Praktikos ataskaita Policijoje


Teisės praktikos ataskaita. Ivadas. Policijos veikla reglamentuojantys teises aktai. Nepilnamečių reikalų policijos pareigūnų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Policijos struktūra. Policijos darbuotojų pareiginių instrukcijų ypatumai. Vidaus tvarkos taisyklės. Praktikos metu atlikti darbai. Literatūra.


Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato misija- užtikrinti saugią aplinką, saugoti ir gerbti asmens teises ir laisves , užtikrinti viešą tvarką bei įgyvendinti veiksmingą nusikalstamą veiką ir kitų teisės pažeidimų prevenciją ir tyrimą.

Uždaviniai:

1.Pristatyti teisėsaugos instituciją, kurioje atliekama praktika.

2.Išsiaiškinti teisės norminius aktus (įstatymus; poįstatyminius teisės norminius aktus), reglamentuojančius teisėsaugos institucijos veiklą.

3.Atskleisti teisėsaugos institucijos darbuotojų pareiginių instrukcijų ypatumus.

4. Išvardinti teisėsaugos institucijos vidaus aktus, reglamentuojančius vidaus darbo tvarką.

5.Įvardinti praktikos metu teisėsaugos institucijoje atliktus darbus.

6.Paruošti vidinius bei specialiuosius dokumentus būdingus pristatomai įmonei.

Praktikos tikslai:

1.Susipažinti su policijos komisariato struktūra, pavaldumu, veikla.

2.Išsiaiškinti darbuotojų (pareigūnų) pareigines instrukcijas.

3. Išsiaiškinti darbuotojų (pareigūnų) darbą ir atsakomybę reglamentuojančius dokumentus.

Praktikos ataskaita Policijoje. (2014 m. Lapkričio 10 d.). http://www.mokslobaze.lt/praktikos-ataskaita-policijoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 20:01