Prekybinės įmonės finansinė analizė (2)


Įvadas. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno/nuostolio analizė. Horizontalioji pelno/nuostolio analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.


Šiame darbe yra analizuojama prekybinės įmonės finansinė situacija. Atlikome vertikaliają balanso analizę, vertikaliają pelno/nuostolio analizę, horizontalią balanso analizę bei horizontalią pelno/nuostolio analizę. Atlikus šiuos skaičiavimus galima patikimiau įvertinti įmonės finansinę būklę. Vertikalioji analizė padeda išanalizuoti įmonės struktūrą, tuo tarpu horizontalioji analizė parodo finansų kitimą, dinamiką. Tačiau norit giliau išanalizuoti įmonės finansinę situaciją atliekama santykinė analizė - skaičiuojami santykiniai rodikliai. Šiame darbe analizuojami įmonės mokumo ir pelningumo rodikliai.

Mokumas - tai potencialus sugebėjimas padengti trumpalaikiu ir ilgalaikius įsipareigojimus turimomis mokėjimo priemonėmis.

Analizuojant įmonės balanso ataskaitą svarbu atkreipti dėmesį į ataskaitinių metų pelną, kuris parodo, ar įmonė dirba pelningai. Analizuojamoje įmonėje ataskaitinių metų pelnas augo kasmet. Augimas buvo pakankamai didelis, 2009 metais pelnas siekė vos 38 549 Lt, o 2010 metais jis buvo net 297 628 Lt, išaugo beveik 8 kartus. Nuo 2010 iki 2011 metų matomas ne toks didelis augimas, 2012 metais ataskaitinių metų pelnas šiek tiek sumažėjo, o 2013 metais vėl išaugo ir siekė 385 314 Lt.

Atlikus įmonės vertikaliają balanso analizę matoma, kad įmonės padėtis yra gerėjanti. Tai rodo ataskaitinių metų pelnas, kuris nuo 2009 metų vis auga. Tačiau įmonei reiktų simąstyti dėl mokumo rodiklių, kurie, nors ir gerėja tačiau nėra labai pozityviai vertinami.

Iš horizantaliosios turto analizės matome, kad didžiausia pasikeitimai palyginus su baziniais 2009m. vyko ilgalaikio turto klasėje.Ilgalaikis turtas 2010m. staigiai išaugo 221,56%, tačiau vėlesniais laikotarpiais lyginant su baziniais 2009m. ilgalaikio turto pokytis turėjo mažėjančią tendenciją. Ilgalaikio turto lyginant su baziniais metais buvo mažiausia 2012m., jo skaičius nukrito 23,29 t.y. 111366.

Ilgalaikis nematerialusis turtas taip pat labiausiai išaugo 2010m. lyginant su 2009m., neigiamas pokytis lyginant su baziniais metais buvo tik 2013m.

Materialusis turtas labiausiai sumažėjo 2012m., o labiausiai išaugo 2013m. – 76,64% t.y. 62390, lyginant su baziniais metais.

Trumpalaikio turto visais metais turėjo mažėjančią tendenciją, ryškiausias sumažėjimas buvo 2010m., turtas sumažėjo 0,6 karto.

Trumpalaiko turto pasikeitimai palyginus su 2009 m.

Trumpalaikio turto visais metais turėjo mažėjančią tendenciją, ryškiausias sumažėjimas buvo 2010m., turtas sumažėjo 0,6 karto. Išanalizavus atskiras trumpalaikio turto sudėtines dalis galima pastebėti, jog atargos labiausiai sumažėjo 2010m. – 39,37%, lyginant su baziniais metais. Išankstiniai apmokėjimai visais metais buvo mažesni lyginat su 2009m., tačiau 2013m. išaugo 338,58% t.y. 4,2 karto. Pirkėjų įsiskolinimai palyginus su baziniais metais labiausiai sumažėjo 2010m. sumažėjimas sudarė 34,29%. Labiausiai išaugo 2013m. – 735041, t.y. 11,72%. Iš atliktos analizės matoma, kad pinigų skaičius labiausiai išaugo 2012m. – 158302 arba beveik 4,2 karto.

Aktyvų pokyčiai palyginti su 2009 m.

Vertinant bendrą anktyvų sumą, galima teigti, jog žymiausias mažėjimo pokytis buvo 2010m. – 32,22%, todėl galima daryti prielaidą, kad šiam sumažėjimui didžiausią įtaką padarė trumpalaikio turto pokyčiai.

Remiantis atlikta analize trumpalaikiai įsipareigojimai palyginus su 2009m. visais metais mažėjo. Didžiausias mažėjimas matomas 2010m. – 3227961, t.y. 39,53%.

Vertinant trumpalaikius įsipareigojimus galima paminėti, jog skolų tiekėjams buvo daugiausia 2010m., tai sudarė 39,97%. Pelno mokesčio įsipareigojimai turėjo mažėjimo tendenciją.

Remiantis analizės duomenimis bendras pasyvų skaičius lyginant su baziniais metais labiausiai sumažėjo 2010m. tai sudarė 32,22%. Analizuojant pasyvų sudėtį galima daryti prielaidą, kad pokyčiui didžiausia įtaką turėjo nuosavo kapitalo pasikeitimai 2010m.

  • Apskaita Referatas
  • Microsoft Word 428 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 41 puslapis (3788 žodžiai)
  • Giedrė
  • Prekybinės įmonės finansinė analizė (2)
    10 - 2 balsai (-ų)
Prekybinės įmonės finansinė analizė (2). (2016 m. Kovo 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/prekybines-imones-finansine-analize-2.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 03:46
×