Pramoginio turizmo skatinimo Lietuvoje vertinimas


Vadybos kursinis darbas. Įvadas. Pramoginio turizmo suvokimas teoriniame lygmenyje. Pramoginio turizmo samprata. Pramoginio turizmo tipai. Pramoginio turizmo analizė. Turizmo srities teisinis reglamentavimas. Pramoginio turizmo skatinimo vertinimo empirinio tyrimo metodologija ir metodika. Tyrimo metodika. Tyrimo strategija. Respondentų atranka. Taikytų metodų pagrindimas. Empirinio tyrimo duomenų analizė. Apklausos rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Turizmo rūšys. Pramoginio turizmo tipai.


Šiuo metu turizmas yra neatsiejama mūsų laisvalaikio dalimi bei praleidimo forma. Noras išmėginti kažką dar nepatirto, aktyviai praleisti laiką skatina žmones keliauti bei ieškoti įvairių pramogų savo ar užsienio šalyse.

Viena iš turizmo rūšių – pramoginis turizmas, kuris apima teminius, pramogų – nuotykių, vandens parkus, prekybos centrus, lošimo namus, naktinius klubus bei įvairius renginius (festivalius, muges, šventes, koncertus). Atkreiptinas dėmesys į tai, jog pramoginio turizmo rūšis yra pakankamai nauja, kurią reikia skatinti.

Darbo problema: Kaip vartotojai reaguoja į pramoginį turizmą Lietuvoje?

Darbo objektas: Pramoginio turizmo ir vartotojo sąveika.

Darbo tikslas: Atlikti tyrimą, leidžiantį atskleisti pramogų vartotojų požiūrį į esamas pramogas Lietuvoje, jų įvairovę.

Darbo uždaviniai:.

Susisteminti mokslinės literatūros analizę, išskiriant pramoginio turizmo sampratą; pagrindinius jo tipus.

Išanalizuoti Lietuvoje siūlomas pramogas.

Atlikti tyrimą, leidžiantį atskleisti vartotojų nuomonę apie pramogų pasiūlą, reklamą, trūkumus Lietuvoje.

Apibendrinti teorinės ir praktinės perspektyvų analizę pateikiant išvadas ir pasiūlymus.

Šiame skyriuje aptariamas pramoginio turizmo suvokimas teoriniu požiūriu. Jis atskleidžiamas pateikiant turizmo, jo sąvokos suvokimo bei tipų aspektus. Atskirai išskiriamas pramoginio turizmo sąvokos nagrinėjimas, pažymint šios turizmo srities išskirtinumą bei vaidmenį visuomenėje. Nagrinėjama mokslinė literatūra ir jos pagrindu aptariami dažniausiai išskiriami vertinimai bei pastabos apie turizmo suvokimo ir vertinimo aspektus. Identifikuojamos gairės, kurių pagrindu įvertinamas pramoginio turizmo paveikumas vartotojui. Remiantis literatūrine analize, pateikiama susisteminta pramoginio turizmo įvertinimo metodika.

Žodis „turizmas“ reiškia keliavimą iš vienos vietos į kitą laisvo laiko metu. Turizmą galima laikyti kaip vieną iš efektyviausių žmogaus rekreacinių poreikių tenkinimo priemonių. Taip pat turizmas turi poveikį gerinant visuomenės gyvenimą, formuoti žmonių poreikius, keičiant jų požiūrį į kultūros vertybes. Turizmo prigimtį galima sieti su žmogaus rekreacinių poreikių tenkinimu, noru pažinti aplinką, patirti naujus potyrius, išgyvenimus – tai gamtinis, kultūrinis, socialinis bei politinis reiškinys.

Turizmas, klasifikuojamas pagal kelionės tikslo kriterijų yra skirstomas į šias rūšis:

Laisvalaikio ir pramogų turizmo rūšis jungia turistų keliones, susijusias su laisvalaikio pomėgiais ir noru pramogauti, išmėginti kažką naujo, dar nepatirto. Laisvalaikio ir pramogų turizmo pagrindas yra atrakcijų verslas. Tai įstaigos, kurių tikslas - pasiūlyti lankytojams patrauklią laisvalaikio veiklą, pramogas, tokias kaip: lošimo namų, naktinių klubų, koncertų, pramogų bei teminių parkų, festivalių, švenčių, fanų pramogų ir panašiai. Taip pat šiai turizmo rūšiai priskiriamos ir pirkimo kelionės - tai viena iš laisvalaikio pomėgių rūšių, gana populiari šiuolaikinėje visuomenėje.

Toliau nagrinėjami pagrindiniai pramoginio turizmo tipai: teminiai parkai, vandens parkai, pramogų parkai, lošimų verslas, apsipirkimas, šventės, muzikos festivaliai, naktiniai klubai.

Vienas iš pramoginio turizmo tipų yra teminis parkas – tai vieta, kurioje įvairūs statiniai, atrakcijos, šou yra susieti su viena konkrečia tema, objektu.

Kitas ne mažiau svarbus pramoginio turizmo elementas yra vandens parkai. Jau XX amžiaus 7-ojo dešimtmečio pabaigoje, Europos šalyse buvo populiari vandens parkų statyba. Prasidėjus vandens pramogų parkų statybai Europoje, vien Olandijoje buvo pastatyti 29 vandens parkai, o Vokietijoje priskaičiuojama daugiau kaip 60 vandens parkų kompleksų. Iš visų Vakarų Europos šalių vandens parkų verslas labiausiai išvystytas būtent šioje šalyje. Vokietijoje, vandens parkai yra populiarūs ne tik tarp vietinių gyventojų, bet ir tarp turistų, kurie sudaro didžiąją dalį vandens parko lankytojų. (Grecevičius, P. ir kt., 2002:90).

Viena iš sparčiai populiarėjančių pramoginio turizmo formų – pirkinių kelionės. Nors dauguma žmonių apsipirkimą suvokia kaip pareigą, o ne malonumą ar pramogą, tačiau daliai žmonių nekasdieninių daiktų pirkimas yra pramoga. Pirkinių kelionės nėra nauja pramoginio turizmo forma, tačiau šis reiškinys vis labiau plinta (Grecevičius, P. ir kt., 2002:90). Daugeliui žmonių vartojimas tampa pagrindine pramogos forma ir aišku pagrindiniu pasitenkinimo šaltiniu.

Aptartinas dar vienas pramoginio turizmo tipas – naktiniai klubai. Kaip yra nurodyta turizmo terminų žodyne, naktinis klubas – „tai pramogų įstaiga, veikianti vakare bei naktį, siūlanti suaugusiems pramoginę programą su vyraujančiais gyvos ar diskotekų vedėjų grojamos muzikos ir šokių elementais“.

Apibendrinant galima teigti, kad pramogų turizmo pagrindas yra atrakcijų verslas.

Augant vartotojų poreikiams visada atsiranda ir pasiūla tenkinanti keliamus reikalavimus. Kai apsipirkimas virsta turizmo forma, tai prisitaiko ir prekybos centrai, virsdami į tikrą pramogų parko kompleksą. Siekiant įvertinti realius pramoginio turizmo atvejus bei jų legalumą ir etiškumą, šiame skyriuje bus aptariama teisinė turizmo veiklos bazė, įvairios publikacijos bei viešosios nuomonės, susijusios su skirtingais pramoginio turizmo atvejais.

 • Vadyba Kursiniai darbai
 • 2015 m.
 • Lietuvių
 • Monika
 • 22 puslapiai (4578 žodžiai)
 • Universitetas
 • Vadybos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 288 KB
 • Pramoginio turizmo skatinimo Lietuvoje vertinimas
  10 - 4 balsai (-ų)
Pramoginio turizmo skatinimo Lietuvoje vertinimas. (2015 m. Birželio 09 d.). http://www.mokslobaze.lt/pramoginio-turizmo-skatinimo-lietuvoje-vertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 06:49