Praktikos ataskaita SKF


Įvadas. Apie „SKF“ įmonę. Apie „Scania“ įmonę. Darbo sauga. Elektrolankinio suvirinimo technologija. Litavimas minkštaisiais ir kietaisiais lydmetaliais, įrengimai, medžiagos. Dujinio suvirinimo ir pjovimo įrengimai, medžiagos. Suvirinimo technologija. Kenksmingi faktoriai suvirinimo ir litavimo metu. Apsaugos priemonės. Išvsados. Naudota literatūra ir kiti informacijos šaltiniai. Pažintinės praktikos metu buvome „Intercars“ mokymuose kur „SKF“ įmonės atstovai mums pravedė paskaitą. Taip pat pažintinės praktikos metu buvome įmonės „SCANIA“ autoservise. Pirmoji technologinės praktikos diena buvo pusiau pažintinė praktika, nes susipažinome su daugybe darbo įrankių, stendų ir kitokiais darbo prietaisais. „Skf“ įmonė. Įmonės rekvizitai. Įmonės kodas. Pvm kodas. Vadovas Vytenis Galkis. Telefonas +. Pagrindinė įmonės veikla. Skf imonės veikla yra labai plati, įmonė gamina automobilių atsargines detales. Įmonės vadovybė, struktūra ir jos padaliniai, jų darbo specifika. SKF prezidentas ir generalinis direktorius Tom Johnstone. /. Įmonės adreso internetinė nuoroda. „Scania“ autoservisas Vilniuje. Įmonės rekvizitai. Įmonės pagrindinė veikla. “Scania” viena iš stambiausių sunkvežimių ir autobusų gamintojų pasaulyje. Įmonės vadovybė, struktūra ir jos padaliniai, jų darbo specifika. Nuo 2008 metų „Scania“ priklauso „Volkswagen“ koncernui. Įmonės adreso internetinė nuoroda. Darbo sauga ir priešgaisrine apsauga. Darbuotojų sauga ir sveikata – visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta. Laikantis darbų saugos reikalavimų suvirinimo procesas nekelia pavojaus žmogaus sveikatai. Asmeninės apsaugos priemonės. Asmenines apsaugos priemones būtina naudoti kartu su bendro pobūdžio apsaugos priemonėmis, o ne vietoje jų. Akių apsauga. Siekiant apsaugoti akis nuo ryškios šviesos, karščio, ultravioletinių spindulių ir kibirkščių, būtina būti su suvirinimo skydeliu, automatiškai tamsėjančiu skystų kristalų ekranu arba fiksuoto tamsumo ekranu. Apranga. Speciali apranga, kurią privalo dėvėti suvirintojai ir šalia dirbantys asmenys ugniai atsparios pirštinės ilgais riešais, kepurės, pakietinti ties pirštais auliniai batai, odinės prijuostės, skydeliai, liepsnai ir kibirkštims atsparūs kombinezonai, apsauginiai akiniai ir šalmai. Elektrolankinio suvirinimo glaistytais elektrodais įrengimai, medžiagos. suvirinimo technologija. Elektrolankinis suvirinimas glaistytais elektrodais yra suvirinimo apsauginėse dujose būdas. Suvirinimo įrenginiai ir medžiagos Suvirinimo transformatoriai, žeminta tinklo įtampą iki laisvosios eigos įtampos (60-80 V), o didelės induktyvios varžos droselis sudaro krintančią išorinę charakteristiką. Suvirinimo generatoriai – tai nuolatinės srovės elektros mašinos, kurios pagal konstrukcijų ypatybes gali būti įvairios. Suvirinimo lygintuvai – sudaryti iš žeminančio transformatoriaus, seleninių arba silicinių lygintuvų bloko ir droselio. Pagrindinė medžiaga naudojama elektrolankiniam suvirinimui, yra glaistytieji lydieji elektrodai. Elektrolankinio suvirinimo proceso stabilumas priklauso nuo lankinio išlydžio sąlygų ir maitinimo šaltinio parametrų ir savybių. Elektrodas, prijungtas prie teigiamo poliaus vadinamas anodu, o prie neigiamo poliaus – katodu. Tarpelis tarp elektrodų vadinamas lankiniu tarpeliu, arba lanko išlydžio sritimi. Suvirinimo kryptys būna iš kairės į dešinę, iš dešinės į kairę, nuo savęs ir į save. Nuo elektrodo galo judesių priklauso tiek siūlės kokybė, tiek įvirinimo gylis tiek ruošinio deformacija. Elektrolankinio pusiau automatinio suvirinimo, naudojant apsauginės dujas, įrengimai, medžiagos. Egzistuoja trys suvirinimo būdai apsauginėse dujose t. y. MAG - Metal Active Gas. MIG - Metal Inert Gas. TIG - Tungsen Inert Gas. MAG tai yra suvirinimas CO2 aplinkoje. Suvirinant anglies dioksido aplinkoje, dažniausiai naudojama apgręžtojo poliškumo srovė (neigiamo šaltinio gnybtas jungiamas prie gaminio, teigiamas prie elektrodo), šitaip lankas tampa stabilesnis. Labiausiai suvirinimo kokybė virinant pusiau automatinio suvirinimo aparatu priklauso nuo degiklio padėties virinant, suvirinimo vielos galo ilgio virinant, CO2 dujų apsaugos, degiklio judesių, teisingai parinkto suvirinimo režimo, suvirintojo kvalifikacijos. MIG tai yra lankinis suvirinimas lydžiuoju elektrodu inertinėse dujose. Tam, kad nekiltų tokių problemų virinant MIG būdu, būtina paruošti suvirinamąsias briaunas, virinti labai greitai, kad metalas nespėtų perkaisti, metalą apdoroti termiškai, kad jis neužsigrūdintų, legiruoti siūlės metalą elektrodine viela, prisotinant jį glaisto ir virinti išdegusiomis priemaišomis. MIG būdu taip pat virinama apgręžtojo poliškumo nuolatine srove, kad lankas būtu stabilesnis. TIG yra suvirinimas volframo elektrodu inertinėse dujose. Lankas yra uždegamas neliečiant metalo, specialiu aukšto dažnio uždegimo įrenginiu. Kintamąja srove dažniausiai virinami lengvieji metalai. Litavimas minkštaisiais ir kietaisiais lydmetaliais, įrengimai, medžiagos. Litavimas – kietųjų įkaitintų detalių sujungimas išlydita pridėtine medžiaga, lydmetaliu. Litavimas minkštaisiais lydmetaliais būna berūgštis ir rūgštinis. Pagal gaminiams keliamus reikalavimus siūlės yra skirstomos į tris grupes. Stipriąsias pasižyminčias tam tikru mechaniniu stiprumu, bet nebūtinai hermetiškas. Sandariąsias – ištisines hermetiškas, nepraleidžiančias jokios medžiagos. Sandariąsias ir stipriąsias – pasižyminčias hermetiškumu ir stiprumu. Lituojant išsiskiria nemažas kiekis lakiųjų ir sveikatai kenksmingų medžiagų, todėl lituojant, turi būti atitinkama darbo vieta, su šiais reikalavimais. Visos cheminės medžiagos turi būti laikomos sandariuose induose ir tam tikruose lizduose arba dėžėse. Darbo vietoje turi būti įrengta ištraukiamoji ventiliacija. Jei norima tinkamai – stipriai ir kokybiškai sulituoti gaminį, reikėtų jį paruošti. Nuvalyti purvą ir rūdis. Nuėsdinti pašalinius riebalus ir oksidų plėveles. Įkaitinti lituojamą jungtį iki darbinės temperatūros. Tinkamai paruošti lituoklį. Pagaląsti 30-40 lapsnių kampu. Įkaitinti iki darbinės temperatūros ir panardinti į cinko chloridą. Su amonio chloridu padengti plonu ir tolygiu metalo sluoksniu. Litavimas kietaisiais lydmetaliais yra labai tinkamas, kai reikia gauti stiprias ir aukštesnei temperatūrai atsparias siūles. Pirmiausia paviršiai dildomi ir pritaikomi vienas kitam, nuo jų mechaniniu arba cheminiu būdu nuvalomas purvas, oksidai ir riebalai. Suvirinamasis litavimas atliekamas panašiai kaip kairinis suvirinimas. Jungčių stiprumas priklauso nuo. Lydmetalio medžiagos rūšies. Lituojamųjų paviršių dydžio. Plyšio storio. Dujinio suvirinimo ir pjovimo įrengimai, medžiagos. suvirinimo technologija. Dujinis suvirinimas – tai procesas, kai dvi ar kelios detalės sujungiamos jas suvirinant tam tikrų dujų mišinio liepsna. Dažniausiai dujiniam suvirinimui naudojamos dujos yra deguonis, acetilenas, vandelinis, propanas ir butanas, gamtinės, miesto dujos, žibalo ir benzino garai, bet plačiausiai naudojamos dujos yra deguonis ir acetilenas. /. Pagrindinis įrankis, naudojamas dujiniame suvirinime yra degiklis. Injekcinius ir neinjekcinius. Pagal liepsnos galią – labai mažos galios, mažos galios, vidutinės ir didelės galios. Pagal paskirtį – į universaliuosius ir specialiuosius. Plačiausias naudojami yra injekciniai degikliai, injekcinį degiklį sudaro dvi pagrindinės dalys. Stiebas, kurį sudaro. Vamzdeliai su acetileno ir deguonies įmovomis. Rankenėlė. Korpusas su deguonies ir acetileno ventiliais. Antgalis. Dujomis yra virinamos žemutinės, horizontalios, vertikalios ir lubinės siūlės, kurios būna dviejų rūšių. Vienasluoksnės – jomis virinama, kai plieno storis būna iki 8mm. Daugiasluoksnės – jomis virinama, kai plieno storis viršija 10mm. |. Horizontaliosios ir lubinės siūlės, virinamos dešininiu būdu, o vertikaliosios, virinamos iš apačios į viršų kairiniu būdu. Kenksmingi faktoriai suvirinimo ir litavimo metu. apsaugos priemonės. Suvirinimas yra labai pavojingas procesas žmogaus sveikatai. Taip pat labai svarbu virinant ar lituojant turėti specialų resperatorių, nes tiek virinant tiek lituojant tam tikra technologija, į plaučius gali patekti kenksmingos medžiagas ir žmogus gali susigadinti sveikatą ir net mirti. Virinant ir lituojant būtina laikytis rekomendacijų kaip elgtis su įrangą, nes neatsargus elgesys taip pat gali sukelti labai didelį pavojų ne tik dirbančiajam su ta įranga žmogaus sveikatai bet ir aplinkinių. Pažintinės praktikos metu pagerinome savo žinias apie automobilius. „Scania“ autoservise ekskursija taip pat buvo įdomi, nes buvo pasakojama kokie gedimai dažniausi tam tikruose krovininiuose automobiliuose kaip juos pašalinti. Technologinės praktikos metu įgijome metalo apdirbimo įgūdžių, teko dirbti skirtingus darbus šlifuot, tiksliai nupjauti metalą, tinkamai paruošt suvirinimui ir suvirinti detalę. Naudota literatūra ir kiti informacijos šaltiniai. Viktoras Kasulaitis, Tadas Klevas, Nijolė Piliponienė, Vytautas Statkus, Arvydas Tilindė. Algirdas Vaclovas Valiulis. „Legiruotieji plienai ir jų suvirinimas“. Ab „Aga“ vadovėlis. sveikata ir sauga deguonies ir degiųjų dujų procesuose. 2000 m.

Pažintinės praktikos metu buvome „Intercars“ mokymuose kur „SKF“ įmonės atstovai mums pravedė paskaitą. Paskaitos pagrindinis tikslas – išsiaiškinti, kaip sulaužyti tam tikras automobilių detales, nes jeigu žinosime pagrindines automechanikų klaidas, kurių rezultate genda automobiliai, mes stengsimės ateityje jų išvengti.

Taip pat pažintinės praktikos metu buvome įmonės „SCANIA“ autoservise. Ekskursijos metu buvo pasakojama apie sunkvežimius, apie jų variklių resursus, apie dažniausius gedimus, ir kodėl verta sunkvežimius taisyti „SCANIA“ autoservise.

Pirmoji technologinės praktikos diena buvo pusiau pažintinė praktika, nes susipažinome su daugybe darbo įrankių, stendų ir kitokiais darbo prietaisais. Mūsų grupės užduotis buvo pagaminti žarnos laikiklius. O tam kad pagaminti laikiklius reikėjo darbo įgūdžių virinimo srityje.

Įmonės vadovybė, struktūra ir jos padaliniai, jų darbo specifika

SKF prezidentas ir generalinis direktorius Tom Johnstone. Įmonė turi 140 padalinių 32 valstybėse. Skf turi savo firminius autoservisus ir detalių pardavimo centrus. Šioje įmonėje visame pasaulyje dirba 46775 žmonės.“SKF“ turi savo autoservisus, automobilio dalių pardavimo centrus ir gamyklas kur yra gaminamos automobilių dalys.

ĮMONĖS VADOVYBĖ, STRUKTŪRA IR JOS PADALINIAI, JŲ DARBO SPECIFIKA

Nuo 2008 metų „Scania“ priklauso „Volkswagen“ koncernui. UAB „Scania“ vadovas Lietuvoje yra Asta Petrašiunienė. Lietuvoje yra 4 šios įmonės filialai. „Scania“ padaliniuose yra prekiaujama atsarginėmis dalimis, parduodami „Scania“ autobusai ir sunkvežimiai ir yra firminiai „Scania“ autoservisai.

Laikantis darbų saugos reikalavimų suvirinimo procesas nekelia pavojaus žmogaus sveikatai. Tam, kad veiksmingai apsisaugoti nuo suvirinimo metu kylančių pavojų būtina išsamiai susipažinti su kylančiais pavojais žmogaus sveikatai ir žinoti kaip su jais kovoti.

Asmenines apsaugos priemones būtina naudoti kartu su bendro pobūdžio apsaugos priemonėmis, o ne vietoje jų!

Akių apsauga.Apsisaugoti nuo šlako ar kitų dalelių patekimo į akis galima, jeigu nusiimant suvirinimo skydelį, kaukę ar akinius užsimerkiama ir pasilenkiama į priekį.

Speciali apranga, kurią privalo dėvėti suvirintojai ir šalia dirbantys asmenys: ugniai atsparios pirštinės ilgais riešais, kepurės, pakietinti ties pirštais auliniai batai, odinės prijuostės, skydeliai, liepsnai ir kibirkštims atsparūs kombinezonai, apsauginiai akiniai ir šalmai. Specialūs drabužiai turi būti pasiūti iš nedegaus, sutankinto ir nelydaus audinio. Rankoves ir apykakles reikia užsisegioti, kelnės ir sijonai turi būti be atvartų. Būtina užsidėti kepures. Suvirintojai turi būti su suvirinimo skydeliais (su tinkamo tamsumo stikliukais arba automatiškai tamsėjančiu skystų kristalų ekranu), o ne su rankose laikomomis kaukėmis.

  • Microsoft Word 250 KB
  • 2015 m.
  • 16 puslapių (2267 žodžiai)
  • Kolegija
  • Jurij
  • Praktikos ataskaita SKF
    10 - 7 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Praktikos ataskaita SKF. (2015 m. Balandžio 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/praktikos-ataskaita-skf.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 15 d. 21:31
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo