Praktikos ataskaita logistikos-transporto įmonėje


Įvadas. UAB „Raivina“ įmonės organizacinė valdymo struktūra, darbuotojų pareigybių analizė. Personalo organizavimas UAB „Raivina“. Personalo poreikio planavimas. Paieškos atrankos, samdos, adaptacijos tvarka UAB „RAIVINA“. Darbuotojų motyvavimo priemonės ir jų taikymo principai. UAB „Raivina“ vadovavimo tvarka ir priemonės. Įsipareigojimų skyrimo pavaldiniams tvarka ir užduočių vykdymo kontrolė. Susirinkimo UAB „Raivina“ organizavimas ir vedimo tvarka. Susirinkimų organizavimo atmintinė. Personalo valdymo informacijos aprūpinimas. Personalo dokumentacija įmonėje. Išvados. Literatūros sąrašas.


Reikiamai informacijai surinkti, praktikos metu, buvo naudojamas stebėjimo metodas. Buvo stebimas transporto vadybininkų, vadovų ir Personalo skyriaus darbas. Be to, buvo dalyvaujama klientų paieškos veikloje ir įmonės paslaugų pristatymo ir duomenų sisteminimo veiklose.

Susipažinti su darbuotojų duomenų banko kaupimu nepavyko, nes tai konfidenciali informacija, kurią atskleisti atsisakė įmonės vadovas.

UAB „Raivina“ darbo organizavimas yra nustatytas veiklos nuostatuose.

Įmonės darbuotojų kompetencija yra nustatyta pareigybinėse nuostatose. Pareigybės nuostatos yra patvirtintos administracijos direktoriaus. Įmonės organizacinė struktūra hierarchinio pobūdžio. Visą įmonės veikla yra kontroliuojama administracijos ir direktoriaus. Personalo skyriaus vadovas, taip pat kaip ir kiti darbuotojai, yra skiriamas ir atleidžiamas direktoriaus įsakymu. Personalo skyriaus vadovas savo darbe vadovaujasi, skyriaus nuostatais ir pareiginiais nuostatais. Personalo skyriaus vadovas tiesiogiai pavaldus įmonės direktoriui. Personalo vadovui atostogaujant, ar sergant, jį pavaduoja pavaduotoja, o jai nesant, įmonės direktoriaus paskirtas asmuo.

Direktorius yra atsakingas už veiklos tikslų įgyvendinimą ir pavestų funkcijų atlikimą; Direktorius yra administracijos vadovas. Jam yra pavaldi visa administracija, jo leidimu gali būti atleidžiami ir priimami nauji darbuotojai, pasirašomi dokumentai. Jis pavaldus įmonės vadovui (savininkui).

Finansininkas – buhalteris – tai finansinių operacijų atlikimo specialistas. Finansininkas – buhalteris organizuoja, vykdo ir kontroliuoja piniginių srautų planavimą, valdymą ir apskaitą; Apskaičiuoja ir „išmoka“ darbuotojų darbo užmokestį.

Peržiūri gautą korespondenciją, atlieka pirminį jos tvarkymą, užregistruoja, skenuoja ir perduoda pagal paskirtį. Priima ir perduoda informaciją faksu ir kitomis šiuolaikinėmis informacinėmis priemonėmis. Priima svečius. Atlieka kitus vadovo pavedimus

Vadybininkas vadovauja struktūriniam padaliniui, kuris yra atsakingas už paslaugų pardavimą. Tvarko pirkimo ir pardavimo dokumentus, ieško naujų klientų.

Šioje įmonėje vadovas stengiasi dalintis savo patirtimi ir profesinėmis žiniomis su darbuotojais. Personalo vadovas kartu su direktoriumi planuoja padalinių veiklos strategijas, pvz.: kokias užduotis turės atlikti ir kokias, techninius ir finansinius reikalus.

Personalo poreikio planavimas yra ilgalaikis įstaigos aprūpinimas tinkamu personalu. Tai sudėtinė įstaigos ilgalaikio plano dalis.

Bendras įstaigos personalo poreikis praktiškai nustatomas atsižvelgiant į:

Sudaryti galimybes darbe panaudoti savo gabumus, sugebėjimus, realizuoti savo lūkesčius.

Personalo poreikis UAB „Raivina“ vykdomas skyrių vadovų arba direktoriaus iniciatyva. Išreiškus papildomą žmogiškųjų išteklių poreikį ir gavus vadovo (savininko) pritarimą Personalo vadovas organizuoja darbo konkursus, į kuriuos yra atrenkami tinkamiausi kandidatai. Visi UAB „Raivina“ darbuotojai yra kruopščiai atrenkami. Įmonė yra tarptautinė, todėl suinteresuota turėti aukšto lygio darbuotojus.

Įmonėje dėl atrankos kandidatų, paprastai yra tikrinama:

UAB „Raivina“ įmonėje yra taikoma, tokie darbuotojo adaptavimo sistema:

Kaip naujas darbuotojas susipažįsta su darbo vieta, priklauso nuo naujo darbuotojo statuso. Naujas darbuotojas supažindinamas su pareigybių uždaviniais, informuojamas apie poilsio pertraukėles, asmeninių erdvių (pvz., virtuvėlės, tualeto, laisvalaikio kambario) vietą;

Įmonėje darbo pokalbio susipažinimo metu, pokalbyje pateikiami duomenys apie:

•kontrolės ir atsiskaitymo už padarytus darbus formas;

•atliekamam darbui reikalingos įrangos gavimo taisykles;

UAB „Raivina“ įmonėje darbuotojai yra motyvuojami:

•Laiku mokant, darbuotojo kompetenciją atitinkantį, atlyginimą;

•Draudžiant visus darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų darbe;

  • Logistika Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 53 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (3088 žodžiai)
  • Kolegija
  • Aurelija
  • Praktikos ataskaita logistikos-transporto įmonėje
    10 - 2 balsai (-ų)
Praktikos ataskaita logistikos-transporto įmonėje. (2016 m. Birželio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/praktikos-ataskaita-logistikos-transporto-imoneje.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 14:13
×