Principų reikšmė administracinėje procesinėje teisėje


Principų reikšmė administracinėje procesinėje teisėje. Teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių principai lr ir es teisės sistemose. Subsidiarumo principo turinys ir jo taikymo problemos. Proporcingumo principo taikymas administracinėse bylose. Informavimo principas. Administracinės teisės principų vaidmuo. Organizaciniai – techniniai administracinės teisės principai. Subsidiarumo principo tekstai. Socialiniai pokyčiai ir policijos subjektiškumas. Socialiniai pokyčiai, socialinių įtampų laukai ir policijos subjektiškumo formavimosi tendencijos. Policijos subjektiškumas ir realus bei galimas jos socialinių reakcijų į nusikalstamumo kontrolės ir viešosios tvarkos užtikrinimo aktualijas pobūdis. Policijos strateginių reformų principų tobulinimas – intelektuali investicija į policijos subjektiškumo ateitį. Išvados. Literatūra. Konstitucinės teisės principų viešojoje teisėje kontrolės funkcijos.

2002 m. lapkričio 25 d. Konstitucinio teismo nutarime LR diplomatinės tarnybos įstatymo atitikimo LR Konstitucijai, teismas pabrėžė:

Vienoje bylų Teismas nutarė, jog teisinio tikrumo principas neleido vykdyti Komisijos priemonę prieš ją paskelbiant. Tačiau buvo bylų, kuriose atgalinis galiojimas buvo įteisintas remiantis tuo, jog vis dėlto teisinio tikrumo principas nubuvo pažeistas, nes tam tikri bylos šalių lūkesčiai negalėjo būti pagrįsti (jie visgi galėjo tikėtis vienokių ar kitokių apribojimų). Čia ir iškyla problema, kokio masto atgalinis galiojimas gali būti pateisinamas ir kaip jis suderinamas su teisinio tikrumo principu. Ši problema buvo svarstoma sujungtose bylose C-260/91 ir C-261/91. Buvo nagrinėjamas 1987m. kovo 16d. Komisijos reglamento galiojimo klausimas. Šiame reglamente buvo nustatytas mokestis tam tikriems iš Ispanijos eksportuojamiems pieno produktams, o įsigaliojimo data numatyta mėnesiu anksčiau. Teismas nutarė, jog nors ir yra bendrai priimta, kad teisinio tikrumo principas trukdo įsigalioti Bendrijos teisės aktui ankstesne, nei jis buvo paskelbtas, data, išimtys gali būti daromos, jei iš siekiamo tikslo išplaukia toks poreikis ir jei adresatų teisėti lūkesčiai yra tinkamai apsaugoti. Nepaisant to, kad Bendrijos aktų atgalinis galiojimas ir nėra griežtai uždraustas, Teismas pabrėžė, kad tokio pobūdžio sprendimai turi tinkamai pagrįsti norimo atgalinio galiojimo priežastis. Šiuo atveju priežastis tebuvo nurodyta kaip siekis neleisti plėtotis spekuliacijai, Reglamento nuostatas pritaikant skubos tvarka. Teismas pažymėjo, kad tai gali paaiškinti, kodėl neatidėliotinai buvo pradėtas taikyti Reglamentas, tačiau neįmanoma patikrinti, ar atgalinis galiojimas buvo pateisinamas bei ar prekybininkų teisėti lūkesčiai buvo apsaugoti. Taigi Reglamentas buvo paskelbtas negaliojančiu.

Taigi matome, jog Bendrijos teisės aktų taikymas atgaline data leistinas tuomet, jei ginčijamo teisės akto vykdymas pagerina adresatų teisinę padėtį, o į jų teisėtus lūkesčius yra tinkamai atsižvelgiama.

Teisėtas lūkestis. Kaip proporcingumo, taip ir teisėto lūkesčio apsaugos principą daugelis sieja su Vokietijoje gimusiu bendruoju principu, taip pat prancūziškuoju jo atitikmeniu, išvertus pažodžiui - teisėto pasitikėjimo apsauga. Iš pradžių šis terminas buvo išverstas į anglų kalbą taip pat kaip teisėto pasitikėjimo apsauga, tačiau vėliau buvo nuspręsta, jog juridinės technikos požiūriu sąvoka “pasitikėjimas” yra gan klaidinanti, todėl terminas “lūkesčiai” buvo pasirinktas kaip labiau tinkamas ir nuo to laiko ir prigijo vartosenoje. Šis principas ne visuomet buvo tiksliai atskiriamas nuo bendros teisinio tikrumo koncepcijos ar nuo įtvirtintų teisių. Tai matome byloje 1/73: “Buvo klausiamas...ar reglamentas...pažeidžia teisinio tikrumo principą, kuriuo remiantis suinteresuotų asmenų pasitikėjimas turėtų būti ginamas...Sunku įvertinti nuostatos pakeitimą, nes jis dėl savo nelankstumo galėjo sąlygoti konkrečių asmenų nuostolius ar pelną, darydamas neigiamą įtaką bet kokiai jų užimamai pozicijai.” Tokios koncepcijos, t.y. principas, jog neturi būti pažeistos “įtvirtintos” teisės, yra ir Prancūzijos ir Belgijos precedentinėje teisėje. Be to, tokia taisyklė, kaip Bendrijos teisės principas buvo taikoma, kai buvo abejojama, ar paveiktos kokios nors įtvirtintos teisės, ar kai buvo ginamas tik paprastas “lūkestis”. Svarbu pažymėti, kad net Anglijos administracinė teisė pripažįsta, kad administracijos veikla gali sukelti lūkesčius, turinčius prioritetą prieš griežtą teisinę poziciją.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 116 KB
  • 2011 m.
  • 81 puslapis (24065 žodžiai)
  • Principų reikšmė administracinėje procesinėje teisėje
    10 - 3 balsai (-ų)
Principų reikšmė administracinėje procesinėje teisėje. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/principu-reiksme-administracineje-procesineje-teiseje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 04:58
×