Praradimas kaip kūrybinio įkvėpimo šaltinis (2)


Lietuvių kalbėjimo potemės 2018.

Praradimas kaip kūrybinio įkvėpimo šaltinis. (Balys Sruoga, Bronius Krivickas, Marius Katiliškis).


Kiekvieno žmogaus gyvenime yra įvairių nutikimų, kurie jį vienaip ar kitaip paveikia. Vienas iš tokių – praradimas. Daugiau ar mažiau jų patiria kiekvienas žmogus. Tačiau svarbiausia yra ne tai ką prarandame, o tai, kokį pėdsaką ši netektis palieka mūsų gyvenime. Kiekvienas žmogus savo jausmus išlieja skirtingai, tačiau rašytojo sąmonėje šie praradimai atsiskleidžia kūrybiškai, tai tapma nauju kūrybinio įkvėpimo šaltiniu. Viena iš didžiausių atveriančių kūrėjo sielą ir įkvėpiančių jį rašyti netekčių yra prarasta laisvė. Bet gi, kas iš tiesų yra laisvė?

1941m. birželio 14d. Lietuvoje prasidėjo trėmimai. Statistiniais duomenimis iš Lietuvos buvo išvežta į koncentracijos lagerius 7,35 tūkst., o ištremta net 12,33 tūkst. žmonių. Prasidėję trėmimai iš žmonių atėmė tėvynę, galimybę matytis su artimaisiais ir jų laisvę. Baliui Sruogai, moderniosios lietuvių poezijos ir istorinės dramos pradininkui, Antrojo pasaulinio karo metais taip pat teko pereiti fašistinės koncentracijos stovyklos „mokyklą“. 1943m kovo 16d. jis buvo vokiečių suimtas ir įkalintas Štuthofo koncentracijos stovykloje ir čia tapo visos nužmoginimo sistemos liudytoju. Pradėjęs dirbti lagerio raštinėje, klastojo įsakymus ir taip gelbėjo draugus nuo bausmių, dujų kameros. Ten kalėję žmonės buvo labai išnaudojami. Jie daug dirbdavo, o maisto gaudavo labai mažai, net susimušdavo dėl duonos gabalėlio.

Praradimas kaip kūrybinio įkvėpimo šaltinis (2). (2017 m. Rugsėjo 13 d.). http://www.mokslobaze.lt/praradimas-kaip-kurybinio-ikvepimo-saltinis-2.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 14:04