Prekyba žmonėmis tarptautinės teisės aspektu


Įvadas. Prekybos žmonėmis apibrėžimas ir situacijos įvertinimas. Prekybos žmonėmis samprata. Prekybos žmonėmis mastas šiandieninėje visuomenėje. Teisinis reguliavimas susijęs su prekyba žmonėmis. Nacionaliniai teisės aktai ir teismų praktika. Tarptautiniai teisės aktai ir jų spragos. Bendradarbiavimas prekybos žmonėmis srityje. Lietuvos bendradarbiavimas su kitomis valstybėmis kovojant su prekybos žmonėmis reiškiniu. Tarptautinių organizacijų vaidmuo bendradarbiavimo srityje. Atskiros prekybos žmonėmis formos. Vaikų ir moterų prekyba seksualiniam išnaudojimui. Prekyba žmonėmis priverstinio darbo tikslais. Prekyba organais. Prevencija. Išvados. Literatūros sąrašas.

Rašto darbo aktualumas: Šiandien prekyba žmonėmis – tarptautinė problema. JTO duomenimis, kasmet visame pasaulyje parduodama daugiau kaip 4 milijonai žmonių, Prekyba žmonėmis tik nedaugeliu atvejų apsiriboja vienos valstybės sienomis. Šis nusikaltimas dažniausiai daromas tarptautiniu mastu ir vis didėja tokio nusikaltimo mastas. Dėl to šiuo metu yra priimta nemažai teisės aktų ir konvencijų, rekomendacijų reguliuojančių tokį reiškinį. Akivaizdu, kad reikia apie tai kuo daugiau kalbėti, analizuoti bei gvildenti šią temą ne tik valstybės viduje, bet ir tarptautiniu aspektu.

Darbo objektas: prekybos žmonėmis teisinis reglamentavimas tarptautinėje teisėje ir šio neigiamo reiškinio gilesnė analizė tarptautiniu lygiu.

Darbo tikslas: išsiaiškinti ir įvertinti tarptautinės teisės niuansus susijusius su prekybos žmonėmis reiškiniu.

Darbo uždaviniai:

Atskleisti prekybos žmonėmis samprata ir mastą šiandieninėje visuomenėje;

Išanalizuoti teisinį reguliavimą susijusį su prekybą žmonėmis bei atskleisti teisinių dokumentų spragas šioje srityje;

Pasigilinti į atskiras prekybos žmonėmis rūšis;

Tyrimo metodai: darbe naudoti loginis, lyginamasis, dokumentų ir sisteminis analizės metodai taip pat vertinamasis ir aprašomasis metodai.

Darbo struktūra: Sudaro įvadas, 5 dėstomosios dalys, kurios išskirtos į punktus, išvados ir rekomendacijos bei literatūros sąrašas.

Literatūroje ir teisės aktuose daug pateikiama prekybos žmonėmis apibrėžimų, kurie yra dažniausiai skirtingai traktuojami. Savo darbe pabandysiu atskleisti su mano tema susijusią šio nusikaltimo sampratą. Situacijos įvertinimas- masto nustatymas tarptautinėje erdvėje. Masto nustatymo tendencijas įvertinti statistiniais duomenimis tiksliai ir konkrečiai yra be galo sudėtinga, todėl savo darbe tam skyriau nemažai dėmesio.

1.1 Prekybos žmonėmis samprata

1.2 Prekybos žmonėmis mastas šiandieninėje visuomenėje

Prekybos žmonėmis problema, įvardyta beveik prie dešimtmetį, tebelieka aktuali ir šiandiena. Nors politinis, ekonominis ir socialinis kontekstas keičiasi tačiau pats prekybos žmonėmis reiškinys išlieka ir toliau didina aukų mastą. Tačiau šiandien prekybos žmonėmis nusikaltimas tampa vis subtilesnis, atsiranda naujos formos, kurios mažiau pastebimos, o taip dar sunkiau kovoti ir atskleisti tokias nusikalstamas veikas. Kadangi labai sunku tiksliai nustatyti statistinius duomenis, koks aukų skaičius susijęs su prekyba žmonėmis. Todėl reikėtų analizuoti atskiras šio reiškinio formas, bei atskirai apžvelgti kai kurių valstybių pateiktus duomenis, kad butu galima susidaryti aiškias gaires kaip didėja šio nusikaltimo mastai. Nemažai yra šaltinių kuriuose pateikiama prekybos žmonėmis statistiniai duomenys, tačiau aš apžvelgsiu laikotarpį nuo 2008 metų – 2012 metų. Paveikslėlyje 1.1 pateikiama skritulinė diagrama, kurioje procentais nustatytas aukos ES valstybėse pagal lytį. Kadangi dažnai vienas iš lemiamų veiksnių, kuris įtakoja prekybos žmonėmis formos nustatymą yra aukos lytis.( pvz. vyrai dažniausiai tampa priverstinio darbo aukomis, moterys yra išnaudojamos seksualiais tikslais ir pan.)

Iš diagramos akivaizdu, kad daugiausia prekybos aukomis tampa moterys net 68 %. Vyrai aukomis šio nusikaltimo tampa sakyčiau rečiau, kadangi tai sudaro 17% paėmus visas ES valstybes.

28 ES valstybėse buvo užregistruota 30 146 aukos per tris metus 2010-2012 m. Iš jų 80% registruotų aukų buvo moterys, daugiau negu 1000 vaikų buvo parduoti seksualinio išnaudojimo tikslais, 69% aukų buvo parduoti seksualiniam išnaudojimui, 75% aukų buvo moterys seksualiai išnaudojamos, 71% aukų buvo vyrai, 65 % aukų apskritai buvo ES piliečiai. Galime net pastebėti didėjančias tendencijas ES valstybėse, kadangi aukomis vis dažniau tampa ne vien tik moterys, bet ir vyrai. Reikėtų paminėti ir tai, kad dažniausiai aukos yra Bulgarijos ar Rumunijos piliečiai. Prekybos žmonėmis masto nustatymui, bei augimui yra svarbus ir aukų amžius.

Apibendrinant šiandieninį prekybos žmonėmis mastą, sunku tiksliai pasakyti kiek asmenų patenka į tokį nusikalstamą reiškinį. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad toks reiškinys egzistuoja visame pasaulyje, ir negalima jo susiaurinti vien tik nacionaliniu lygiu ar ES rėmuose. Prekybos žmonėmis problema- egzistuoja tarptautiniu mastu ir tas mastas kuo toliau tuo labiau didėja ir vystosi. Vien tik iš mano pateiktų lentelių akivaizdu, kad mažėjimo tendencijos kol kas nėra. Taigi, galima ir teigti, kad šiandieninėje visuomenėje prekybą žmonėmis ir jos mastas yra didelis ir vis didėjantis, todėl reikia imtis visų įmanomų priemonių norint tai sustabdyti.

Nacionaliniai teisės aktai ir teismų praktika

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 148 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 31 puslapis (8551 žodžiai)
  • Universitetas
  • Kristina
  • Prekyba žmonėmis tarptautinės teisės aspektu
    10 - 5 balsai (-ų)
Prekyba žmonėmis tarptautinės teisės aspektu. (2015 m. Gegužės 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/prekyba-zmonemis-tarptautines-teises-aspektu.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 09:00
×