Prekybinės įmonės finansinė analizė kursinis darbas


Įvadas. Balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno/nuostolio analizė. Horizontalioji pelno/nuostolio analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.


Materialusis turtas labiausiai sumažėjo 2012m., o labiausiai išaugo 2013m. – 76,64% t.y. 62390, lyginant su baziniais metais.

Vertinant trumpalaikius įsipareigojimus galima paminėti, jog skolų tiekėjams buvo daugiausia 2010m., tai sudarė 39,97%. Pelno mokesčio įsipareigojimai turėjo mažėjimo tendenciją.

Iš diagramos matyti, kad pardavimo bendrasis pelnas 2013 metais lyginant su 2009 metais padidėjo nuo 1250636 Lt (20,57 proc.) iki 2430164 Lt (37,71 proc.). Taip įvyko dėl to, kad pardavimo pajamos tai didėjo, tai mažėjo ir lyginant 2009 m. ir 2013 m. padidėjo nuo 6081332 Lt iki 6444219 Lt, o pardavimo savikaina sumažėjo didesniu santykiniu dydžiu (atitinkamai nuo 79,43 iki 62,29 proc.). Didėjantis pardavimo grynojo pelno rodiklis rodo, kad įmonės veikla gerėja, produktai turi didelę paklausą.

Įmonės didžiąją dalį pajamų, net 99 proc. sudaro pajamos iš įmonės pagrindinės veiklos- pardavimų. Palyginus 2009-2013 metų pajamų rodiklius, pardavimo pajamos buvo didžiausios 2012 metais ir siekė 8117618 Lt, o mažiausios buvo 2011 metais, t.y. 5973795 Lt. Kitos veiklos pajamos įmonėje didėjo nuo 0 (2009 m.) iki 108344 Lt (2011 m.) ir tuomet matomas sumažėjimas iki 0 Lt (2013 m.). Finansinės ir investicinės veiklos pajamos įmonėje sumažėjo nuo 2009 metų iki 2013 metų, atitinkamai nuo 33006 Lt iki 11057 Lt (nuo 0,54 iki 0,17 proc.). Pagautės pajamos įmonėje sudarė: 2009 metais – 0,03 proc., 2010 ir 2011 metais – 0 proc., 2012 metais – 0,02proc., 2013 metais- 0,06 proc. Taigi pagal pelno (nuostolių) ataskaitą matyti, jog įmonės veiklos rezultatai kito dinamiškai, tačiau paskutiniaisiais metais rezultatai prastėjo, 2012 metais ji patyrė didžiausias pajamas.

Vienas iš svarbiausių rodiklių, kurį reikia itin apžvelgti pelningumo rodiklių analizėje- bendrasis pelningumas. Tai bendro pelno pardavimų santykis, kuris nustato, kiek pelno tenka kiekvienam grynųjų pardavimų pajamų vienetui. Jis apibūdina tiriamos įmonės pagrindinės veiklos pelningumą ir parodo, ar naudinga parduoti prekes. Bendrasis pelningumas analizuojamu laikotarpiu kito labai dinamiškai. Taigi, Iš apskaičiuotų rezultatų matoma, efektyviausia įmonės veikla buvo 2010 metais, t.y. bendrasis pelningumo rodiklis buvo didžiausias – 0,381. Neefektyviausia įmonės veikla buvo 2009 metais, kuomet bendrasis pelningumo rodiklis siekė tik 0,206. 2013 m. lyginant su 2012 m., pastebimas bendrojo pelningumo rodiklio padidėjimas nuo 0,291 iki 0,377 proc. Galime teigti, kad įmonė sugeba uždirbti pelną iš pagrindinės įmonės veiklos, kontroliuoti pardavimo pajamų bei pardavimo savikainos lygį. Padidėjimas rodo racionalią rinkotyrą, teisingą kainų ir konkurencijos politikos orientaciją, produkcijos gamybos ir jos pardavimo rezultatyvumo augimą.

Šis rodiklis yra svarbus kontroliuojant, kaip naudojamos įmonės pridėtinės išlaidos, atsižvelgiant į įmonės administracinių ir kitų išlaidų svyravimus. Kaip matome iš diagramos, įmonės veiklos pelningumas potencialiai augo nuo 2009 metų iki pat 2013 metų. 2009 metais įmonės veiklos pelningumas buvo mažiausias ir siekė tik 0,022. Didžiausias veiklos pelningumas buvo 2013 metais ir siekė 0,06. Galime daryti išvadą, kad įmonės veiklos pelningumas kasmet didėja ir tipinė įmonės veikla yra efektyvi.

Finansinės ir investicinės veiklos pelningumas= pelnas iš finansinės ir investicinės veiklos/ pardavimo pajamos

Šis rodiklis rodo finansinės ir investicinės veiklos pelningumą pardavimo pajamų atžvilgiu. Pažvelgus į diagramą, matome kad nuo 2009 metų, kai finansinės ir investicinės veiklos pelningumas buvo žemiausias ir siekė -0,013 ženkliai kito. 2010 metais jis buvo -0,002, 2011 metais ir 2012 metais jis dar padidėjo iki -0,001, bei 2013 metais jis buvo pats didžiausias -0,0005. Visais metais finansinės ir investicinės veiklos pelningumas buvo neigiamas- tai rodo, kad įmonės finansinė ir investicinė veikla nėra efektyvi. Šioje veikloje įmonė patiria daugiau sąnaudų, nei pajamų. Ateityje jie turėtu kuo mažiau užsiimti finansine ir investicine veikla, kadangi jiems tai neneša pridėtinės vertės bei pelno.

  • Microsoft Word 466 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 43 puslapiai (3824 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ligita
  • Prekybinės įmonės finansinė analizė kursinis darbas
    10 - 4 balsai (-ų)
Prekybinės įmonės finansinė analizė kursinis darbas. (2016 m. Balandžio 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/prekybines-imones-finansine-analize-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 19 d. 20:12
×