Pridėtinės vertės mokesčio PVM apskaita


Įvadas. Teorinė dalis. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų skirstymas. Finansinės skolos. Prekybos skolos. Atidėjiniai. Praktinė dalis. Įmonė ,,Dviratukas”. Uab ,,Dviratukas“ balansas gruodžio 1 d. Bendrasis žurnalas įmonės ,,Dviratukas“. Lėktuvėliai. Sąskaitų uždarymas. Uab ,,Dviratukas” Pelno (nuostolių) ataskaita. Uab ,,Dviratukas” balansas. Darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraštis. Gyventojų pajamų mokesčio deklaracija. Samdomiesiems darbuotojams apskaičiuoti atlyginimai bei įmokų sodrai ataskaita. Pridėtinės vertės mokesčio deklaracija (PVM). Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas.


Kursinį projektą (darbą, kompleksinį projektą) tikrino:

Kursinio darbo užbaigimo terminas 201 m. mėn. d.

Kursinio darbo dėstytojas: Prof. dr. Jonas Žaptorius

Gautinas PVM (arba pirkimo PVM)- suma, kurią turi tau grąžinti. [11, 109psl.]

Finansinė apskaita - skirta įmonės finansinei būklei parodyti, naudojantis finansinėmis ataskaitomis. Tai apibendrinta informacija apie pelną, nuostolius, turtą, gautinas sumas, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus ir yra prieinama visiems suinteresuotiems asmenims. [11, 14psl.]

Importo pridėtinės vertės mokestis – PVM suma, apskaičiuota už importuojamas prekes, dėl kurių atsiranda importo skola muitinei. [3, 102psl.]

Pardavimo vertės mokestis – tai tas PVM, kurį įmonė gauna iš kitų, parduodama jiems prekes. [4, 79psl.]

Paslauga – kokia nors ekonominė veikla, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai padeda tenkinti žmogaus poreikius; plačiąja prasme – tai prekių rūšis. [1, 123psl.]

Pirkimo pridėtinės vertės mokestis – tai tas PVM, kurį įmonė sumoka kitiems, pirkdama prekes. [4, 79psl.]

Kasos pajamų ir išlaidų dokumentų registracijos žurnalas,

Grynųjų pinigų patikrinimo kasoje aktas. [14, 3psl.]

Pridėtinės vertės mokėtojas – yra juridinis asmuo, jurinio asmens teisių neturinti įmonė, užsienio valstybių ūkio subjektų padaliniai, veikiantys LR, ir fizinis asmuo. Pridėtinės vertės objektas –apmokestinamojo asmens, vykdančio savo ekonominė veiklą. [4, 77psl.]

Pridėtinės vertės objektas –apmokestinamojo asmens, vykdančio savo ekonominė veiklą. [3, 91]

Standartinis PVM tarifas – tai toks tarifas, kuriam šiuo metu galiojantis PVM tarifas yra 21 proc. Jis yra taikomas visoms tipinėms prekėms bei paslaugoms. [14, 2psl.]

Tarifas – mokėjimų už kokias nors prekes ar paslaugas įkainis. [1, 136psl.]

Mokėtinos sumos – įmonės kreditoriniai įsipareigojimai, atsirandantys perkant prekes ar paslaugas be apmokėjimo, gaunant paskolas ir kt.

Skola - tam tikras pinigų kiekis, kurį asmuo ar kompanija yra skolinga kitam asmeniui ar kompanijai. [1, 16psl.]

Ekonomistas J. Due teigia, kad pirmiausia PVM buvo pasiūlytas Vokietijoje. Tai vyko po Pirmojo pasaulinio karo, kai buvo siūloma tuo metu galiojantį apyvartos mokestį pakeisti nauju. Tačiau rimtesni svarstymai, susiję su PVM atsiradimu, pradėti Prancūzijoje 6-ojo dešimtmečio pradžioje ir sėkmingai įgyvendintas 1968 metais. Lietuvoje PVM įvestas 1994 metais gegužės 1 dieną ir nuo tos dienos šis mokestis buvo ir yra aktualus kiekvienam žmogui.

Darbo tikslas: remiantis apskaitos supratimu, įgytu studijuojant apskaitos literatūrą ir dalyvaujant apskaitos paskaitose ir pratybose, išanalizuoti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) apskaitą.

Darbo uždaviniai: 1) išsiaiškinti kas yra PVM; 2) išanalizuoti PVM apskaitos esmę ir raidą; 3) išnagrinėti PVM elementus; 4) išanalizuoti gautino ir mokėtino PVM apskaitą; 5) susipažinti su PVM apskaita, jos ypatybėmis, pagrindiniais dokumentais ir reikalavimais; 6) užfiksuoti bendrajame žurnale pasirinktos įmonės ūkines operacijas; 7) pateikti pasirinktos įmonės sąskaitų korespondencijas; 7) sudaryti įmonės balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą ir užpildyti PVM deklaraciją.

Mokesčių sistema turi būti sukurta taip, kad padėtų siekti ekonominių tikslų, skatintų ekonomikos augimą ir didintų užimtumą šalyje. Yra tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai. Tiesioginius mokesčius apskaičiuoja ir sumoka valstybės biudžetui pačios įmonės, o netiesioginius mokesčius valdžia renka per tarpininkus, t.y. per įmones, parduodančias prekes. Pagrindinis netiesioginis mokestis yra pridėtinės vertės mokestis( PVM). Šis mokestis mokamas kiekviename prekės ar paslaugos paskirstymo ar gamybos proceso etape ir renkamas į biudžetą priklausomai nuo sukurtos pridėtinės vertės. Atsižvelgiant į tai, būtina užtikrinti, kad į valstybės biudžetą patektų tik ta dalis pinigų, surinkta iš pirkėjo mokesčio, kuris atspindi jo sukurtą pridėtinę vertę, nes kitaip PVM už tą pačią vartotojo įsigytą prekę ar paslaugą į biudžetą būtų sumokamas kelis ar daugiau kartų.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 420 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 48 puslapiai (6264 žodžiai)
  • Universitetas
  • Brigita
  • Pridėtinės vertės mokesčio PVM apskaita
    10 - 4 balsai (-ų)
Pridėtinės vertės mokesčio PVM apskaita. (2016 m. Vasario 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/pridetines-vertes-mokescio-pvm-apskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 14:57
×