Praktikos ataskaitos (3)

Praktikos ataskaita - tai praktikos atliekamos įmonėje apibendrinimas. Studijų metu reikalinga ne tik teorija, bet ir praktika, tam kad įsisavinti žinias ir mokėti jas pritaikyti. Rengiant praktikos ataskaitą, svarbu žinoti kaip ji turi atrodyti ir kaip teisingai ją parengti. Jums gali padėti praktikos ataskaita pavyzdys, kurių čia galima rasti tikrai daug. Kviečiame pasinaudoti paieška ir išsirinkti iš gausybės darbų pavyzdžių, kuriuos čia patalpino jų autoriai.
1594 dokumentai
Gamybinės praktikos ataskaita VGTU
Įvadas. Apie įmonę. Įmonės valdymo struktūra. Darbuotojai. Įmonės veikla. Įmonėje naudojamos programos. Audatex programa. Audatex Lietuvoje. Darbo organizavimas. Praktinė patirtis įmonėje. Praktikos metu atliekamos pareigos. Darbo įmonėje organizavimas ir metodai. Naudota dokumentacija praktikos metu. Pasiekti rezultatai, pastabos ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 psl.
2015 06 16
Klasės auklėtojo aptartis
Mokinių pažinimas, pažinimo būdai, auklėtojo veiklos planavimas. Klasės dokumentacijos tvarkymas (elektroninė ir tradicinė pasiekimų apskaita, elektroniniai ir spausdintiniai žurnalai, mokinių duomenų bazė). Auklėjamieji renginiai (akcijos, projektai). Klasės auklėtojo darbas su tėvais (tėvų pedagoginis švietimas, tėvų ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 5 psl.
2012 03 27
Kineziterapinis paciento tyrimas ir kineziterapijos planas sergant reumatoidiniu artritu
Kineziterapinis paciento tyrimas ir kineziterapijos planas sergant reumatoidiniu artritu. Amžius. Lytis. Diagnozė. Kineziterapinė diagnozė. Taikyti testai. Problemos. Uždaviniai. Efektyvumas. Rekomenduojama kompensacinė technika. Rekomendacijos pacientui (paciento šeimos nariams). Rekomendacijos pacientui (paciento šeimos nariams). ...
Medicinos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 psl.
2013 01 20
Praktika vaikų darželyje
Lopšelis darželis „ Gintarėlis “ bendrosios nuostatos. Veiklos paskirtis. Požiūris į vaiką ir jo ugdymą. Tikslas ir uždavinai. Auklėtojo kompetencija ir pareigybės aprašas. Auklėtojo kompetencija. Pareigybių aprašas. Auklėtojo teisės. Auklėtojo pareigos. Auklėtojo funkcijos. Auklėtojo veiklos tikslai , uždaviniai. ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 psl.
2015 03 03
Statybos inžinerijos gamybinės praktikos ataskaita
Gamybinę praktiką atlikau statybos įmonėje Dilista. Bendrovė užsiima bendrastatybiniais darbais, bet labiau specializuojasi vykdant vidaus apdailos darbus. Praktikos metu teko dalyvauti vykdant kupiškio lauryno stuokos – gucevičiaus gimnazijos renovaciją. Pastato šiltinimas mineraline vata. Sienų šiltinimo aprašymas. Šiltinimo ...
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 psl.
2010 12 10
Įmonės analizė praktikos ataskaita
Įvadas. Saviįvertinimas. Įmonės istorija ir jos veikla. Įmonės struktūra ir jos vertinimas. Misija ir Vizija. Įmonės SSGG analizė. Įmonės PEST analizė. Įmonės mikroklimatas ir personalo karjeros galimybės. Įmonės veiklos efektyvumo vertinimas ir pagrindiniai įmonės konkurentai. Išvados. Literatūra. Priedai.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 psl.
2015 01 27
Praktikos ataskaita krovinių pervežimai
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonė siūlo. Įmonės galimybės. Įmonė veža. Įmonei svarbiausia. Įmonės veikla. Finansinė atskaitomybė. Įmonės veiklos ypatybės. Juridinis statusas. Valdymo struktūra. Mano veikla. Darbo įmonėje organizavimas. Vadybininko veiksmai imonėje. Rinka, krovinio gabenimo maršrutai. Rinka. Krovinių ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 37 psl.
2014 01 18
Praktika kelionių agentūroje turizmo įmonėje praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės istorija. Rinkos situacija. Įmonės geografinė padėtis. Valdymas. Organizacinė valdymo struktūra. Darbo organizavimas. Darbo apmokėjimas. Marketingas. Makro aplinka. Mikro aplinka. Įmonės paslaugų asortimentas. Įmonės rėmimo priemonės. Įmonės kainų politika. Apskaita. Praktikos ...
Turizmo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 psl.
2012 06 03
Pamokų stebėjimas mokykloje
Buvo stebėtos septintos, aštuntos ir dešimtos klasių moksleivių pamokos: rusų kalbos (vaitiekūnienė), lietuvių kalbos (pakštienė) bei matematikos (dovidonienė). Kaip žinia, kiekviena pamoka ugdo mokinių darbštumą, atsakingumą bei pasitikėjimą savimi. Pamoka – gera charakterio ugdymo priemonė, padedanti atskleisti kiekvieno ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 2 psl.
2011 06 21
SEB bankas praktikos ataskaita
Įvadas. Bendroji dalis apie AB SEB banką. AB SEB bankas. Banko istorija. AB SEB banko vizija, misija ir vertybės. Antrinės įmonės. AB SEB banko teikiamos paslaugos. Paskolų teikimas. Pinigų valdymas. Praktinė dalis. Banko būklės įvertinimas. AB SEB banko rodiklių skaičiavimas. Likvidumo rodikliai. Kapitalo pakankamumo rodikliai. ...
Bankininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 29 psl.
2013 09 19
Burnos higiena praktikos ataskaita
Įvadas. Institucijos apibudinimas. Tikslai. Uždaviniai. Funkcijos. Valdymas. Įgytų kompetencijų aprašymas. Sveika mityba. Rekomendacinis mitybos maitinimosi dienoraštis. Burnos higienos mokymas. Išvados. Priedai.
Sveikatos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 psl.
2013 05 15
Praktikos analizė x įmonėje
Įvadas. Įmonė ir jos veikla. Buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. Piniginių lėšų apskaita. Debitorinių ir kreditorinių skolų apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. Sąnaudų apskaita. Pajamų apskaita. Rezervų atidėjinių, dotacijų ir subsidijų, finansinių ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 psl.
2013 05 23
Finansinės analizės profesinės praktikos ataskaita
Įvadas. Pardavimo ir investicijų pelningumo analizė. Mokumo analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Bankroto tikimybės tyrimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Darbo tikslas. Įvertinti įmonės „y“ veiklos efektyvumą, kapitalo pelningumą, turto pelningumą, pardavimo pelningumą pritaikant finansinės analizės teorines ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 psl.
2011 05 20
Praktikos ataskaita advokatų kontoroje
Įvadas. Advokatų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Advokatūros įstatymas. Lietuvos adokatūros statutas. Advokatų profesinės etikos kodeksas. Europos Sąjungos advokatų profesinės etikos kodeksas. Civilinė ir drausminė advokatų atsakomybė. Advokato civilinė atsakomybė. Advokato drausminė atsakomybė. Advokatų teisės ir ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 psl.
2015 11 02
Pedagoginės praktikos ataskaita (2)
PEDAGOGINĖ PRAKTIKA 1 (Studijų dalyko išplėstinis aprašas). Studijų dalyko programa, vertinimo kriterijai. Pedagoginės praktikos 1 užduotys studentams. Atliktos praktikos užduotys. Grupės, kurioje atliekama praktika, aplinkos pristatymas. Refleksija. Grupės gyvenimo ritmas, taisyklės, tradicijos. Grupės ugdomosios vaikų veiklos ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 54 psl.
2016 01 18
Buhalterinės apskaitos praktika
Apibūdinimas. Įvadas. Uždaros akcinės bendrovės „ rytvita". Pinigų laikymo organizavimas ir apskaita. Pinigų apskaita kasoje. Pinigų apskaita banko sąskaitoje. Paskolų ir finansinio turto apskaita. Paskolų apskaita. Lizingas (finansinė nuoma). Trumpalaikės ir ilgalaikės finansinės investicijos. Atsiskaitymų organizavimas ir ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 psl.
2013 03 14
Kauno keliai praktika gamybinės ir baigiamosios praktikos ataskaita
Gamybinės įmonės veikla, organizacinė ir valdymo struktūra. Įmonės vadovo teisės ir pareigos. Žmogaus ir darbų sauga statybos objekte. Darbininkų instruktavimas, rūšys, tikslai. Asfaltbetonio dangos sluoksnių klojimas. Pagrindo priėmimas. Paruošiamieji darbai. Reikalavimai asfaltbetonio dangoms. Asfaltbetonio dangos klojimas. ...
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 29 psl.
2012 05 02
Praktikos ataskaita transporto imoneje
Įmonės Uab „Transeita“ pristatymas ir organizacinė valdymo struktūra. Įmonės Uab „Transeita“ organizacinė veikla. Įmonės.
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 psl.
2016 04 12
Gamybinės praktikos ataskaita
Gamybinės praktikos ataskaita. Biržų akcinės pieno bendrovės filialo “Kauno sūrinė” įkūrimo ir veiklos trumpa charakteristika. Ekonominiai santykiai. Ūkinės veiklos kryptys ir specializacija. Ekonominiai (gamybiniai) ištekliai ir jų naudojimo efektas ir efektyvumas. Apibendrinimas.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 28 psl.
2010 03 03
DNB banko praktikos ataskaita
Įvadas. Banko įstaigos struktūra, darbo organizavimas. Dokumentai ir jų kontrolė.Klientų pateikiami dokumentai bankui. Banko sudaromi dokumentai. Analitinė ir sintetinė apskaita. Klaidų taisymas. Vertybinių popierių, dokumentų apskaita nebalansinėse sąskaitose. Banko pajamų ir išlaidų, banko kapitalo bei pagrindinių priemonių ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 127 psl.
2013 05 13
Kūno kultūros praktika
Įvadas. Bendros žinios apie vaiką. Stebėjimuose sukaupta informacija ir jos analizė. Vaiko tipo nustatymas. Mokinio psichinių ypatumų tyrimas ir analizė. Dėmesys. Pravestų pokalbių aprašymas ir analizė. Pokalbis su klasės mokytoja. Pokalbis su pačiu mokiniu. Pokalbis su mokinio draugais. ,,Klasės auklėtojo funkcijos ...
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 50 psl.
2014 03 12
Vadybininko praktikos ataskaita UAB Čilija
Įvadas. Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Organizacinės struktūros analizė. Vadybininko darbo turinys. Darbo dienos charakteristika. Išvados. Literatūra.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 psl.
2012 04 09
X įmonės reklamos praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės teikiamos paslaugos, vizija, misija, tikslai, uždaviniai. Orientacija. Žmonių tarpusavio santykiai įmonėje. Vertybės ir svarbiausi bendrieji reikalavimai darbuotojams. Praktikos metu pasiektų rezultatų analizė. Apibūdinti įmonę (reklamos agentūrą), kurioje atlikta praktika. Paaiškinti įmonės ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 psl.
2014 06 19
Geriatrinės slaugos praktikos darbas
Problemos apibūdinimas. Problemos įtaka kasdieninių veiklų atlikimui. Mitybos greitojo tyrimo anketa. Valgymo įpročiai. Reikia padėjėjo. Problemos sprendimas. Rezultatai. Refleksija. Literatūra.
Medicinos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 psl.
2013 11 28
Autoservisas praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės darbuotojų darbo sauga, priešgaisrinė apsauga ir gamtosauga. Įmonėje atliekami remonto darbai. Automobilio kasdieninė priežiūra. Pagrindiniai darbai atlikti praktikos metu. Automobilių žibintų šviesų reguliavimas. Akumuliatorių įkrovos nustatymas. Sankabos reguliavimas. Ratų guolių reguliavimas. Ratų ...
Transporto praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 psl.
2013 02 08
Finansinė veiklos rezultatų analizė
Analitinė dalis. Balanso analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Mokumo rodiklių analizė. Apyvartumo rodiklių analizė. Efektyvumo rodiklių analizė. Bankroto tikimybės analizė. Kapitalo rinkos rodiklių analizė. Du pont. Swot analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 psl.
2014 01 04
Praktika kosmetikos parduotuvėje Eurokos
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbuotojų ir parduotuvių skaičiaus kaita. Metų laikotarpiu. „eurokos“ vietos vertinimas. Logistinis procesas. Pirkėjų paklausos tyrimas. Uab „kosmelita“ tiekėjų vertinimas. Asortimento politika. „eurokos“ parduotuvės prekių asortimento kategorijos. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 psl.
2013 05 02
Radikulopatija kineziterapinis ištyrimas ir gydymas
Įvadas. Pirminė apžiūra ir testavimas. Paciento anamnezė. Pradinis ligonio įvertinimas. Kineziterapinis paciento tyrimas. Kineziterapijos planas. Galutinis ligonio įvertinimas. Išvados.
Medicinos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 psl.
2013 06 14
Buhalterinės apskaitos praktikos ataskaita UAB „Gevita“
Įvadas. Susipažinimas su bendrove. Apie bendrovę. Bendrovės veikla. Bendrovės partneriai ir tiekėjai. Buhalterio darbo organizavimas. Buhalterio pareiginiai nuostatai. Bendrovės organizacinė struktūra. Apskaitos technika. Apskaitos technikos bendrosios nuostatos. Finansinės atskaitomybės sudarymas. Apskaitos dokumentų ir registrų ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 psl.
2015 06 23
Gamybinės praktikos ataskaita Autoservisas
Įvadas. Automobilių serviso duomenys. Rekvizitai. Projektuojamos automobilių serviso įmonės tipas. Įmonėje numatomų atlikti automobilių eksploatavimo darbų rūšys. Įmonės klientų skaičius, automobilių užvažiavimų į projektuojamą įmonę skaičius per metus. Per metus parduodamų automobilių skaičius. Vidutinė metinė ...
Mechanikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 psl.
2014 12 12