Praktikos ataskaitos

Praktikos ataskaita - tai praktikos atliekamos įmonėje apibendrinimas. Studijų metu reikalinga ne tik teorija, bet ir praktika, tam kad įsisavinti žinias ir mokėti jas pritaikyti. Rengiant praktikos ataskaitą, svarbu žinoti kaip ji turi atrodyti ir kaip teisingai ją parengti. Jums gali padėti praktikos ataskaita pavyzdys, kurių čia galima rasti tikrai daug. Kviečiame pasinaudoti paieška ir išsirinkti iš gausybės darbų pavyzdžių, kuriuos čia patalpino jų autoriai.
1593 dokumentai
Buhalterinės apskaitos praktikos ataskaita
Įvadas. Apie įmonę. Pirkimų pardavimų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Darbo ir darbo išteklių apskaita. Nuosavo kapitalo apskaita. Dotacijų ir subsidijų apskaita. Įsipareigojimų apskaita. Pajamų ir sąnaudų apskaita. Valdymo apskaita. Finansinių ataskaitų rengimas. Mokestinė atskaitomybė. Įmonės ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 111 psl.
2014 04 29
Buhalterine apskaita. Baigiamoji praktika.
Susipažinimas su uab “įmonė x”. Įmonės skyrių veikla. Sąskaitų planas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio materialaus turto apskaita. Trumpalaikis turtas. Atsargų apskaita įmonėje. Pirkėjų įsiskolinimų apskaita. Grynųjų pinigų kasoje apskaita (litais). Pinigų atsiskaitomoje sąskaitoje apskaita (litais). Atskaitingų asmenų ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 30 psl.
2010 10 26
Autoserviso praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės patalpų tarpusavio ryšiai. Įmonės valdymas. Baigiamojo projekto temą atitinkantis įmonės padalinys. Technologinė įranga. Technologinio proceso organizavimo schema. Technologinis procesas. Darbo proceso organizavimas. Darbuotojų sauga. Aplinkos apsauga. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Transporto praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 psl.
2012 06 16
Praktika autoservise
Įvadas. Įmonės struktūra ir valdymas. Įmonės remonto dirbtuvių (tp punkto) planas su įrengimų išdėstymų. Remonto dirbtuvėse (tp punkte) esančių įrengimų sąrašas. Įmonėje atliekami remonto ir tp darbai. Įmonės žmonių darbo sauga, priešgaisrinė apsauga ir gamtosauga. Automobilio variklio diagnostika ir remontas. ...
Mechanikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 psl.
2011 06 15
Vadybininko praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės steigimo tvarka. Juridinis statusas. Valdymo struktūra. Įmonės veikla. Įmonės tikslai. Įmonės darbo organizavimas, aprūpinimas reikalingais ištekliais. Uab „x“ perspektyvų analizė. Įmonės veiklos įvertinimas ir kokybės kontrolė. Darbuotojų priėmimo į darbą tvarka, adaptacija, ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 psl.
2011 04 18
Apskaitininkės buhalterės baigiamoji praktika
Įvadas. Uab „rxxxxx“ veiklos ir organizacinės stuktūros pristatymas. Buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. Uab „rxxxxx“ piniginių lėšų apskaita. Uab „rxxxxx“ atsiskaitymų apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. Įmonės turto apskaita. Uab „rxxxxx“ mokesčiai ir atskaitomybė. Įmonės finansinės ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 27 psl.
2012 04 01
Buhalterinės apskaitos baigiamosios profesinės veiklos praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės veikla ir apskaita. Apskaitos politika. Organizacinis apskaitos politikos aspektas. Techninis apskaitos politikos aspektas. Kompiuterinės apskaitos programos. Pirkimų ir pardavimų apskaita. Pardavimų apskaita. Pirkimų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Nematerialus turtas. Materialusis turtas. Ilgalaikis turtas. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 34 psl.
2013 05 14
Pedagoginė praktika globojant mentoriui
Pamokos fragmentų su mentoriumi vedimas. Pravesto pamokos fragmento detalus aprašymas. Pasirinkite ir detaliai aprašykite vieną iš pamokos fragmentų galimybių:. Pateikite. Puslapio apimties savarankiškai organizuoto ir pravesto pamokos fragmento. Detalų aprašymą. Vertikite mokinių ugdymosi pažangumą. Refleksija. Mokinių bendrųjų ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 psl.
2013 04 28
Praktika darželyje
Pažintinės praktikos ugdymo institucijose aprašas. Įvadas. Skirtingo tipo lankytų institucijų aprašai. Marijos montessori ugdymo programa. Svirpliuko ugdymo programa. Auklėtojo profesiogramos rengimas. Auklėtojo profesijos poreikio pagrindimas. Auklėtojo teisės ir pareigos. Auklėtojo funkcijos. Auklėtojo veiklos tikslai, uždaviniai. ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 psl.
2013 04 29
Pedagoginės praktikos stebėtojo ataskaita
Praktikos ataskaitos vertinimo kriterijai. Įvadas. Pedagoginės praktikos. -as aprašymas. Mokyklos ugdymo procesas. Mokyklos vizija. Mokyklos misija. Stebėjimo metu identifikuotos “veiklos tyrimo” aplinkos. Mokytojo veiklos ir kompetencija (stebėtų pamokų pagrindu). Socialinio pedagogo veikla. Praktinės veiklos, remiantis dienoraščio ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 23 psl.
2013 04 19
Praktikos ataskaita logistika pervežimai
Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės filialai užsienyje. Įmonės filialai lietuvoje. Uab „transekspedicija“ bendrovės teikiamos paslaugos. Bendrovės teikiamos paslaugos terminale. Skandinavijos skyriaus pagrindiniai klientai. Įmonės plėtros galimybės, stipriosios ir silpnosios pusės. Uab „transekspedicija“ asociacijų narė. ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 psl.
2013 03 18
Praktikos ataskaita Logistikos įmonėje
Įvadas. Apie įmonę Uab „ArmaVista“. Įmonės vykdoma veikla. Pagrindinės pervežimo kryptys. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės finansiniai duomenys ir SWOT analizė. Įmonės vykdomos politikos. Atsakomybė už krovinių pervežimą ir papildomas krovinių draudimas. Konsultacijos, individualių logistinių sprendimų sudarymas. ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 27 psl.
2015 12 08
Baigiamoji praktika viešbutyje
Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Įmonės veiklos rūšys ir siūlomos paslaugos. Įmonės valdymo struktūra, padaliniai ir jų funkcijos. Uab druskininkų viešbutis „pušynas“. Įmonės darbuotojai, jų darbo standartai. Darbuotojų apmokėjimo bei skatinimo sistemos. Įmonės marketingo aplinkos. Rinkos segmentavimas ir tikslinės ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 28 psl.
2011 05 19
Finansinės apskaitos praktikos ataskaita
Finansinė apskaita. Susipažinti su įmonės veikla. Įmonės organizavimas. Įmonės buhalterio funkcijos, teisės ir pareigos. Įstatymai, kuriais vadovaujantis tvarkoma apskaita. Įmonės apskaitos politika. Įmonės patvirtintas sąskaitų planas. Finansinių ataskaitų straipsniai. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Pagrindiniai apskaitos ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 psl.
2013 01 06
Baigiamoji praktika Krasta auto įmonėje
Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Įmonės valdymas. Įmonės misija. Uab „ krasta auto “ swot analizė. Uab krasta auto organizacinė valdymo struktūra. Įmonės finansai. Balanso analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Įmonės tiekėjai, klientai, konkurentai. Tiekėjai. Klientai. Konkurentai. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. ...
Mechanikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 psl.
2011 05 07
Gamybinės praktikos ataskaita. Praktika statybos įmonėje
Aiškinamasis raštas. Obijaktas. Dienos darbų paskirstimas. Statybos organizavimas. Grindų betonavimas. Sienų mūrijimas. Sienų mūrijimo eiga. Šiltinimas. Šiltinimo darbu eiga. Darbuotojų sauga darbe ir gamtos sauga statybvietėje. Statybos – montavimo ir specialiųjų darbų atlikimo kokybės kontrolė. Išvados.
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 psl.
2011 08 11
Logistikos praktikos ataskaita Globay Logistics
Įmonės pristatymas. Uab ,,Globay Logistics“ struktūra. Įmonės atskirų padalinių funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbuotojų kaita 2013 metų laikotarpiu. Vietos įvertinimas. Pagrindinės važiavimo kryptys ir maršrutai. Gabenamų krovinių apibūdinimas. Pagrindinės gabenamos transporto rūšys. Rinkodaros ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 psl.
2014 11 11
AB Lietuvos geležinkeliai praktikos ataskaita
Įvadas. Bendra informacija apie įmonę. Išorinė analizė. Rinkos analizė. Rinkos identifikavimas. Rinkos dydis ir augimo tempai. Esminiai sėkmės veiksniai. Vartotojų analizė. Rinkos segmentų išskyrimas. Vartotojų motyvacijos analizė. Nepatenkintų poreikių paieška. Konkurentų analizė. Konkurentų identifikavimas. Konkurentų ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 psl.
2011 03 21
Elektrotechnikos praktika įmonėje Elektros darbai
Įvadas. Įmonės veikla. Įmonės vystymosi istorija. Įmonės valdymo struktūra ir atsakomybės. Įmonėje vykstantys procesai ir jų sąveika. Dokumentų valdymas. Projektiniai dokumentai, jų naudojimo ir saugojimo tvarka. Darbuotojų mokymai bei kvalifikacijos kelimo kursai. Įmonės veiklos analizė ir tobulinimas. Praktikos metu surinkti ...
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 psl.
2012 05 20
Įmonės informacinių sistemų analizė informatikos praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės veiklos apžvalga. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonės informacinės sistemos analiz. Kompiuterinė technika. Programinė įranga. Kompiuterių tinko ir komunikaciniai įrenginiai. Informacinės sistemos vartotojai. Pirminio lygio dfd. Taikomųjų uždavinių modelis. Duomenų apsaugos priemonės. Darbo vietos įrengimas. ...
Informatikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 psl.
2013 04 15
Praktikos policijoje ataskaita
Praktikos ataskaita policijos komisariate. Įvadas. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vilniaus miesto antrojo policijos komisariato nuostatai. Bendrosios nuostatos. Uždaviniai. Funkcijos. Teisės. Policijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Struktūra. Schema. Valstybės tarnautojų teisės ir pareigos. Valstybės ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 psl.
2012 05 16
Baigiamosios praktikos ataskaita UAB "Enersys"
UAB „Enersys". Įvadas. Oficialus platintojas Lietuvoje. Naujienos. Asortimentas. GSM/GPRS modemai. LAN moduliai. Informaciniai terminalai. Paslaugos. Gamyba. Įmonės valdymo organizacinė struktūra. Finansų skyriaus analizė. Mano nuomone apie įmonę. Įmonės oficialus atstovai Lietuvoje , kurios prekiauja UAB "Enersys" platinama ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 41 psl.
2010 03 03
Praktikos ataskaita Senukai
Įžanga. Uab „senukų prekybos centro“ istorijos faktai. Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos apibūdinimas. Įmonės klientai. Įmonės tiekėjai. Įmonės vidinė aplinka. Įmonės išorinė aplinka. Uab „senukų prekybos centro“ vertybės. Dokumentų valdymo organizavimas. Parengtų dokumentų registravimas ir tvarkymas. Veiklos ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 28 psl.
2013 01 29
Statybos baigiamoji praktika
Baigiamoji praktika. Įvadas. Apie bendrovę. Statybos objekto trumpa charakteristika. Statybos objekto projektinė dokumentacija. Įmonės užsakovai. Paslaugų vertės apskaičiavimas. Vadovo teisės ir pareigos. Statybos darbu žurnalo paskirtis. Personalas. Atliekamų darbų apašimas. Išvada.
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 psl.
2010 03 03
UAB finansinė analizė. Praktikos ataskaita
Įvadas. Uab „metalo prekyba“ veiklos charakteristika. Uab „metalo prekyba“ balanso horizontali ir vertikali analizė. Uab „metalo prekyba“ turto horizontali ir vertikali analizė. Uab „metalo prekyba“ nuosavybės horizontali ir vertikali analizė. Uab „metalo prekyba“ pelno (nuostolio) horizontali ir vertikali analizė. Uab ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 40 psl.
2011 04 17
Finansinės apskaitos baigiamoji profesinės veiklos praktika
Įvadas. Įmonės organizacinė forma ir apskaitos valdymo struktūra. Įmonės struktūra. Apskaitos sistema ir apskaitos politika. Buhalterių teisės, pareigos ir atsakomybė. Specialios paskirties registrai. Pagrindinės finansinės ataskaitos. Finansiniai metai. Iventorizacijos atlikimo tvarka. Apskaitos kompiuterizavimas. Ilgalaikio turto ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 25 psl.
2012 09 24
Socialinio darbo praktika
Socialinio darbo ir ugdymo praktika. Individualus kalendorinis praktikos planas. Privalomosios užduotys situacijos aprašymas. Situacijos analizė pasirinktoje ugdymo ar socialinėje institucijoje, problemos sprendimas. Individualus darbas su klientu. Praktinės veiklos analizė. Pasirenkamoji socialinio darbo užduotis. Praktikos įvertinimo ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 psl.
2012 09 02
Kosmetologinių paslaugų teikimas kosmetikos kabinete
Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Literatūrinė analizė ir sudaryta veido odos priežiūros programa. Pirmas klientas. Odos kosmetinė diagnostika. Odos problemų etiopatogenezė. Kosmetinių procedūrų plano sudarymas. Kosmetinių priemonių ir procedūrų metodikų parinkimas, jų poveikio odai mechanizmai. Aparatinių metodikų ...
Kosmetologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 psl.
2014 05 16
Automobilių remontas praktika autoservise
Įvadas. Apie įmonę. Mano pirmieji įspūdžiai apie įmonę. Mano veikla įmonėje. Darbo įmonėje organizavimas ir metodai. Dalyvavimas įmonės veikloje. Bendravimas su kolektyvu. Ką naujo sužinojau. Mano praktikos nauda įmonėje. Pastabos apie praktikos bazę. Išvados apie praktikos naudingumą, apie praktikos bazės tinkamumą. ...
Transporto praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 psl.
2012 05 06
Socialinio darbo mokomosios praktikos ataskaita
Įvadas. Užduotis. Individualus darbas su rizikos grupės vaiku x. Užduotis. Darbas su ugdytinių grupe. Užduotis. Darbas su įstaigos bendruomene. Užduotis. Ugdymo įstaigos socialinis pasas. Užduotis. Praktikos dienoraštis. Užduotis. Praktikos kokybinė analizė. Užduotis. Kursinio darbo temos pasirinkimas, literatūros analizė. ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 psl.
2011 06 21