Prievolės įvykdymas civilinės teisės konspektas


Prievolių vykdymas. Prievolių neįvykdymo teisinės pasekmės. Prievolės įvykdymo patvirtinimas – CK. Kartais prievolė yra tęstinė , neapsiriboja vienu veiksmu. Tuomet svarbu patvirtinti kiekvieną veiksmą. Realus prievolės vykdymo principas – turi laikytis apsibrėžtų nuostatų. Nukrypti negalima išskyrus tam tikras išimtis. Laikydamasi ekonomiškumo principo šalis neturi pažeisti kitos šalies interesų. Pagrindas atsirasti civilinei atsakomybei. Realaus prievolės įvykdymo principas pasireiškia taip. Prievolės dalykas objektas. Prievolės dalykas antrinis objektas. Kreditorius , atsisakęs priimti įvykdymą iš trečiojo asmens. Teisiniai padariniai įvykdžius prievolę trečiajam asmeniui. Skolininkas gali pasitelkti trečiuosius asmenis prievolei įvykdyti. Už netinkamą prievolės įvykdymą vis tiek atsako skolininkas. Kai prievolę už skolininką įvykdo trečiasis asmuo , nutrūksta santykiai tarp skolininko ir kreditoriaus , atsiranda subrogacija. Neturi turėti jokio įgaliojimo. Bankrutuojančiai įmonei draudžiama vykdyti visas finansines prievoles. Negalėjo įvykdyti prievolės už skolininką AB „ Ekinsta “, kuriai jau buvo iškelta bankroto byla. Susitarus dėl to , kas neįmanoma , prievolė negalioja. Turi atitikti įmanomumo reikalavimą. Neatitinka įmanomumo reikalavimo. Tokia sutartimi pažeidžiamas teisės imperatyvas. Str. , 4. Nes tais atvejais , kai jos neįmanoma įvykdyti sutarties sudarymo momentu , ji laikoma neįvykdyta. Skolininkas be kreditoriaus sutikimo neturi teisės įvykdyti prievolę kitokiu būdu. Moraliniai įsipareigojimai arba viena šalis jaučia moralinę pareigą. Prigimtinių prievolių įvykdymas negali būti priverstinai įgyvendinamas , o kito asmens , skolininko , negalima priversti įvykdyti savo pareigos.


1. Ką suponuoja realaus prievolės vykdymo principas? Kokie yra šio principo turinio ypatumai, lyginant su kitais prievolių vykdymo principais?

Pažeidus prievolės principų pažeidimas gali reikšti netinkamą vykdymą. Vien principo pažeidimas – netinkamas prievolės vykdymas.

Realus prievolės vykdymo principas – turi laikytis apsibrėžtų nuostatų.

2. Kaip prievolės ekonomiškumo vykdant prievoles principas yra susijęs su prievolės vykdymo kokybės reikalavimais?

Tinkamos prievolės įvykdymo principo kriterijai: 6.38 str. 1 d. ir bendrieji teisės principai. 6.123 str. – prievolė pasibaigia, kai ji tinkamai įvykdyta. Prievolės priėmimo fakto fiksavimo tvarka 6.65 str. – pakvitavimas. Prezumpcija, jog pakvitavimas apie du paskutinius veiksmus patvirtina, kad atlikti ir ankstesni veiksmai, išskyrus, kai sutarty ar pakvitavime numatyta kas kita.

CK 6.50 str.: už skolininką prievolę gali įvykdyti kitas asmuo dėl įvairių priežasčių tiek skolininko prašymu, tiek savo iniciatyva. Išimtis gali nustatyti įstatymas arba šalių sutartis. Pavyzdžiui, 6.708 str. Kitas asmuo prievolės už skolininką taip pat negali įvykdyti, kai ši yra grynai asmeninė, t.y. susijusi vien su skolininko asmeniu (pavyzdžiui, kai tai susiję su jo asmenine kvalifikacija).

Skolininkas gali pagrįstai dar prieš įvykdant prievolę pareikšti kreditoriui, jog prievolę jis įvykdys asmeniškai (forma nesvarbi – žodžiu, raštu ar pan.) ir kreditorius tokiu atveju neturi teisės priimti įvykdymą iš trečiojo asmens.

Tuo atveju, kai prievolę už skolininką įvykdo trečiasis asmuo, nutrūksta santykiai tarp skolininko ir kreditoriaus, atsiranda subrogacija: trečiajam asmeniui pereina kreditoriaus teisės, išskyrus tas, kurios neatsiejamai susijusios su skolininko asmeniu.

10. Ar tretysis asmuo, siekdamas įvykdyti prievolę už skolininką, privalo turėti įgaliojimą arba perįgaliojimą?

Niekinis CK 1.80 str. pagrindu, t.y. sandoris, prieštaraujantis imperatyviai įstatymo normai.

Jokios, nes prievolės įvykdymo neįmanomumo atveju šalių sudarytas sandoris nesukelia jokių teisinių padarinių, nes toks sandoris yra niekinis ir negalioja ab initio.

17. Ar prigimtinių prievolių įvykdymas gali būti priverstinai įgyvendinamas? Kokie šių prievolių vykdymo ypatumai?

Prievolės įvykdymas yra sandoris, o pakvitavimas – jo forma. Savo prigimtimi skolininko veiksmai, vykdant prievolę yra valiniai. Jei elgesys yra teisėtas, skolininko veiksmai yra juridiniai faktai su kuriais siejama prievolės pabaiga. Todėl tie veiksmai vykdant prievolę yra sandoriai, jiems taikomi bendrieji visiems sandoriams taikomi reikalavimai, tačiau jie nebūtinai sutampa su prievolei keliamiems reikalavimams, pvz., su rašytinės sutarties vykdymu susiję sandoriai gali būti sudaromi žodžiu (CK 1.79 str.).

Jeigu kreditorius pirmas pažeidė prievolėm skolininkas negali būti pripažintas pažeidusiu prievolę, kol ją pažeidžia kreditorius. Tokiu atveju laikomasi nuostatos, kad negalima kaltinti skolininko prievolės neįvykdymu ar netinkamu įvykdymu. Tačiau kilus ginčui skolininkas turės įrodyti, kad laiku neįvykdė prievolės (jei jos laiku neįvykdė) būtent dėl kreditoriaus kaltės. Jeigu kreditorius pažeidė piniginę prievolę, skolininkas taip pat neprivalo mokėti palūkanų.

Jeigu kreditorius tam tikrų veiksmų neatliko dėl force majeure (nuo jo nepriklauso), kreditoriaus atsakomybė neatsiranda.

Dalinė prievolė. Kiekvienas bendraskolis yra atsakingas tik už savo dalies, o ne už visos prievolės įvykdymą, t.y. kreditorius negali reikalauti, kad bendraskolis įvykdytų ir kito bendraskolio prievolės dalį, net kai šis yra nemokus.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 33 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 9 puslapiai (4349 žodžiai)
  • Universitetas
  • Jolanta
  • Prievolės įvykdymas civilinės teisės konspektas
    10 - 1 balsai (-ų)
Prievolės įvykdymas civilinės teisės konspektas . (2017 m. Liepos 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/prievoles-ivykdymas-civilines-teises-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 21:57
×