Prekės ženklo marketingas socialiniuose tinkluose


Įvadas. Prekės ženklo marketingo teorinė analizė. Prekės ženklo paskirtis ir sandara. Pozicionavimas. Prekės ženklo reikšmė internete. Interneto kaip reklamos terpės naudojimo augimas. Socialinių tinklų įtaka organizacijos marketingui. „Facebook“ ir jo poveikis marketingui. Prekės ženklo „Tichė“ marketingo socialiniame tinkle „Facebook“ tyrimas. Tyrimo eiga. Apklausos rezultatai. Tyrimų išvados. Kitų mokslinių tyrimų išvados. Pasiūlymai „Tichė“ puslapio marketingui socialiniame tinkle „Facebook“. Išvados. Literatūros sąrašas.

Aktualumas. Socialiniai tinklai yra sparčiai besivystantis reiškinys, kuris kasdien pritraukia vis daugiau naujų vartotojų. Jie tarpusavyje komunikuoja, dalinasi naujienomis ir susiduria su daugybe prekės ženklų. Įmonėms kurios naudoja socialinius tinklus marketingo tikslams, tampa vis sunkiau išsiskirti ir sudominti vartotojus. Dėl neišnaudojamų marketinginių galimybių gali sumažėti prekės ženklo ar produkto populiarumas, todėl verta išsiaiškinti ką daryti norint jį padidinti.

Darbo problema – nepakankamai efektyvus prekės ženklo marketingas socialiniuose tinkluose.

Darbo tikslas – identifikuoti prekės ženklo marketingo gerinimo būdus.

Prekės ženklo samprata labai įvairiapusė. Visų pirma, tai yra marketingo priemonė, kuri įgalina sukurti prielaidas daugeliui marketingo veiksnių. Taip pat tai teisinė kategorija, nes prekės ženklas arba atskiros jo dalys gali būti registruojami ir teisiškai saugomi. Kadangi prekės ženklas yra komunikavimo su vartotojais priemonė, jame galime įžvelgti tiek meninės išraiškos priemonių svarbą, tiek ir semantinių vartojamos kalbos priemonių savitumus. Prekės ženklą taipogi galima laikyti finansine kategorija, kadangi gali būti apskaičiuota net keletas jo vertę matuojančių rodiklių.

bet kokie pirmiau nurodytuose punktuose išvardytų priemonių deriniai.(Pranulis et. al., 2012)

Kad ir kokie yra naudojami prekės ženklo elementai, jie turi tenkinti keletą bendrų reikalavimų. Pageidautina, kad juos būtų lengva pastebėti ir įsiminti, kad jie turėtų su preke, vartotojais ar vartojimo situacija siejamą prasmę. Taipogi, turi būti įmanoma juos teisiškai apsaugoti, kad jie nebūtų kopijuojami. Be to prekės ženklas ar atskiri jo elementai turi būti paprasčiausiai patrauklūs. Svarbiausia prekės ženklo sėkmės sąlyga – jame naudojami kūrybiniai elementai turi organiškai įsilieti į marketingo strategiją. Dizaino ir strategijos atotrūkis pasmerktų nesėkmei net ir iš įdomiausių elementų sudarytą prekės ženklą. Prekės ženklas yra gera prekės indentifikavimo priemonė, tačiau jo naudojimo praktiškumas labai priklauso nuo sandaros. Norint nenusižengti registravimo reikalavimams, ženklą kiekvieną kartą reikią vaizduoti tokį, koks jis yra užregistruotas, t.y. su dizaino detalėmis. Kadangi tai nėra patogu minint prekės ženklą tekste,o dar sunkiau perduodant informaciją žodžiu, yra pasitelkiama kita identifikavimo priemonė – prekės vardas.

Logotipas – tai įmonės identifikavimo priemonė, besiremianti fiksuoto dizaino raidine informacija. (Pranulis et. al., 2012)

Pirmuoju būdu prekė yra išskiriama pagal kokią nors jos savybę: spalvą, dydį, saugumą, greitį ir t.t. Tačiau dažniausiai vartotojui yra svarbios ne pačios prekių savybės, bet tai, kokią naudą jos duoda. Trečiuoju atveju yra sureikšminama prekės vartojimo situacija. Ketvirtuoju atveju sutelkiamas dėmesys į vartotoją. Penktuoju atveju norima parodyti pranašumą prieš tam tikrą konkurentą. Šeštasis būdas tai palyginimas ne su vienu konkurentu, o su visa panašių prekių grupe. Septintasis variantas pabrėžia svarbias prekės savybes – kainą ir kokybę, arba jų santykį. Pozicionavimas yra logiškas trečiasis strateginis žingsnis, atliekamas po rinkos segmentavimo ir tikslinės rinkos pasirinkimo. Pirmame žingsnyje rinka yra suskaidoma į dalis pagal įmonės pasirinktus kriterijus, antrame pasirenkama organizacijos tikslus geriausiai atitinkanti rinkos dalis, o trečiame sprendžiama kuo skirtis nuo konkurentų ir kokius skirtumus parodyti vartotojams.

1.4 Interneto kaip reklamos terpės naudojimo augimas

Norint suvokti, kaip marketingas internete buvo vystomas iki socialinių tinklų atsiradimo, verta panagrinėti interneto, kaip reklamos terpės naudojimo tendencijas. Kadangi tai yra gana glaudžiai susiję su marketingu socialiniuose tinkluose, galima sugretinti tam tikrus jų bruožus ir funkcijas. Internetas laikui bėgant buvo vis dažniau matomas kaip vieta, kurioje vartotojams tapo galima perduoti reklamines žinutes.

  • Microsoft Word 72 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (4947 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ernestas
  • Prekės ženklo marketingas socialiniuose tinkluose
    10 - 1 balsai (-ų)
Prekės ženklo marketingas socialiniuose tinkluose. (2016 m. Sausio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/prekes-zenklo-marketingas-socialiniuose-tinkluose.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 21 d. 14:57
×