kad šio turto 2014 metais sumažėjo 138388 Lt. Vienos rūšies turto sumažėjo, kito padidėjo. Finansiniais 2014 metais – didžiausią šio turto dalį sudarė kitas materialus turtas, o praėjusiais 2013 metais – pastatai ir statiniai.

Ilgalaikis finansinis turtas finansiniais 2014 metais sudarė 3649903 Lt., o praėjusiais 2013 metais – 4270115 Lt. Iš ataskaitos matyti, kad 2014 metais sumažėjo paskolų suma ir daugiau kaip pusę sumažėjo po vienerių metų gautinos sumos.

Įmonės balanso ataskaitoje matyti, kad didžiausią turto dalį sudaro trumpalaikis turtas. Finansiniais 2014 metais sudarė 14231844 €, o praėjusiais 2013 metais – 12845335 €. Šio turto dalis padidėjo 2014 metais- 1386509 €. Daugiausia pakito kitų gautinų sumų suma, ji padidėjo 1463883 Lt., atsirado dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos, kurias sudarė 47779 Lt. Taip pat finansiniais 2014 metais padidėjo turimų pinigų ir pinigų ekvivalentų suma. Praėjusiais finansiniais 2013 metais sudarė 3352147 Lt., o finansiniais 2014 metais jau buvo 5697161 Lt. Suma padidėjo net 2345014 Lt.

UAB „Bikuvos“ prekyba visas įmonės turtas praėjusiais finansiniais 2013 metais sudarė 14774008 €, o finansiniais 2014 metais – 16021053 €. Iš ataskaitos matyti, kad turtas padidėjo.

Įmonės balanso ataskaitoje nuosavas kapitalas skaidomas į kapitalą, rezervus ir nepaskirstytąjį pelną (nuostolius). Įmonės įstatinis kapitalas praėjusiais finansiniais 2013 metais buvo 32100 Lt.. finansiniais 2014 metais – nepakito. Įmonės rezervų sumos praėjusiais 2013 metais – 4321 Lt., o finansiniais 2014 metais liko nepakitę. Ataskaitoje matyti, kad praėjusiais finansiniais 2013 metais nepaskirstyto pelno (nuostolių) suma buvo 13819478 Lt., o finansiniais 2014 metais – 13947064 Lt. Per metus įmonė uždirbo 127586 Lt., todėl galima teigti, kad UAB „Bikuvos“ prekyba finansiniai 2014 metai buvo pelningi.

UAB „Bikuvos“ prekyba rengia metinę atskaitomybę, kuri sudaroma pagal finansinių metų paskutinės dienos, gruodžio 31 d., buhalterinių sąskaitų duomenis. Metinė finansinė atskaitomybė rengiama per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Norint gauti tikslią informaciją apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus, rengiamos tam tikros finansinės ataskaitos. Šiose ataskaitose informacija turi būti teisinga, aiški bei palyginama su ankstesnio laikotarpio ataskaitomis.

UAB “Bikuvos“ prekyba teikia statistines ataskaitas Lietuvos statistikos departamentui. 2016 metų statistinės ataskaitos pateiktos 3 priede.

Bendrasis pardavimo pelningumas parodo, kaip įmonė dirbtų jei neturėtų administracinių išlaidų. Įmonės bendrasis pelningumas 2013 metais buvo 16,25 %, o 2014 metais - 16,56 %. Per ataskaitinius metus šis rodiklis šiek tiek padidėjo.

Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis rodo, kad nuosavo kapitalo pelningumas 2013 metais buvo 1%, o 2014 metais - 7%. Tai matome, kad šis rodiklis padidėjo net 6 %.

Turto pelningumo rodiklis – vienas iš svarbiausių pelningumo rodiklių, kuris parodo kokia turto dalis grįžta grynojo pelno forma. Įmonėje šis rodiklis 2013 metais buvo 2,5 %, o 2014 metais – 30,6 %. Tai matome, kad per metus laiko, padidėjo net 28,1 %.

Grynasis apyvartinis kapitalas, kuris parodo, kokia suma įmonei liktų veiklai vykdyti, jeigu ji dabar padengtų visus savo trumpalaikius įsipareigojimus. Kuo rodiklis didesnis, tuo įmonė yra saugesnė. Šiuo atveju, 2013 metais, įmonės absoliutus rodiklis buvo 12630853 €, o 2014 metais – 14014327 €. Matome, kad per metus jis padidėjo.

 • Apskaita Praktikos ataskaitos
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Ramunė
 • 26 puslapiai (3671 žodis)
 • Kolegija
 • Apskaitos praktikos ataskaitos
 • Microsoft Word 76 KB
 • Praktikos ataskaita įmonėje UAB "Bikuvos" prekyba
  10 - 9 balsai (-ų)
Praktikos ataskaita įmonėje UAB "Bikuvos" prekyba. (2016 m. Gegužės 30 d.). http://www.mokslobaze.lt/praktikos-ataskaita-imoneje-uab-bikuvos-prekyba.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 02:15