Praktikų vietų informacinė sistema


Informatikos kursinis darbas. Įvadas. Informacinės sistemos analizė. Esamos situacijos apžvalga. Ktu karjeros centro informacinės sistemos apžvalga. Šiaulių universiteto karjeros centro apžvalga. Apibendrinimas. Is struktūrinė analizė. Is komponentų analizė. Is kompiuterinė technika. Naudotojo sąsaja. Išvados. Literatūra.


Problema

Studentams iškyla didelė problema ieškant praktikos atlikimo vietos. Galimos praktikos atlikimo vietos viešai neskelbiamos, sunku rasti tinkamą įmonę kurioje studentas įgautų specialybę atitinkančių praktinių įgūdžių. Studentas, susiradęs kur atliks praktiką, nėra užtikrintas, kad praktikos metu darbdavys suteiks tinkamas sąlygas atlikti praktiką ir neišnaudos kaip nemokamą darbo jėgą.

Tikslas

Praktikos vietų susiradimo palengvinimui būtina sukurti praktikų vietų informacinę sistemą ir taip palengvinti studentų praktikos vietų susiradimą. Ši informacinė sistema suartintų darbdavius, studentus ir mokslo institucijas.

Uždaviniai

Kursinio darbo tikslo pasiekimui formuluojami šie uždaviniai:

1.Išanalizuoti informacinę sritį.

2.Suprojektuoti bei sukurti duomenų bazę su MySQL.

Baigiamajame darbe bus atliekami sekantys žingsniai:

1.Sukurtas sistemos valdymo aplinkos projektas PHP programavimo kalba.

2.Atliktas informacinės sistemos įdiegimas ir testavimas

3.Parengtas vartotojo vadovas

4.Parengti projekto ekonominiai skaičiavimai.

Rezultatai

Bus sukurtas informacinės sistemos, kuri naudos praktikų vietų duomenų bazę projektas. Ši sistema padės bendradarbiauti studentams ir darbdaviams praktikos atlikimo klausimais. Pagerins praktikų kokybę. Studentams padės lengviau susirasti praktikos atlikimo vietą.

Kursiniame projekte norimam rezultatui pasiekti bus pademonstruotos šios įgytos žinios:

•Duomenų bazių projektavimas ir kūrimas;

•Programavimas PHP, Perl, HTML;

•Programų inžinerija.

Praktikų vietų informacinė sistema. (2013 m. Balandžio 16 d.). http://www.mokslobaze.lt/praktiku-vietu-informacine-sistema.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 05:38