Prekių ir įsiskolinimų apskaita


Įvadas. Trumpalaikio turto samprata. Trumpalaikis turtas. Trumpalaikio turto sudėtis. Trumpalaikio turto įvertinimas. Atsargų apskaita. Atsargų įkainojimas. Konkrečių kainų metodas. FIFO metodas (pirmas į, pirmas iš). LIFO metodas (paskutinis į, pirmas iš). Vidutinių kainų metodas. Atsargų įkainojimo būdų palyginimas. Atsargų apskaitymo būdai. Atsargų apskaitymas nuolat. Atsargų apskaitymas periodiškai. Atsargų apskaita prekybos įmonėje. Pirkimų ir pardavimų apibūdinimas. PVM (Pridėtinės Vertės Mokestis). Pirkimų nuolaidos. Pardavimų nuolaidos. Atsargų apskaitymas. Valiutų pasikeitimai. Atsargų inventorizacija. Pirkėjų įsiskolinimo apskaita. Nukainojimai, grąžinimai, nuolaidos. Išvados. Literatūros šaltiniai. Priedai.

Šiandieniniame pasaulyje kiekvienas iš mūsų vis daugiau įžvelgiame vertingų dalykų: aplinka, gyvenamoji vieta, daiktai, kuriuos turime. Taip pat daiktai, kuriuos laikome brangiais, teikiančiais naudą ar tiesiog svarbiais. Dažnas iš mūsų pasakytų, kad tai yra turtas. Jį paprastai suvokiame kaip kokiam nors žmogui (savininkui) priklausančias ekonominę ir socialinę vertę turinčias gėrybes. Buhalterinėje apskaitoje turtas – tai materialiosios ir nematerialiosios finansinės vertybės, kurias valdo bei kuriomis disponuoja ūkinis subjektas, siekdamas gauti ekonominės naudos. Paprasčiau tariant – tai nuosavybe išreikšti įmonės savininkams priklausantys ekonominiai ištekliai. Todėl norint sėkmingai plėtoti ūkinę veiklą, kiekvienas įmonės apskaitos specialistas ar besiruošiantis juo tapti, turi profesionaliai išmanyti turto apskaitos ypatumus: tiek teorinius tiek praktinius.

Kiekviena įmonė siekdama įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, gauti didesnį pelną vykdo pirkimus ir pardavimus: įsigyja prekes, paslaugas, paskui jas parduoda už grynuosius pinigus arba skolon. Įmonei yra svarbu tikslingai ir efektyviai vykdyti ūkines operacijas, nes net ir menkiausia klaida gali labai ryškiai atsispindėti įmonės gyvavime. Man, kaip ekonomikos studentei, įmonės veikla bei ekonominiai aspektai yra labai aktualūs. Jie taip pat labai aktualūs ir ekonominiame pasaulyje. Todėl nusprendžiau paanalizuoti (apskaitos tema) turto rūšį ir dvi jo dalis, kurios įmonėje atlieka vieną iš didžiausių vaidmenų – trumpalaikį turtą ir prekes bei pirkėjo įsiskolinimą.

Darbo tikslas: išanalizuoti, kaip įmonėje apskaitomos prekės bei pirkėjų įsiskolinimas.

Darbo uždaviniai:

Susipažinti su trumpalaikio turto sąvoka bendrąja prasme.

Įsigilinti į prekių bei pirkėjo įsiskolinimo teorinius aspektus.

Pamėginti atskleisti prekių įkainojimo bei jų ir pirkėjų įsiskolinimų apskaitymo būdus.

Išanalizuoti svarbiausius šių dviejų trumpalaikio turto dalių apskaitymo ypatumus.

Pabandyti praktiškai parodyti prekių ir pirkėjų įsiskolinimo apskaitą.

Trumpalaikis turtas yra labai svarbus įmonėje. Priešingai nei ilgalaikį turtą, jį greitai galima paversti pinigais – gauti pajamas, t.y. galima lengvai parduoti. Dėl šios priežasties trumpalaikis turtas laikomas likvidžiu turtu. Balanse jis pateikiamas didėjančio likvidumo tvarka. Pirmiausia rodomas nelikvidžiausias trumpalaikis turtas (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys), po to likvidesnės per vienerius metus gautinos sumos (trumpalaikės skolos įmonei) bei investicijos ir terminuoti indėliai, ir galiausiai – pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Kaip ir prieš tai esančiame poskyryje kalbėjau, trumpalaikis turtas yra sunaudojamas greitai. Vadinasi jam priskiriamas toks įmonės apyvartoje dalyvaujantis turtas, kuriuo disponuojama kasdien ir kuris greitai atneša ekonominę naudą.

Atsargos apima grupę dalykų (žr. 1 lentelę.), atspindinčių įmonės žaliavas ir komplektavimo gaminius, nebaigtą gamybą, pagamintą produkciją (perdirbimo įmonėse), pirktas prekes, skirtas perparduoti (prekybos įmonėse). Atsargos – tai trumpalaikis turtas, kuris yra skirtas prekybai, esant normalioms veiklos sąlygoms, gamybos procesui, kurio metu bus pagaminama ir vėliau parduodama produkcija. Tai trumpalaikis turtas gamybos procese, nebaigtų atlikti darbų ir paslaugų išlaidos (tebeteikiamos auditorių, architektų ir pan. paslaugos). Disponuodama atsargomis įmonė tikisi gauti naudą pardavusi produkciją, kuriai pagaminti buvo sunaudotos tos atsargos.

Gautinos sumos yra trečiųjų asmenų piniginiai įsiskolinimai (apskaitoje paprasčiau pirkėjų įsiskolinimai), taip pat įsipareigojimai įmonei tiekti prekes (produkciją) ar suteikti paslaugas, susiję su atsiskaitymais už įmonės suteiktas paslaugas bei skolon parduotas prekes arba išankstiniais įmonės apmokėjimais už trečiųjų asmenų ateityje jai tiektinas prekes. Išankstinis apmokėjimas yra visos sutartyje numatytos sumos arba jos dalies sumokėjimas prieš gaunant prekes ar paslaugas. Įmonė dažniausiai iš anskto sumoka patalpų ar transporto priemonių nuomą, draudimą, ilgalaikio truto nuomą ir kitas paslaugas. Šiai trumpalaikio turto grupei priskiriami ir trečiųjų asmenų įsiskolinimai įmonei už iš jos gautas trumpalaikes paskolas.

Gali pasitaikyti tokių atvejų, kad ataskaitiniais metais buvo neįvertintos skolos ir jos nenurašytos į finansines sąnaudas, o tai pastebėta tik po metų. Tada šios skolos tampa beviltiškomis, nes jų įmonė nebeatgaus ir jos pripažįstamos ypatingomis sąnaudomis – netekimais. Padengtas nurašytas kaip beviltiškas pirkėjo įsiskolinimas pripažįstamas ypatingomis pajamomis – pagaute. Netekimai įmonei atneša nuostolius, o pagautė pelno (nuostolių) ataskaitoje atsispindi teigiamai.

Šios skolos nėra susijusios su įmonės prekybine veikla. Joms priskiriami įnašai už pasirašytas akcijas, kurių pareikalauta iš akcininkų, už įsigytą turtą ar paslaugas gautinas pridėtinės vertės mokestis (PVM), gautini dividendai, išduoti komandiruočių avansai ir visos kitos sumos, gautinos iš trečiųjų asmenų ir įmonės darbuotojų. Paprastai tariant, tai visos trumpos skolos, kurios teikia naudą įmonei ir kurias yra skolingi tam tikri žmonės, grupės ar institucijos.

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 36 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (5221 žodžiai)
  • Universitetas
  • Arnas
  • Prekių ir įsiskolinimų apskaita
    10 - 3 balsai (-ų)
Prekių ir įsiskolinimų apskaita. (2015 m. Rugsėjo 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/prekiu-ir-isiskolinimu-apskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 10:13
×