Priešmokyklinis ugdymas


Priešmokyklinis ugdymas referatas. Priesmokyklines grupes aplinka referatas. Skaidrės priešmokyklinis ugdymas. Referatas priešmokyklinis ugdymas. Priešmokyklinė klasė vaikams. Priešmokyklinis ugdymas speros.

Priešmokyklinio ugdymo samprata, tikslai, uždaviniai ir principai. Ugdymo turinys. Antikos filosofų ir pedagogų klasikų požiūris į vaiko ugdymą ir jo rengimą mokyklai. Tarpukario laikotarpio Lietuvos pedagogų idėjos vaiko rengimo mokyklai klausimais. Mokslininkų požiūris į vaiko rengimą mokyklai tarybiniu laikotarpiu. Vaikų brandumo mokyklai svarbiausios kaitos kryptys (senoji ir naujoji). Priešmokyklinio ugdymo siekiamybės (trikampis susitarimas) kokybės turinys. Šešemečių bendrieji raidos ypatumai ir raidos dėsningumai klasėje. Priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių organizavimas ir vadovavimas joms. Priešmokyklinės grupės ir klasės dvasinė ir materialinė aplinka. Vaikų adaptacija ir emocinis klimatas grupėje bei klasėje. Pedagogo ir vaiko sąveika. Pedagogas- jungiamoji grandis.

Jau žiloje senovėje buvo rūpinamasi vaikų ugdymu, bei jų rengimuisi mokyklai. Tas rūpestis reiškėsi ne tik jų praktine globa, bet ir buvo svarstoma kaip geriau sutvarkyti ugdymą, kad išaugtų sveiki ir naudingi piliečiai.

Vaikų ugdymo užuomazgų jau buvo randama ir pirmykštėje bendruomenėje. Čia vyravo tokie pagrindiniai tikslai- parengti vaiką, kad mokėtų naudotis praktiškomis gyvenimo priemonėmis: medžioti, gaudyti žuvį, gaminti maistą ir pa., sugebėtų suprasti dvasių reikalavimus ir joms įtikti. Pagrindinis auklėjimo institutas esant pirmykščiam auklėjimui buvo šeima. Joje buvo įgyjamos visos to meto gyvenimo žinios.

Didysis graikų filosofas ir pedagogas Platonas savo kūriniuose “ Vaikystė ir įstatymai“ sėkmingai gvildeno vaikų ugdymą bei valstybės pareigas šiuo reikalu. Pasak Platono auklėjimas yra tai kas pilietį nuo mažens veda į dorovę. Jis aiškina, kad valstybė turi rūpintis būsimųjų kartų ugdymu. Pabrėžia, kad nereikia vaikų lepinti, bet taip pat nereikia daryti jų vergais. Vaikus reikia laikyti toliau nuo skausmo, apgaulės, baisių vaizdų, kad jų siela galėtų išsivystyti jautri ir švelni Platonas kalbėdamas apie vaikų ugdymą išskyrė tris laikotarpius:

Maitinimo laikotarpis- iki trijų metų. Šiame laikotarpyje vaikui teikiama tiek fizinė, tiek socialinė globa.

Iki septynerių metų berniukai auklėjami kartu su mergaitėmis. Juos prižiūri valstybės paskirtos auklės. Jos lavina vaiko kūno ir sielos jėgas, kad vaikai išaugtų sveiki ir stiprūs.

Platonas manė, kad trijų metų vaikas jau tinka visuomeniniam gyvenimui, todėl nuo trijų iki septynerių metų vaikai renkasi į tam tikras aikšteles, ten žaidžia ir mokslinasi. Tai pasak Platono yra priešmokyklinis ugdymas. Čia rūpinamasi ir vaikų švietimu. Jiems skaitomos pasakos, mitai. Platonas pabrėžia, kad vaikams reikia skaityti tik grožį vaizduojančius kūrinius, o taip pat ir tuos kurie pateikia santūrumo, saiko ir ištvermės pavyzdžių.

Didysis graikų mokytojas Aristotelis vaikų auklėjimo darbą taip pat pavedė valstybei. Auklėjimo tikslas pasak Aristotelio- siekti laimės kurią žmogus mato dorybėje. Todėl patarė vaikus vesti į dorovę, kurią galima pasiekti tik esant tinkamiems papročiams. Aristotelis pabrėžė, kad vaikų negalima visai atsikirti nuo tėvų, nes šeimos meilė ir širdingumas taurina žmogų. Vaikus iki septynerių metų Aristotelis patarė laikyti pas tėvus. Savo šeimoje jie įpranta gražiai elgtis: žaidžia, klausosi pasakų ir t.t. aptardamas šio amžiaus vaikų mokymą Aristotelis itin akcentavo žaidimų lavinamąją reikšmę. Žaidimai turėtų būti pamėgdžiojimas to, kuo vaikas užsiims suaugęs. Aristotelis pabrėžia, kad iš pat mažumės jau nuo pat gimimo dienos vaikui didelę įtaką daro įprotis ir lavinimas. Nedera versti vaikų prie sunkaus darbo, todėl reikia juos saugoti nuo visko kas bloga, tiek nuo blogų žodžių, tiek nuo darbų, nes vaikai labai mėgsta pamėgdžioti matytą pavyzdį.

Apie vaikų ugdymą, rengimą mokyklai taip pat kalbėjo ir žymiausias romėnu mokytojas M.F. Kvintilianas. Pasak jo auklėjimo tikslas- doras ir išprusęs romėnas. Iki mokyklos vaikus galima sistemingai mokyti, bet mokymo apimtis negali būti plati, o darbo metodika turi teikti vaikams džiaugsmo. Kvintiliano nuomone ir auklėjimas ir lavinimas tuti prasidėti nuo lopšio, o ne nuo septynerių metų. Jau iš mažens vaikai turi gauti elementarių žinių kurios turi būti įteigiamos žaidimo forma. Pradinį mokslą reikia įgyti ne namie, o mokykloje, bet taip pat labai svarbu individualių kiekvieno vaiko gabumų ir polinkių plėtojimas.

  • Pedagogika Referatas
  • Microsoft Word 32 KB
  • 2016 m.
  • 21 puslapis (5298 žodžiai)
  • Priešmokyklinis ugdymas
    10 - 3 balsai (-ų)
Priešmokyklinis ugdymas. (2013 m. Birželio 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/priesmokyklinis-ugdymas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 19:59
×