Prekės įvedimo į rinką marketingo programa


Naujos prekes ivedimas i rinka. Prekes ivedimas i rinka. Naujos paslaugos ivedimas i rinka. Produkto įvedimas į rinką. Įvedimas į rinką. Paslaugos ivedimas i rinka. Naujo produkto ivedimas i rinka. Nauju prekiu ivedimas rinka. Naujų gamintojų atėjimo į rinką galimybės. Produkto rinka - tai.

Įvadas. Darbo tikslas, uždaviniai. Naujo produkto (paslaugos) idėjos aprašymas:. Naujo produkto ar paslaugos tikslai. Idėjos kūrimo ir vertinimo aprašymas, idėjos pasirinkimą nulėmusių kriterijų ir argumentų įvardinimas. Produkto naujumo lygis. Informacija apie naują produktą (paslaugą) ir jo savybes: pranašumai ir išskirtinės savybės, skiriančios juos nuo dabar esančių rinkoje, produkto originalumas ir inovatyvumas, ypatingos kokybinės charakteristikos;. Įvardinkite naujo produkto ar paslaugos pagrindinę naudą (vertę) vartotojui. Analizės etapas. Prognozuojamos naujo produkto (paslaugos) rinkos aprašymas:. Esama rinkos būklė, kokie svarbiausi verslo makro aplinkos veiksniai (teisiniai, politiniai, vyriausybinis reguliavimas, technologinis, ekonominis, socialinis ir pan. ) daro įtaką;. Pagrindinės planuojamų gaminti gaminių ir (arba) teikti paslaugų rinkos charakteristikos, įskaitant dydį ir prognozuojamą augimą;. Naujų gamintojų (paslaugos teikėjų) atėjimo į rinką galimybės (rinkos barjerai);. Produktų pakeičiamumo lygis;. Pirkėjų galia daryti įtaką produkto kainai ir jautrumas kainai, tiekėjų galia daryti įtaką žaliavų kainoms;. Sezoniniai rinkos pakitimai, produkto ciklai ir kita. Segmentavimas ir tikslinio segmento pasirinkimas. Kokius pagrindinius segmentus galima išskirti, koks jų rinkos talpumas. Į kuriuos segmentus yra orientuota nauja prekė ar paslauga (tikslinė rinka). Kokios yra pagrindinės tikslinės rinkos demografinės vartotojų charakteristikos. Kokios yra pagrindinės tikslinės rinkos vartotojų psichografinės charakteristikos. Kokios yra pagrindinės tikslinės rinkos vartotojų elgsenos charakteristikos. Kokia tikėtina tikslinės rinkos apimtis ir kokia galima augimo tendencija. Konkurentų analizė:. Informacija apie konkuruojančias prekes (tiesioginius ir/ar netiesioginius konkurentus): ar skirti tam pačiam vartotojui, ar tenkina tuos pačius poreikius, ar teikia tą pačią naudą? Stipriosios ir silpnosios pusės, prekių pranašumai, trūkumai ir vartotojų porei

Idėjos kūrimo ir vertinimo aprašyinformacija apie naują produktą (paslaugą) ir jo savybes: pranašumai ir išskirtinės savybės, skiriančios juos nuo dabar esančių rinkoje, produkto originalumas ir inovatyvumas, ypatingos kokybinės cEsama rinkos būklė, kokie svarbiausi verslo makro aplinkos veiksniai (teisiniai, politiniai, vyriausybinis reguliavimas, technologinis, ekonominis, socialinis ir pan. ) daro įtaką.

Pagrindinės planuojamų gaminti gaminių ir (arba) teikti paslaugų rinkos charakteristikos, įskaitant dydį ir prognozuopirkėjų galia daryti įtaką produkto kainai ir jautrumas kainai, tieinformacija apie konkuruojančias prekes (tiesioginius ir/ar netiesioginius konkurentus): ar skirti tam pačiam vartotojui, ar tenkina tuos pačius poreikius, ar teikia tą pačią naudą?.

Stipriosios ir silpnosios pusės, prekių pranašumai, trūkumai ir vartotojų poreikių atitikimas ir (ar) neatitikimas.

Pagrindiniai konkurentai, jų dydis, pajėgumassgg analizė. (pagal priede nr. pateiktą formą. Iš įmonės vidaus – stiprybių ir silpnumų, iš išorės - galimybių ir grėsmių analizė).

Prekės pozicionavimas. Tikslinio segmento rinkoje konkurentų prekių atmarketingo sprendimai. Visi marketingo sprendimai turi būti argumentuoti ir išsamiai aprašoma prekė ar paslauga, papildomos paslaugos ir T, teikiama nauda vartotojui, prekės vertė vartotojo atžvilgiu. Pvz. Asortimentas, kokybėInformacija apie produkto (paslaugos) kainą, palyginimas su konkurentų siūlomų panašių (jeigu yra) produktų (paslaugų) kainomis.

. Kainos nustatymo strategija (metodika, specifika, korekcijos mechanizmas ir pan. , svarbiausi veiksniai, darantys įtaką šiems sprendimams).

. Prielaidos, kuriomis yra remiamasi, nustatant planuojamo produkto (paslaugos) kainą, kad ji būtų patraukli vartotojui.

. Informacija apie gaminio gamybos ir (arba) paslaugos teikimo savikainą, pagrindinės savikaInformacija apie prekės paskirstymą, pateikimo vietą ir būdą, paskirstymo kanalų struktūrą, konkrečius paskirstymo būdus (atsižvelgiant į pasirinktą (us) rinkos segmentą (-us), vartotojo elgsenos charakteristikas, prekės pozicionavimo sprendimus).

. Parašoma rėmimo veiksmų programa metams abiudžetas. Prognozinis 1-3 metų pajamų ir sąnaudų pateikmarketingas prekę traktuoja kaip apčiuopiamos ir neapčiuopiamos naudos vartotojui paketą.

  • Marketingas Kursinis darbas
  • Microsoft Word 163 KB
  • 2012 m.
  • 19 puslapių (8039 žodžiai)
  • Universitetas
  • Daiva
  • Prekės įvedimo į rinką marketingo programa
    10 - 1 balsai (-ų)
Prekės įvedimo į rinką marketingo programa. (2011 m. Gegužės 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/prekes-ivedimo-i-rinka-marketingo-programa.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 06:07
×