Prievartos priemonių taikymo procesas


Administracinės prievartos priemonių taikymo procesas. Administracinės teisės pažeidimų bylos tyrimas. Tyrimo administracinės teisės pažeidimo byloje rezultatų procesinis įforminimas. Administracinės prievartos priemonių taikymo proceso samprata ir rūšys.

5.6. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos dalyviai, jų teisės ir pareigos.

3. Tarnybinės atsakomybės. Taikomos valstybės tarnautojams, padariusiems tarnybinius (drausminius) nusižengimus

4. Administracinės atsakomybės. administracinės teisinės prievartos priemonės, kurios taikomos kaltiems fiziniams ir juridiniams asmenims, padariusiems administracinės teisės pažeidimus, skiriant jiems įstatymais ir kitais teisės aktais numatytas administracines nuobaudas. LR ATPK numato šias administracinių nuobaudų rūšis:

Administracinių nuobaudų taikymas užtraukia asmeniui administracinį baustumą, kuris galioja vienerius metus nuo tos dienos, kai pasibaigia nuobaudos vykdymas, ir išnyksta, jeigu nubaustasis asmuo per tą laikotarpį nepadaro naujo administracinio teisės pažeidimo.

ATPK įtvirtina šiuos administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos uždavinius: 1. Laiku, visapusiškai, pilnutinai ir objektyviai išaiškinti kiekvienos bylos aplinkybes. 2. Išspręsti ją tiksliai pagal įstatymus.3. Užtikrinti priimto nutarimo įvykdymą.4. Išsiaiškinti administracinių teisės pažeidimų priežastis ir aplinkybes, sąlygojančias juos padaryti.5. Užkirsti kelią teisės pažeidimams.6. Auklėti piliečius, kad jie laikytųsi įstatymų, stiprintų teisėtumą.

Teisėtumo; Objektyvios tiesos;Nekaltumo prezumpcijos;Bylos nagrinėjimo operatyvumas (kartais – nusižengimo vietoje);Visų asmenų lygybės prieš įstatymą principas;Kalbos principas;Bylos nagrinėjimo viešumas; Teisinės gynybos principas.

5.3. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos. Administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos stadija yra tam tikra procesinių veiksmų visuma, kurios pabaiga fiksuojama specialiu procesiniu dokumentu. administracinių teisės pažeidimų bylų teiseną galima suskirstyti į keturias stadijas. O pastarąsias – į atskirus etapus:

3. Nutarimo apskundimas: 1) skundo padavimas; 2) nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas; 3) sprendimo priėmimas ir paskelbimas;

4. Nutarimo vykdymas, t.y. paskirtos administracinės nuobaudos vykdymas:1) nutarimo nukreipimas vykdymui;2) nutarimo vykdymas.

1. Bylos dėl neteisėto psichotropinių ar narkotinių medžiagų įgijimo ar laikymo nedideliais kiekiais arba psichotropinių ar narkotinių medžiagų vartojimo be gydytojo paskyrimo (ATPK 44 str.), dėl operacijų užsienio valiuto tvarkos pažeidimo (170 str.), dėl nedidelio chuliganizmo (174 str.), dėl alkoholinių gėrimų gėrimo viešosiose vietose arba girto pasirodymo viešosiose vietose (178 str. 1, 2, 3 d.) ir dėl pasipriešinimo policijos pareigūnui ar policijos rėmėjui, policijos ar STT bei VSD pareigūno teisėto nurodymo ar reikalavimo nevykdymo, taip pat jo garbės ir orumo įžeidimo (187 str.) nagrinėjamos per vieną parą.

Bylos dėl smulkaus svetimo turto pagrobimo (50 str.) nagrinėjamos per penkias dienas.

Bylos dėl dujų naudojimo normų pažeidimo (98 str.) nagrinėjamos per septynias dienas.

5.6. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos dalyviai, jų teisės ir pareigos. Galima išskirti 4 dalyvių grupes:

4. grupė. Ją sudaro asmenys, kitaip padedantys įgyvendinti proceso uždavinius: įgalioti atstovai, prokuroras (numatytais atvejais).

Pagrindas administracinės bylos teisenai atsiranda turint pakankamai duomenų apie padarytą administracinės teisės pažeidimą.

6.2. Administracinės teisės pažeidimo bylos iškėlimo procesinis įforminimas. Baudžiamojo proceso kodekso 130 straipsnyje, kuris reglamentuoja baudžiamosios bylos iškėlimo tvarką, teigiama, kad baudžiamosios bylos iškėlimo reikalu priimamas nutarimas. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje nėra numatyta, kad administracinės bylos iškėlimas būtų fiksuojamas atskiru procesiniu dokumentu. D.N.Bachrachas apie administracinės bylos iškėlimą kalba kaip apie tam tikrą valios aktą, po kurio prasideda administracinės bylos tyrimas. Administracinių teisės pažeidimų kodekse šis klausimas tiesiogiai niekur nėra aptariamas. Administracinio teisės pažeidimo byla iškeliama, skirtingai pvz., nei baudžiamoji, nesurašant kokio nors oficialaus dokumento. Teisenos pradžia – informacijos apie padarytą administracinį teisės pažeidimą gavimo momentas.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 29 KB
  • 2011 m.
  • 20 puslapių (6393 žodžiai)
  • Prievartos priemonių taikymo procesas
    10 - 1 balsai (-ų)
Prievartos priemonių taikymo procesas. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/prievartos-priemoniu-taikymo-procesas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 12:04
×