Pramonės organizavimas. Įmonės gamybinės veiklos organizavimo planas


Gamybinės veiklos planavimas. Pramones organizacija kursinis. Pramones organizacija namu darbas. Imones veiklos organizavimas. Gamybinės veiklos organizavimas. Gamybines organizacijos. Pramonės organizacijos kursinis. Įmonės veiklo organizavimas. Imones veiklos organizavimas kursinis. Pramones organizavimo nau darbas.

Įvadas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai. Darbo priemonių poreikio nustatymas. Gamybiniai - technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Pertraukiamo veikimo srovinė linija. Pastatai. Pagrindinės veiklos pastatai. Pagalbinės, aptarnavimo patalpos. Administracinės ir buitinės patalpos. Medžiagos. Visų rūšių energija. Veiklos organizavimas. Pagalbinės ir aptarnavimo veiklos organizavimas. Remonto ūkis. Medžiagų atsargos ir sandėlių ūkis. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai. Darbo grafikų formavimas nutrūkstamo veikimo srovinėje linijoje ir tarpoperacinių atsargų apskaičiavimas. Gamybinės struktūros formavimas. Personalas. Pagrindiniai gamybiniai darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai, specialistai, tarnautojai. Organizacinė valdymo struktūra. Literatūra.

Mūsų atveju metinė “N” gaminių apimtis duota užduotyje. Kiekvieną gaminį sudaro tam tikras originalių detalių skaičius (No ). Metinė detalių gamygos apimtis bus lygi:

Kadangi gaminamas tik vienos rūšies gaminys “N” ir jo gamybos apimtis yra pastovi, patogu organizuoti srovinę liniją.Srovinei gamybai būdingi šie požymiai:

rx = Feį x 60 / Gx ;

Poreikis įrengimams (darbo vietų skaičius) organizuojant pertraukiamo veikimo srovines linijas gaminant 1-os, 2- o ir t. t. suėtingumo grupės detales apskaičiuojamas:

Kitas plotas - tarpiniai sandėliai 10%, įrankinė – 10 - 20% nuo pagrindinės veiklos ploto. Plotą gatavos produkcijos sandėliavimui priimti savo nuožiūra.

nvj – i-osios įrengimų grupės vidutinis metinis j-ųjų (A, E, V, K) remontų skaičius; (duota užduotį)

tj – laiko norma vienam remontiniam vienetui pagal j-ojo remonto rūšis, h

Organizacinėje struktūroje išskiriamas: aprūpinimas – gamyba – vystymasis – aptarnavimas – pardavimai – valdymas, o proceso organizavime: užsakymas – gamybos užsakymas – medžiagų užsakymas – sandėliavimas – gamyba – transportavimas – prekės ir atsiskaitymo popierių pateikimas klientams. Pirmumą suteikus proceso organizavimui, į pirmą vietą iškyla nemaža su procesu susijusių problemų. Proceso analizė apima:

Kritinių procesų išaiškinimą (kur procesas blogai organizuotas, kur trūksta gamybinių pajėgumų ir t.t.);

Proceso makrostruktūros analizę – marketingo vystymas, pirkimų – logistikos, pardavimų – logistikos stipriosios ir silpnosios savybės;

Mikrostruktūros analizę, technologijas, apdirbimo trukmes, išdėstymą ir t.t.

Išdėstymo problema ir išdėstymo tikslai apima tai, kaip panaudojama suformuota organizacinė struktūra naujiems uždavyniams spręsti. Kaip juos ekonomiškai išdėstyti, pvz., teikiant pirmumą gamybos stambinimui ar greitesniam klientų poreikiui tenkinti.

Natūralių procesų trukmė (džiovinimas, sendinimas, rauginimas ir pan.).

Gd - gamybinė programa atsargų komplektavimo periodui, vnt.(suapvalinama iki sveiko skaičiaus; 8h ir 4h suderinti, kad komplektavimo periodo programų santykis būtų lygus lygiai 2 ar 4),

p - pamainų skaičius, (2; duota užduotyje)

Tl – lygiagretaus laikotarpio trukmė tarp dviejų gretimų operacijos darbo vietų, kurių metu i – oji ir (i+1)-oji darbo vieta dirba kartu.

Darbininkų skaičius priklauso nuo darbo organizavimo, nepilnai apkrautose darbo vietose dirba vienas ir tas pats darbininkas. Siekiame jo pilno aprūpinimo darbu, 100% pamainos metu.

Išrinkus daiktinę specializavimo formą (2 – as variantas) ir organizuojant pertraukiamo veikimo srovinę liniją, darbininkų skaičius priklauso nuo tinkamai sudaryto srovinės linijos ir joje dirbančių dardininkų darbo grafiko. Srovinėje linijoje esančių darbo vietų skaičius ir joje dirbančių darbininkų skaičius nesutampa. Darbininkų skaičius priklauso nuo darbo organizavimo siekiant pilnai (100%) aprūpinti darbu linijoje dirbančius darbininkus.

Surinkimo ceche ( bare) dirbančių darbininkų skaičius apskaičiuojamas sustambintai t.y. imant (30 – 50 )% nuo ( DSpagr t + ΣDSsrov.l )

srovinėje linijoje dirbantys bus pavaldūs pirmos ir antros pamainos apdirbimo baro meistrams. Surinkimo bare dirbantys – surinkimo meistrui.

Kontrolieriai privalo turėti savo atskirą vadovą. Darbininkams, kurie atsakingi už sklandų įrengimų darbą gali vadovauti mechanikas.

Aleknavičienė V. Vadybos pagrindai. Praktinių užsiėmimų ir namų darbų metodiniai nurodymai. Mokomoji knyga.- Kaunas: Technologija, 2002.- 27p.;

  • Microsoft Word 447 KB
  • 2016 m.
  • 50 puslapių (9411 žodžiai)
  • Universitetas
  • Haroldas
  • Pramonės organizavimas. Įmonės gamybinės veiklos organizavimo planas
    10 - 1 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Pramonės organizavimas. Įmonės gamybinės veiklos organizavimo planas. (2010 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/pramones-organizavimas-imones-gamybines-veiklos-organizavimo-planas.html Peržiūrėta 2021 m. Balandžio 19 d. 12:31
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo