Prekybinės įmonės finansinė analizė


Prekybinės įmonės finansinė analizė. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Pardavimo pajamos. Veiklos s ąnaudos. Kita veikla. Finans inė ir inves ticinė veikla. Grynasis pelnas. Horizontalioji pelno nuostolių ataskaitos analizė.

Verikalioji balanso analizė parodo įmonės turto bei nuosavybės ir įsipareigojimų struktūrą. Vertikalioji analizė yra pagrindas norint išsiaiškinti įmonės finansinę padėtį.

Didžiają dalį įmonės turto nuo 2009 iki 2013 metų sudarė trumpalaikis turtas (žaliavos, atsargos, pagaminta produkcija). Tai įrodo, kad ši įmonė yra prekybinė. Tik 2010 metais įmonės ilgalaikis turtas sudarė 9 % viso įmonės turto, tai yra 3 kartus didesnę dalį negu 2009, 2011-2013 metais. Tačiau, po 2010 metų įmonės ilgalaikio turto dalis vėl sumažėjo iki 2 %.

Nuosavas kapitalas įmonės nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dalyje sudarė mažesnę dalį. Tačiau kasmet palaipsniui augo, 2009 metais nuosavas kapitalas sudarė 8 % visos įmonės nuosavybės. 2010 metais įmonės nuosavas kapitalas išsaugo 42,06%, 2011m.–31.85 %, 2012 m. - 23.85 %, 2013m. 23.47 %.

Analizuojant įmonės įsipareigojimus reikėtų pastebėti, kad įmonė neturi ilgalaikių įsipareigojimų, tik trumpalaikius įsipareigojimus, kurie 2009 metais buvo didžiausi, siekė 8166615 litų. Tačiau jau 2010 metais įmonės įsipareigojimai sumažėjo iki 4938654 litų, ir buvo net 39,5 % mažesni nei 2009 metais. 2011 metais įsipareigojimai vėl išaugo 33,28 % iki 6582026 litų. 2012 bei 2013 metais įsipareigojimai yrašiek tiek sumažėję ir yra maždaug vienodo dydžio ( 2012m. – 5335058, 2013m. – 5640716).

Išanalizavus įmonės turtą ir įsipareigojimus galima apskaičiuoti bendrąjį trumpalaikį mokumą. Šis rodiklis parodo, kiek kartų trumpalaikis turtas didesnis už trumpalaikius įsipareigojimus. Egzistuoja saugumo riba kurios peržengti nereikėtų, ji yra lygi 1,2. Jei rodiklis yra mažesnis negu 1, įmonės nebegali atsiskaityti už turimus trumpalaikius įsipareigojimus ir tai gali sukelti didelę finansinę riziką . Šios įmonės rodiklis 2009 metais buvo pavojingai priartėjęs prie 1 (2012 m.- 1,07), tai reiškia, įmonei galėjo kilti mokumo problemų. Tačiau laikui bėgant trumpalaikio mokumo koeficientas palaipsniui kilo ir 2013 metais jau siekė 1,33, tai reiškia, kad įmonė po truputį tolsta nuo saugumo ribos ir apsisaugo nuo finansinės rizikos.

Tačiau norint geriau išsiaiškint ar įmonė pajėgi padengti savo įsiskolinimus verta apskaičiuoti greitojo trumpalaikio mokumo koeficientą, kuris parodo ar įmonė kai pareikalauta, greitai, galėtų sumokėti savo įsipareigojimus. Skaičiuojant šį rodiklį įtraukiamos tik realios mokėjimo priemonės, dėl to jis yra tikslesnis nei bendrasis trumpalaikis mokumas. Greitojo trumpalaikio mokumo koeficientas neturėtų būti mažesnis nei 1, kitaip kyla rizika kad įmonė nepajėgi padengti savo įsipareigojimų. Analizuojamoje įmonėje greitojo mokumo koeficientas yra labai žemas, nesiekiantis 1 ribos. Tai rodo, kad įmonė turi daug atsargų kurios sudaro didžiają dalį įmonės trumpalaikio turto. 2009 metais įmonės greitasis mokumas siekė vos 0,4, 2010 ir 2011 metais įmonės padėtis gerėjo, greitojo trumpalaikio mokumo koeficientas kilo, 2012 metais jis vėl sumažėjo iki 0,55, tačiau 2013 metais vėl padidėjo ir siekė 0,7. Ateinančiais metais įmonė turėtų stengtis šį koeficientą didinti, kad nekiltų didesnės rizikos.

Dar vienas rodiklis, kuris turėtų būti išnagrinėtas yra bendrasis skolos koeficientas, kuris parodo kokia dalis skolintų lėšų panaudojama įmonės turtui sudaryti. Kuo šis rodiklis yra mažesnis tuo geresnė finansinė įmonės būklė. Jei rodiklis neviršyja 0,3 ribos situacija vetinama labai gerai, jei rodiklis viršija 1 ribą situacija vertinama nepalankiai. Išnagrinėjus įmonės duomenis matoma,kad bendrasis skolos koeficientas nuolatos mažėja, tačiau jis yra nepakankamai mažas, kad įmonės situacija būtų palankiai vertinama. 2009 metais rodiklis buvo labai aukštas, siekė net 0,92, iki 2013 metų jis sumažėjo iki 0,74, tačiau jis vistiek dar yra per didelis.

  • Microsoft Word 196 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 34 puslapiai (3601 žodžiai)
  • Universitetas
  • Giedrė
  • Prekybinės įmonės finansinė analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
Prekybinės įmonės finansinė analizė. (2015 m. Lapkričio 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/prekybines-imones-finansine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 24 d. 00:15
×