Privalomasis auditas


Finansų savarankiškas darbas. Santrauka. Kokioms įmonėms Lietuvoje privalomas auditas ir kas tai reglamentuoja. Komercinių bankų įstatymas. Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatyme. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įmonių įstatyme. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatyme. Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas. Literatūros sąrašas.


Šios įmonės turi vadovautis LR veikiančiais teises aktais bei Lietuvos respublikos finansų įmonių įstatymu, pagal kurį nurodyta įmonėse atlikti auditą kuris užtikrintų veiklos aiškumą ir teisingumą „LR finansų įstaigų įstatymo 44 str. Auditas“

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. ( 20 straipsnis. Finansinių ataskaitų auditas ) nurodyta, kad visose akcinėse bendrovėse visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė turi patikrinti finansinę atskaitomybę. Ši nuostata taikoma uždarosioms akcinėms bendrovėms, jeigu jos tenkina ne mažiau kaip dvi iš trijų sąlygų:

Lietuvos Respublikos bankų įstatyme ( 62 straipsnis. Auditas)

Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas teigia, kad draudimo įmonės finansinė atskaitomybė turi būti patikrinta nepriklausomo auditoriaus.

Privalomasis auditas. (2015 m. Birželio 11 d.). http://www.mokslobaze.lt/privalomasis-auditas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 21:59