Prekių užsakymų informacinė sistema Įmonių informacinių sistemų sarankiškas darbas


Įvadas. Informacinės sistemos samprata. Informacinių sistemų paskirtis. Informacinių sistemų tipai. Įmonės informacinė sistema ir organizavimas. Informacinės sistemos kūrimo galimybių analizės rezultatai ir jų panaudojimas projekto planavimui. Uab „Elera“ organizacinės struktūros modelis. Uab „Elera“ pirkimų planavimas ir inicijavimas. Uab „ELERA“ pirkimų būdai. Uab „ELERA“ tiekėjo parinkimas. Uab „ELERA“ Sutarties projekto parengimas ir vykdymas. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.


Darbo tikslas: išanalizuoti UAB „ELERA“ veiklą ir sukurti jai informacinės sistemos specifikaciją.

Darbo užduotis: susipažinti su įmonės informacine veikla, esama būkle bei nustatyti vystymo kryptis.

vartotojai analizuoja informaciją, gautą kompiuteriu, kad galėtų priimti efektyvius verslo sprendimus;

Kiekvienas informacijos poreikis yra patenkinamas informacijos šaltiniais - vidiniu ar išoriniu. Tikslas - informacijos patekimo ir pasklidimo įmonėje analizė, todėl toliau bus nagrinėjami šie informacijos šaltiniai ir jų resursai.

Sistemos kūrimui gali būti išskirti keli etapai: sukuriamas pilotinis projektas, kuris paskui išplečiamas, išvystant funkcines galimybes.

Tai yra procesas, kurio metu sudaromas pirkimų planas. Pirkimų planavimas suteikia galimybes vykdyti perkamų prekių, paslaugų standartizaciją, planuoti ilgalaikių sutarčių sudarymą bei optimizuoti pirkimų kaštus.

Siekiant nustatyti Bendrovės prekių, paslaugų poreikius ir tinkamai planuoti išlaidas, privalu įvertinti per kitus kalendorinius metus planuojamą prekių, paslaugų poreikį. Pirkimų planas sudaromas kartą metuose, paliekant galimybę koreguoti kas ketvirtį ar mėnesį, atsižvelgiant į būtiną prekių poreikį.

Atsiradus tam tikrų prekių ir / arba paslaugų poreikiui, direktoriaus įgalioti asmenys ruošia nustatytos formos dokumentą – pirkimo paraišką. Paraiška perduodama pirminiam suderinimui.

Paraiškas medžiagoms, reikalingoms užtikrinti kokybiškam paslaugos atlikimui, suderina direktoriaus pavaduotojas gamybai.

Paraiškas medžiagoms reikalingoms projektams, suderina direktoriaus pavaduotojas veiklos vystymui.

Paraiškas tvirtinta Bendrovės direktorius. Patvirtinta paraiška yra pagrindas Pirkimo vykdytojams pradėti vykdyti konkrečią pirkimo procedūrą šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

2. Pirkimas vykdomas skubos tvarka esant kritinėms, avarinėms situacijoms ar atsiradus kitoms aplinkybėms, kurios ypač svarbios Bendrovės ir paslaugos gavėjo veiklai užtikrinti (skubus pirkimas). Pirkimas skubos tvarka gali būti vykdomas tik esant Bendrovės direktoriaus suderinimui.

3. Ruošiant techninius - komercinius pasiūlymus konkursams (dažniausiai pasiūlymams pateikti skiriamas ribotas laikas) apklausa vykdoma supaprastinta tvarka nepildant paraiškų (naudojant konkursinėje medžiagoje esančią informaciją/specifikacijas ir t.t.); nepildant potencialių pirkėjų sąrašo, kvietimai teikti pasiūlymus tiekėjams siunčiami elektroniniu laišku tiek sudarant EXCEL lentelę, kur surašomi ir sulyginami Tiekėjų techninės - komercinės dalies pasiūlymai ir informacija iš interneto ar kitų šaltinių, ir iš kurios pasirenkamas preliminarus tiekėjas. Laimėjus konkursą (paprastai nuo pirminės kainų apklausos praeina 1 - 1.5mėn.) pakartotinai apklausiamas pasirinktas tiekėjas, kuris turi patvirtinti kainą, tiekimo laiką, tiekimo sąlygas, garantijas. Jei kaina žymiai skiriasi (didesnė daugiau kaip 5 procentai) apklausa vykdoma iš naujo.

  • Microsoft Word 53 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 16 puslapių (2222 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aliovaliokjk
  • Prekių užsakymų informacinė sistema Įmonių informacinių sistemų sarankiškas darbas
    10 - 5 balsai (-ų)
Prekių užsakymų informacinė sistema Įmonių informacinių sistemų sarankiškas darbas. (2016 m. Balandžio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/prekiu-uzsakymu-informacine-sistema-imoniu-informaciniu-sistemu-sarankiskas-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 24 d. 17:11
×