Privačių ir valstybinių darželių pristatymas Lietuvos žiniasklaidoje


Abstract. Įvadas. Vaikų darželių pristatymo žiniasklaidoje tyrimas sociologi- jos teorijų kontekste. Socialinis tikrovės konstravimas žiniasklaidoje. Darbotvarkės formavimo teorija. Racionalaus pasirinkimo teorija. Ugdymo įstaigos ir socializacija.


Rasa Kišonaitė – Pelakauskienė. Privačių ir valstybinių darželių pristatymas Lietuvos žiniasklaidoje. Sociologijos bakalauro darbas. Aušra Rimtaitė. Vytauto Didžiojo universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, Sociologijos katedra. – Kaunas, 2016. – p.

Privatūs ir valstybiniai darželiai yra reikalingos įstaigos, kurių veikimo tinkamumas, kryptingumas ugdo būsimuosius Lietuvos piliečius, jų suvokimą, aplinkos supratimą. Ginčų ir diskusijų sūkuryje esantys darželiai tarsi neišlipa iš netinkamo veikimo ribų, kurios vis yra naujai nubrėžiamos žiniasklaidoje, atsitikus vienam ar kitam įvykiui. Žiniasklaidos socialinio požiūrio konstravimas pastaruoju metu ypatingai krypsta į ikimokyklinio ugdymo įstaigas, kurios garsėja skandalais, darbuotojų kompetencijų trūkumu, finansinėmis machinacijomis, auklėjimo problemomis. Anksčiau stipriausias žiniasklaidos vaidmuo buvo tas, kad visuomenė žiniasklaida pasitikėjo labiau nei bažnyčia teigė visuomenės tyrimų centro „Vilmorus“ direktorius V. Gaidys. Tačiau 2016 metais įmonės atliktas tyrimas parodė, kad žiniasklaida pastiki vos 41,5 proc. gyventojų. Taigi toks žemas pasitikėjimo lygis patvirtina, kad žiniasklaidos teikiama informacija sukuria visuomenės nepasitikėjimo ratą net ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų atžvilgiu, todėl šį nepasitikėjimo ratą turi peržengti kiekvienas vaikas ir jo tėvai, siekiant ugdyti savo mažametį ir leisti jam adaptuotis visuomenėje.

Kitaip tariant žiniasklaida turi galią ne tik sukurti, bet ir pakeisti žmonių vertinimus. Kurdama neigiamą ikimokyklinio ugdymo įstaigų įvaizdį, žiniasklaida sugeba pritraukti skaitytoją/žiūrovą/klausytoją, tačiau ne visada informacijos pateikimas yra realistiškas, t. y. nepagražintas, neperdėtas, ne visada objektyvus. Nustatant informacijos pateikimą Lietuvos žiniasklaidoje apie švietimo įstaigas, bus galima išsiaiškinti įvaizdžio formavimo problemas, aktualiausias temas, kurios yra susijusios su privačiais ir valstybiniais darželiais.

Darbo tikslas: Išanalizuoti privačių ir valstybinių vaikų darželių pristatymą Lietuvos žiniasklaidoje.

Išnagrinėti vaikų darželių pristatymą žiniasklaidoje remiantis sociologinėmis teorijomis: socialinis konstrukcionizmas, darbotvarkės formavimo teorija ir racionalaus pasirinkimo teorija.

Pristatant vaikų darželius Lietuvos žiniasklaidoje dominuoja vaikų priėmimo į darželius tvarkos, privačių darželių mokesčio kompensacijos ir vaikų skiepų temos;

Valstybiniai vaikų darželiai pristatomi Lietuvos žiniasklaidoje per vaikų auklėjimo problemas.

Darbo naujumas. Žiniasklaidos tyrimai labiau sufokusuoti į aktualius politinius įvykius, politinės komunikacijos tyrimai, tačiau mažai dėmesio sociologai skiria tokioms aktualioms socialinėms problemoms, kurios siejasi su ugdymo institucijų veikla. Su ugdymo įstaigų veikla susijusiomis temomis nagrinėjo K. Traškelys (2010) analizavęs daugiau mokyklų veiklą ir tėvų mokyklos veikloje dalyvavimo būtinumą. Tėvų įsitraukimas į ugdymo įstaigų veiklą andragoginėmis priemonėmis, padeda gerinti vaikų motyvaciją, supančia aplinką bei formuojamas kitoks požiūris apie ugdymo įstaigas. Ikimokyklinio ugdymo darbuotojų socializaciją analizavo V. Gražulis ir B. Bazienė (2009), kurie didelį dėmesį skyrė darbuotojų socializacijos mitams paneigti ir faktams patvirtinti. Ikimokyklinio ugdymo darbuotojų prisitaikymas reikšmingas jo būsimos kompetencijos atskleidimui, nes būtent jam teks dirbti su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Apie socialines ikimokyklinio amžiaus grupes, jų socialinį požiūrį į aplinkos aspektus nagrinėjo A. Juodaitytė (2005). Apie visuomenės požiūrį į ikimokyklinių ugdymo pedagogus analizę atliko J. Smilgienė (2012), kurioje puikiai atsipindi puikiai vertinama ikimokyklinio pedagogo profesija. Atliekamas tyrimas apie privačius ir valstybinius darželius yra išskirtinis tuo, kad bus atliekas šių dviejų ikimokyklinių įstaigų lyginimas, kaip kiekviena iš jų yra pristatoma Lietuvos žiniasklaidoje.

Darbo struktūra. Pirmoje šio darbo dalyje nagrinėjamas ikimokyklinių ugdymo įstaigų pristatymas žiniasklaidoje, remiantis vyraujančiomis teorijomis: darbotvarkės formavimo, racionalaus pasirinkimo teorijomis, sociologinių tyrimų apie ikimokyklinių įstaigų pristatymo žiniasklaidoje analizė. Antroje dalyje pateikiama tyrimo metodologija bei aprašomas empirinis tyrimas: pristatomos aktualiausios temos, kuriomis žiniasklaidoje pristatomi vaikų darželiai. Trečioje dalyje atliekama privačių ir valstybinių darželių pristatymo žiniasklaidoje lyginamoji analizė. Pateikiamos išvados, literatūros sąrašas ir priedai.

  • Sociologija Bakalauro darbas
  • Microsoft Word 463 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 49 puslapiai (15079 žodžiai)
  • Universitetas
  • Monika
  • Privačių ir valstybinių darželių pristatymas Lietuvos žiniasklaidoje
    10 - 1 balsai (-ų)
Privačių ir valstybinių darželių pristatymas Lietuvos žiniasklaidoje. (2016 m. Lapkričio 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/privaciu-ir-valstybiniu-darzeliu-pristatymas-lietuvos-ziniasklaidoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 21:28
×