Pramogos su žirgais apgyvendinimo įmonėse


Santrauka. Summary. Įvadas. Apgyvendinimo įmonių teikiamų paslaugų ir pramogų teorinė analizė. Apgyvendinimo įmonių  įvairovė. Apgyvendinimo įmonių teikiamos paslaugos. Pramogos samprata. Pramogos apgyvendinimo įmonėse. Švenčionių rajono apgyvendinimo įmonių ir jų teikiamų pramogų su žirgais analizė. Švenčionių rajono apibūdinimas. Švenčionių rajono apgyvendinimo įmonių analizė. Pramogų su žirgais plėtros galimybių švenčionių rajone tyrimas. Tyrimo charakteristika. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo išvados. Išvados. Pasiūlymai. Literatūra. Priedai. Priedas. Anketa skirta kaimo turizmo sodybos svečiams. Paveikslų sąrašas


Baigiamojo darbo tema aktuali, nes pramogos su žirgais dar tik populiarėja apgyvendinimo įmonių versle. Bet vis daugiau apgyvendinimo įmonių šeimininkų pradeda teikti šią pramogą, kadangi kai teikiama ši pramoga apgyvendinimo įmonės sulaukia daugiau lankytojų. Baigiamojo darbo objektas - pramogų su žirgais panaudojimas apgyvendinimo įmonėse .Darbo tikslas - išanalizuoti su žirgų panaudojimą Švenčionių rajono apgyvendinimo įmonėse. Darbe taikyti du metodai – mokslinės literatūros analizė ir anketinė apklausa.

Pirmoje darbo dalyje analizuojamos įmonių teikiamos paslaugos bei pramogos apgyvendinimo įmonių teoriniu aspektu. Antrojoje dalyje nagrinėjama pramogos ir paslaugos su žirgais, bei analizuojami Švenčionių rajono apgyvendinimo įmonių teikiamos pramogos.. Trečiojoje dalyje atliekamas tyrimas pramogų su žirgais plėtros galimybių Švenčionių rajone analizei.

Siekiant ištirti pramogas su žirgais Švenčionių rajone apgyvendinimo įmonėse buvo atlikta anketinė apklausa. Buvo apklausiami kaimo turizmo sodybų šeimininkai ir kaimo turizmo sodybų svečiai. Tyrimo rezultatai parodė, jog daugelis sodybų šios pramogos neorganizuoja, nes neturi tam sąlygų. Ir sodybų šeimininkai dar nežino ar šią pramogą teiks, kadangi šios pramogos diegimas reikalauja daug investicijų. O sodybose, kuriose teikiama jojimo pramoga šeimininkai pažymėjo, jog ši pramoga yra labai populiari poilsiautojų tarpe. Šiose sodybose galima pajodinėti su žirgais, yra sudaryti įvairios trukmės maršrutai, galima pasivažinėti karietomis, vežimais, galima jodinėti žiemą, žiemą pasivažinėti rogėmis. Kaimo turizmo sodybų svečių apklausa parodė, jog daugelis respondentų sodybas pasirinko, nes jose teikiamos jodinėjimo pramogos. Jie įvardijo, jog sodybos teikiančios šią pramogą turi didelį pranašumą prieš kitas. Jodinėjimo pramogą sodybose jie vertina gerai, tik pasigenda daugiau žirgų, instruktoriaus, galimybės pajodinėti vaikams, jodinėjimo su kliūtimis pramogos.

Norint teikti geros kokybės pramogas, būtina žinoti ko nori vartotojai, kokie jų poreikiai, kas jiems svarbiausia ir kaip jie suvokia gaunamos pramogos kokybę. Kiekvienas klientas turi savo kokybės vertinimo kriterijus, kuriems suteikia svarbą.

Temos naujumasLietuvoje kaip ir bet kokioje kitoje šalyje yra labai svarbi apgyvendinomo įmonių teikiamų pramogų kiekybė bei kokybė. Buvo rasta nedaug darbų šia tema. Todėl ir buvo pasirinkta nagrinėti pramogų su žirgais panaudojimą apgyvendinimo įmonėse. Tai yra svarbi pramoga aktyviems žmonėms.

Baigiamojo darbo tikslas - išanalizuoti pramogų su žirgais panaudojimą Švenčionių rajono apgyvendinimo įmonėse ir numatyti plėtros galimybes.

Siekiant darbo tikslo išsikelti šie baigiamojo darbo uždaviniai:

2. Išanalizuoti Švenčionių rajono apgyvendinimo įmonių teikiamas pramogas su žirgais.

3. Ištirti pramogų su žirgais plėtros galimybes Švenčionių rajono apgyvendinimo įmonėse.

Darbo metodai. Baigiamajame darbe naudoti du metodai -mokslinės literatūros bei antrinių šaltinių analizė ir anketinė apklausa. Mokslinės literatūros bei antrinių šaltinių analizė darbo autorei padėjo išnagrinėti apgyvendinimo įmonių teikiamas pramogas, bei Švenčionių rajono apgyvendinimo įmonių teikiamas pramogas su žirgais ištirti pramogų su žirgais plėtros galimybes Švenčionių rajono apgyvendinimo įmonėse. buvo naudotas anketinės apklausos metodas ir apklausti kaimo turizmo sodybų svečiai.

Tyrimo charakteristika. Siekiant ištirti pramogų su žirgais plėtros galimybes Švenčionių rajono apgyvendinimo įmonėse buvo naudotas anketinės apklausos metodas ir apklausti kaimo turizmo sodybų svečiai. Tyrimai vykdyti gegužės 10 – gegužės 20 dienomis. Darbo autorė apklausė 68 kaimo turizmo sodybų svečius.

Darbo praktinis reikšmingumas ir pritaikymo galimybės. Su baigiamojo darbo rezultatais buvo supažindinti tyrime dalyvavusių kaimo turizmo sodybų šeimininkai, kurie gali pasinaudoti darbe suformuluotais pasiūlymais.

Baigiamajame darbe darbo autorius pademonstravo profesines kompetencijas iš visų studijų programoje numatytų veiklos sričių:

Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, 3 dalys, išvados, 22 pozicijų literatūros sąrašas. Darbo apimtis be priedų 36 puslapiai.

  • Microsoft Word 221 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 41 puslapis (7623 žodžiai)
  • Kolegija
  • Egle
  • Pramogos su žirgais apgyvendinimo įmonėse
    10 - 3 balsai (-ų)
Pramogos su žirgais apgyvendinimo įmonėse. (2016 m. Birželio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/pramogos-su-zirgais-apgyvendinimo-imonese.html Peržiūrėta 2018 m. Liepos 18 d. 03:55
×