Prekybos apyvartos tyrimas


Įvadas. Aprašomoji statistika. Pavadinimų skalės vienas kintamasis. Pavadinimų skalės du kintamieji. Kiekybinio kintamojo vaizdavimas. Skaitinės duomenų charakteristikos. Koreliacinė regresinė analizė. Porinė koreliacinė Y su kiekvienu X analizė. Veiksnių, reikalingų regresinei analizei atlikti, atrinkimas. Porinė regresinė analizė Y su X2, X3, X4, X. Daugianarė regresinė analizė Y su X2, X3, X4, X. Prognozavimas. Gamybos planavimo uždavinyserror! bookmark not defined. Gamybos planavimo uždavinio sprendimas grafiniu būdu. Gamybos planavimo uždavinio sprendimas skaičiuokle. Daugiakriterinių metodų taikymas socialinių reiškinių vertinimui. Išvados. Literatūros sąrašas.


Mažmeninės prekybos apyvarta yra svarbus veiksnys, darantis įtaką visai ekonomikai. Tiek valstybės, tiek kiekvienos įmonės užsiimančios mažmenine prekyba, tikslas padidinti prekių pirkimą, vartojimą (apyvartą), nes tai varomoji ekonomikos jėga, kuriai sustojus, prasideda recesija. Prekių gavimas ir pardavimas apibūdina žodį apyvarta, ir būtent šio dydžio padidėjimo siekia įmonių vadovybė, nes daugiau parduotų prekių reiškia didesnes pajamas, o didesnės pajamos reiškia didesnį pelną. Todėl buvo pasirinkta ši tema su tikslu suprasti ir išanalizuoti, kas įtakoja mažmeninės prekybos apyvartą.

Tyrimui atlikti bus naudojamas koreliacinės regresijos analizės metodas, kuris padės išsiaiškinti, kurie veiksniai labiausiai sąveikauja su mažmenine prekybos apyvarta.

1. Aprašyti pasirinktus veiksnius, pavaizduoti jų kitimą grafiškai, apskaičiuoti indeksus.

2. Atlikti koreliacinę regresinę analizę, ieškant ryšio tarp veiksnių ir mažmeninės prekybos apyvartos.

3. Atlikti pasirinktų duomenų prognozę ir išanalizuoti rezultatus skaičiuojant įvairių tipų paklaidas.

4. Grafiškai ir su Excel skaičiuokle sudaryti gamybos planavimo uždavinį ir jį išspręsti.

Viso darbo metu bus naudojama skaičiuoklė Excel atlikti skaičiavimams, braižyti grafikams bei diagramoms.

Iš pateiktų diagramų matome, jog kiekviena iš jų yra skirta konkretiems poreikiams. Pavyzdžiui iš stulpelinės ir juostinės diagramų matome jog mažmeninės prekybos apyvarta nuo 2000-ųjų kasmet didėjo iki 2008 metų, o poto sekė staigus rodiklio kritimas. Tuo tarpu iš skritulinės diagramos matome, jog didžiausia mažmeninės prekybos apyvarta laikotarpiu sudaro net 11,66 procentus bendros per dvyliką metų sukurtos apyvartos.

Kiekybiniai duomenys gali būti vaizduojami nubraižant histogramą, sklaidos diagramą, linijinę diagramą ir t.t., tačiau šiame poskyriuje kalbėsime tik apie histogramas. Histograma – tai grafinis duomenų intervalų (klasių) dažnių atvaizdavimas, parodomas kaip besiliečiantys stačiakampiai, kurių aukščiai lygūs atitinkamų intervalų reikšmių pasikartojimo dažnumui, o plotis proporcingai lygus intervalų ilgiams. Norint nubraižyti histogramą, pirmiausia reikia susiskaičiuoti intervalo dydį ir sužinoti duomenų dažnius tame intervale. Intervalų plotis dažniausiai nustatomas pagal formulę:

kur k – intervalų skaičius, h – intervalo plotis, max x – didžiausia reikšmė, min x – mažiausia.

Kaip jau buvo minėta anksčiau, duomenys gali būti vaizduojami ir bendrinami ne tik grafinių priemonių pagalba, bet ir skaičiuojant įvaires skaitines charakteristikas kaip modą, medianą, vidurkį, dispersiją, vidutinį kvadratinį nuokrypį, kvartilius ir kitus indeksus. Paminėtuosius aptarsime plačiau:

Moda – tai dažniausiai pasikartojanti duomenų rinkinio reikšmė. Excel moda randama pasitelkus funkciją Mode:

Dispersija – pasiskirstymo skaitinė charakteristika, apibūdinanti nuokrypį nuo vidurkio. Kitaip tariant, ji parodo duomenų „išsibarstymo“ apie vidurkį, skaitinę išraišką. Rodiklis gali būti apskaičiuojamas pagal (3) formulę.

kur DX – tai kategorijos X dispersija,- vidurkis , n – reikšmių, dydžių kiekis, Xi – i-toji X kategorijos reikšmė. Šis dydis Excel randamas su Var funkcija.

Vidutinis kvadratinis nuokrypis (standartinis nuokrypis) – tai dydis, nusakantis atsitiktinio dydžio įgyjamų reikšmių sklaidą apie vidurkį, tik priešingai nei dispersija, ji gaunama duomenų matavimo vienetais, o ne jų kvadratu, todėl standartinis nuokrypis labiau tinkamas naudoti praktikoje. Jis gali būti apskaičiuotas ištraukus šaknį iš dispersijos, arba naudojant Excel funkciją Stdev.

Kvartiliai – tai trys duomenų rinkinio taškai, kurie padalina duomenų rinkinį į keturias lygias grupes, kuriose sutelkta po ketvirtį duomenų. Pirmasis kvartilis, dar vadinamas apatiniuoju, atskiria žemiausius 25 procentus reikšmių, sutvarkytoje duomenų eilutėje. Jis apskaičiuojamas pagal (4) formulę. Antrasis kvartilis yra mūsų jau apskaičiuota mediana. Trečiasis arba viršutinis kvartilis „atkerta“ aukščiausius 25 procentus reikšmių ir yra apskaičiuojamas pagal (5) formulę.

  • Microsoft Word 513 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 30 puslapių (5625 žodžiai)
  • Universitetas
  • Greta
  • Prekybos apyvartos tyrimas
    10 - 1 balsai (-ų)
Prekybos apyvartos tyrimas. (2017 m. Spalio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/prekybos-apyvartos-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 22 d. 08:05
×