Praktikos ataskaitos (64)

Praktikos ataskaita - tai praktikos atliekamos įmonėje apibendrinimas. Praktikos ataskaitos peržiūrai DOC ir PDF formatu. Studijų metu reikalinga ne tik teorija, bet ir praktika, tam kad įsisavinti žinias ir mokėti jas pritaikyti. Praktikos ataskaitos rengimui svarbu žinoti kaip ji turi atrodyti ir kaip teisingai ją parengti. Jums gali padėti praktikos ataskaitos pavyzdys, kurių čia galima rasti tikrai daug. Kviečiame pasinaudoti paieška ir išsirinkti iš gausybės praktikos darbų pavyzdžių, kuriuos čia patalpino jų autoriai.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

2033 dokumentai
Automobilių įrangos praktikos ataskaita (2)
Automobilių įrangos praktikos ataskaita. Automobilio “ Ford ” variklio išardymo ir surinkimo technologinis procesas. Automobilio alyvos siurblio išardymo ir surinkimo technologinis procesas. Automobilio alyvos siurblio 5322 - 3407200 ...
Inžinerijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 29 puslapiai
2017 06 23
Baigiamoji praktika Bugenių geležinkelio stotyje
Įvadas. Žymenys ir sutrumpinimai. Stoties statiniai ir įrenginiai. Trakinių dokumentų skyriaus darbas. Stoties budėtojo pareigos. Važtos dokumentų įforminimas. Atvykusio išformuoti taukinio važtos dokumentų tvarkymas. Suformuoto ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 29 puslapiai
2019 04 05
Bendrainžinerinės praktikos ataskaita
Nudruskinto vandens paruošimo įrenginio schema. Nudruskinto vandens paruošime išskiriami du vandens apdorojimo principai. Pirminis vandens paruošimas, t. Y. Skaidrinimas ir koaguliacija;. Vandens minkštinimas ir nudruskinimas. Skaidrintuvų ...
Chemijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2014 02 13
Bendrosios kineziterapijos (integruota praktika) dalyko atestavimo dokumentai
Bendroji kineziterapija integruota praktika. Studijų programos duomenys Studijų programos pavadinimas. Dalyko apimtis Semestras Studijų forma Struktūra Iš viso val. Ps pr kd. Studento savarankiško darbo krūvio planavimas. 13 14 15 Praktikos ...
Medicinos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 27 puslapiai
2015 12 16
Bendrųjų socialinių paslaugų poreikiai
Įvadas. Socialinių poreikių tyrimas rimšės seniūnijoje. Socialinės situacijos analizė Ignalinos rajono Rimšės seniūnijoje. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė ir interpretavimas. Viešosios įstaigos „Rimšės socialinis ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 59 puslapiai
2020 04 01
Bendruomenės slaugos praktika BPS
Įvadas Kursas , grupė. Praktikos apimtis , kreditų skaičius , atlikimo laikas. Senojo bokšto klinika. Nemokamos šeimos gydytojų paslaugos. Nemokamos bendrosios praktikos slaugytojų paslaugos prisirašiusiems pacientams. Nemokami ...
Slaugos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 5 puslapiai
2020 05 15
Chlorofilino - chitozano komplekso spektrinių savybių pokyčių tyrimas
Suformuluotas darbo tikslas. Medžiagos ir metodika. Chlorofilino chitozano kompleksas. Chlorofilino chitozano komplekso paruošimo eiga. Sugerties ir fluorescencijos spektrų registravimas. Laboratorijoje įsisavintos metodikos.
Chemijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 puslapiai
2015 09 16
Darbuotojų adaptacija darbe
Įvadas. Finansų skyrius. Atlyginimo skaičiavimas. Personalo tyrimai. Tiekėjų analizė. Išvados. Literatūra.
Verslo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2017 02 16
Dažnių generatorius su įtampos inverteriu
Techninė užduotis. Literatūros apžvalga. Darbo aprašymas. Darbo išvados. Informacijos šaltiniai. Priedai.
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2015 12 28
Dendrologija Dzūkijos arboretumas
Įvadas. Dzūkijos arboretumas. Išvados. Naudota literatūra.
Floristikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 puslapių
2015 03 03
Diamond Soul Factory specializacijos praktikos ataskaita
Įvadas. Kretingos kultūros centras. Veiklos planų, darbo krypties, muzikinių paslaugų organizavimo strategijos analizė. Kretingos rajono kultūros centro muzikinės informacijos paieška, kaupimas, sisteminimas ir saugojimas. Muzikinio ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2019 04 19
Distiliacija ir rektifikacija
Distiliacija ir rektifikacija. Distiliacija vandens garais.
Maisto technologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 8 puslapiai
2020 05 05
Duomenų bazės kūrimas sportuojančių žmonių internetiniam puslapiui
Įvadas. ER modelis. Loginis modelis. Užklausos. Įvadas. ER modelis. ER diagramos sutartiniai ženklai. Loginis modelis. Lentelių aprašymas. Užklausos.
Informatikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 puslapių
2018 11 23
Ekologinė gamyba praktikos ataskaita
Tema. Užduotys Išmatuokite pašarų atsargas stirtose , daržinėse , kaupuose. Pagal pateiktą daržinės brėžinį apskaičiuokite , kiek joje tilps šieno. Apskaičiuokite pašarų reikmę. Pašarų rūšis Apskaitos būdas. Stambiųjų ...
Ekologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2017 03 17
Ekonominės informatikos praktika
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Finansinių ir ekonominių duomenų analizė. Prekių apskaita. Darbas su sąrašais. Duomenų bazių valdymas ir projektavimas. Statistinė duomenų analizė.
Informatikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2017 01 29
Elninių žvėrių būkles įvertinimas N girininkijoje
Savarankiškas darbas. Laukiniai gyvūnai. Medžiojamųjų gyvūnų elementariųjų populiacijų užimamų teritorijų išskyrimas. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams įvertinimas. Medžiojamųjų gyvūnų padaryta ...
Ekologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 6 puslapiai
2016 08 13
Erasmus praktika
Įvadas. Pasirinktos šalies specifika. Kraštovaizdis ir geografija. Politinė sistema. Ekonomika. Klimatas. Kultūra. Praktikos įmonė. Atvykimas ir išvykimas. Apgyvendinimas ir gyvenimo sąlygos. Praktikos įmonė ir jos teikiamos paslaugos. ...
Turizmo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2020 06 09
Fizioterapijos praktikos veiklos ataskaita
Šiaulių valstybinės kolegijos. Sveikatos priežiūros fakulteto. Praktikos veiklos ataskaita. Procedūrų aprašymas ir analizė. Studento stebėtų ir atliktų procedūrų suvestinė. Paciento kineziterapijos kortelė.
Medicinos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 6 puslapiai
2019 05 25
Fotogrametrijos žemėlapio projekto kūrimas
Projekto kurimas. Sertifikato kurimas. Kalibravimo duomenų suvedimas. Vidinis orientavimas. Kalibravimo ikelimas ir koordinavimas. Nuotraukos koordinavimas. Kairiosios nuotraukos duomenys. Kairiosios nuotraukos duomenys. Parametru saugijimas. ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2012 12 18
Frikcinio skylių gręžimo ir sriegimo proceso plonasieniuose gaminiuose eksperimentinis tyrimas
Frikcinio skylių gręžimo ir sriegimo proceso plonasieniuose gaminiuose eksperimentinis tyrimas Darbo ataskaita Trumpas proceso aprašymas.
Mechanikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 4 puslapiai
2017 10 20
Galinių sienų šiltinimas pagal parengtą projektą
Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. AB „Panevėžio butų ūkis“ veikla. Technologinės kortelės aiškinamasis raštas. Gegnių konstrukcija, pagrindiniai reikalavimai. Technologinis procesas. Žiniraščiai. Darbų vykdymo kalendorinis ...
Inžinerijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 8 puslapiai
2020 06 08
Gamybinės praktikos ataskaita: UAB „Miško švara“
Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Įmonėje naudojami dokumentai. Pirminiai dokumentai. Transportuojant prekes yra naudojami universalūs tarptautinių organizacijų parengti dokumentai ir atskirų ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 30 puslapių
2018 11 10
Gavyba ir perdirbamoji pramonė: durpių gavyba
Įvadas. Įmonės UAB „Utenos vandenys“ veikla. Nuotekos. Vandens kokybė. Teisės aktai, reglamentuojantys aplinkos monitoringą ir aplinkosauginių dokumentų valdymą. Teisės aktas reglamentuojantys aplinkos monitoringą. Teisės aktai ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2020 04 28
Geografinių informacinių sistemų šakos profesinės veiklos praktika
Įvadas. Teorinė dalis. Promark. Imtuvo apžvalga. Analitinė dalis. Gis duomenų surinkimas promark. Duomenų įkėlimas į programinę įrangą. Duotos teritorijos atributinė informacija ir kelio ženklų sukūrimas. Network analyst taikymas. ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2013 06 06
GIS praktika
Įvadas. Degalines parinkimas. Naujo žemėlapio atidarymas. Miškų sluoksnio redagavimas. Pasiruošimas vykdyti analizę. Žemėlapio puslapio nustatymas. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 36 puslapiai
2019 04 18
Įmonės „K&W Automobile’’ veikla
Įvadas. Įmonės veikla, įvaizdžio ir reklamos kūrimo strategija. Įmonės makro ir mikro aplinkos. Makroaplinka. Mikroaplinka. Įmonės struktūra. Organizacinė valdymo struktūra. Įmonės veiklos kryptys, artimiausi uždaviniai ir ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 29 puslapiai
2019 11 29
Įmonės Hof Hotel veiklos analizė
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Įmonės vizija, misija ir tikslai. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Makro aplinkos analizė. Mikro aplinkos analizė. Įmonės vidinės aplinkos analizė. Orgnizaciniai aspektai. ...
Turizmo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 36 puslapiai
2020 04 09
Įmonės prognozavimas ir planavimas
Pratarmė. Profesinės veiklos praktikos tikslas. Praktikos tikslui pasiekti studentas turi įvykdyti šiuos uždavinius. Profesinės veiklos praktikos užduotis. Užduoties tikslas. Uždaviniai.
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 3 puslapiai
2019 01 02
Informacinės visuomenės plėtros komitete prie Lietuvos respublikos vyriausybės
Įvadas. Įstaigos veikla. Portalas „Valdžios elektroniniai vartai“. Įstaigos veiklą reglamentuojantys įstatymai, poįstatyminiai aktai, nuostatai. Komiteto organizacinė valdymo struktūra. Įstaigos vidaus komunikaciniai ryšiai. IVPK ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 46 puslapiai
2016 03 31
Inksto sandadros ir šlapimo tyrimas
020 Leukocitai - Tyrimas darytas kai objektas buvo apsirges. Aurėjos šlapimo rezultatai Kraujas ca. Ph Tankis 005 Leukocitai nėra. Mykoliuko šlapimo rezultatai Kraujas ca.
Biologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 puslapiai
2017 05 15
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo