Prekybos centrų populiarumas Utenos mieste


Įvadas. Marketingų tyrimo procesų analizė. Marketingo tyrimo proceso etapai. Problemos išsiaiškinimas. Žvalgybinis tyrimas. Tyrimo tikslų nustatymas. Tyrimo reikalingumo pagrindimas. Tyrimo plano parengimas. Duomenų rinkimo metodo pasirinkimas. Imčių atrinkimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizavimas. Tyrimo ataskaitos parengimas ir pateikimas. Įgyvendinimas. Tyrimo organizavimo pristatymas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Šaltiniai. Priedai. Priedas. Anketa. Priedas. Paveikslėlių išsidėstymas.


Šiuo metu vartotojai gali rinktis iš daugelio prekybos centrų tokių kaip; Rašė, Vyturiai, Santaka, Aukštakalnio aibė, Iki, Lidl, Maxima, Norfa, Rimi. Žmonės tarpusavyje bendrauja, keičiasi informacija, nuomonėmis, o nuomonės keitimas turi labai didelę įtaką elgsenai, todėl įdomu sužinoti dėl kokių priežasčių tam tikrą prekybos centrą renkasi vartotojai.

Galbūt prekybos centro populiarumas priklauso nuo to kiek vienas ar kitas prekybos centras atitinka vartotojo poreikius, tai ir mėginome išsiaiškinti atlikdami tyrimą.

Tyrimo problema Kokius svarbiausius kriterijus klientai išskiria renkantis prekybos centrą?

Anketinė apklausa buvo atlikta siekiant įvertinti prekybos centrų populiarumą Utenos mieste. Apklausa vyko nuo 2017-10-17 iki 2017-11-09, joje dalyvavo 40 respondentai. Respondentai buvo atrenkami paprastąja atsitiktine atranka. Respondentai turėjo atsakyti į devyniolika klausimų, kurių kiekvieno atsakymui buvo pateikti nuo dviejų iki aštuonių atsakymų. Respondentų pasiskirstymas buvo 68% moterų ir 32% vyrų.

Literatūros ir internetinių šaltinių analizė buvo atlikta siekiant aptarti prekybos centrų istoriją ir ieškant ar nėra atsakymo antriniuose šaltiniuose.

Darbo struktūrą sudaro 3 dalys, xx lentelių, xx paveikslėlių, 1 priedas ir xx puslapių.

Galima teigti, kad bet kurio tyrimo tikslas – rasti pagrįstą išsikeltos problemos sprendimą, tačiau reikia nusistatyti pagrindinius ir šalutinius tyrimo tikslus. Galima sakyti, visi tyrimai yra hipotezių tikrinimas, jų patvirtinimas ar paneigimas.

Apibendrinant galima teigti, kad pirmiausia reikia išsiaiškinti, kokio pobūdžio tyrimą reikia atlikti. Tuomet ir nustatome, kaip atsakysime į mus dominančios problemos klausimus. Parenkant tyrimo pobūdį tolimesniems problemos sprendimo etapams, yra svarbu nustatyti kokios bus tyrimo imtys, bei duomenų rinkimo būdus. kaip jos bus atrenkamos ir naudojamos. Nuo to priklausys tolimesnis problemos sprendimo tyrimo eigos rezultatas.

Gautos išvados marketingo tyrėjui leidžia įžvelgti įvairių alternatyvų, naujų galimybių, iki tol nežinomos informacijos.

Buvo vadovaujamasi šiomis nuostatomis: aiškiai suformuluoti klausimo turinį, vartojami paprasti žodžiai, nevartojami dviprasmiški žodžiai, vengiama nukreipiančių klausimų, vengiama klausti nuspėjamų alternatyvų, vengiama klausimo su nuspėjama prielaida, vengiama klausimų, atsakant į kuriuos reikia skaičiavimų ir apibendrinimų.

Parenkant anketos klausimus buvo vadovaujamasi penkiomis taisyklėmis: žodžiai turėjo būti aiškūs ir nesudėtingi, vengiama tendencingai veikiančių klausimų, žodynas turėjo atitikti apklausiamojo informacijos suvokimo ribas, atsižvelgiama į apklausiamojo sugebėjimą atsakyti į klausimus ir atsižvelgti į apklausiamojo norą atsakyti į klausimus.

Prieš išdalinant anketas, jos buvo patikrinamos ir ištaisomos klaidos. Anketos buvo išdalintos asmeniški respondentams į rankas ir po užpildymo surinktos. Keletas anketų buvo atmestos dėl netinkamo užpildymo. Visi duomenys buvo suvesti į Microsoft Excel programą ir analizuojami rezultatai.

Buvo atliekama duomenų analizė lyginant respondentų pateiktus atsakymus. Darbas buvo pateiktas dviem būdais rašytinis ir žodinis, žodiniam buvo daromas pristatomas PowePoint programos pagalba.

Apibendrinant tyrimo pristatymą galima teigti, kad buvo pasirinkti tinkami marketingo tyrimo proceso etapai, kurie buvo vykdomi pagal tam tikrą eiliškumą. Išsiaiškinta problema, pagal tyrimo galimybes pasirinktas žvalgybinis tyrimas. Surasta egzistuojanti panaši informacija antriniuose šaltiniuose, nors jo patikimumas buvo abejotinas. Buvo pasirinkta anketinė apklausa, klausimai struktūrizuoti, plataus pasirinkimo klausimai (su daug atsakymų). Anketoje buvo svarbu tinkamai parinkti žodžius klausimams, nes sąvokos galėjo lemti respondento nenorą atsakyti į jį arba netikslų atsakymą į klausimus. Duomenys buvo renkami be kitų pagalbos, anketas išdalinant ir susirenkant iš respondentų. Tyrimo duomenis buvo planuojam surinkti per 2-3 sav.

  • Microsoft Word 184 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 39 puslapiai (7306 žodžiai)
  • Kolegija
  • Ugnius
  • Prekybos centrų populiarumas Utenos mieste
    6 - 2 balsai (-ų)
Prekybos centrų populiarumas Utenos mieste. (2019 m. Sausio 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/prekybos-centru-populiarumas-utenos-mieste.html Peržiūrėta 2019 m. Liepos 22 d. 00:40
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema