Privalomojo sveikatos draudimo įmokos Lietuvoje ir Izraelyje


Ekonomikos referatas. Įvadas. Privalomasis sveikatos draudimas Lietuvoje. Privalomojo sveikatos draudimo galiojimas. PSD įmokos. Privalomasis sveikatos draudimas izraelyje. PSD įmokos Izraelyje. Medicinos saugumas ir kokybė Izraelyje. Lietuvos ir izraelio psd lyginamoji analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.


Šiuolaikiniai visuomenei svarbu ne tik jos sveikata kaip bendražmogiška vertybė, bet ir tos vertybės išsaugojimo kaina bei sveikatos priežiūros efektyvumas. Siekdamos dviejų visuomenės tikslų – teisingumo ir efektyvumą – suderinamumo -, išsivysčiusios šalys rūpinasi sveikatos priežiūros sistemos reformavimu, kuris paprastai atneša ne tik lūkesčius gauti geresnes ir daugiau asmens sveikatos priežiūros paslaugų, bet ir tam tikrų problemų bei sunkumų diegiant naujoves sveikatos draudimo sistemos valdymo, organizavimo ir finansavimo lygiuose.

Darbo objektas – privalomas sveikatos draudimas Lietuvoje ir Izraelyje.

Darbo tikslas – išanalizuoti privalomojo sveikatos draudimo įmokas Lietuvoje ir Izraelyje.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti sveikatos draudimo rūšis nagrinėjamose šalyse.

Pateikti Lietuvos ir Izraleio privalomojo sveikatos draudimo įmokų dydžius.

Palyginti šių valstybių privalomojo sveikatos draudimą.

Darbo metodai: buvo remiamasi įvairiais internetiniai šaltiniais, straipsniais, teisės aktais.

Privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų veiklą nustato Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas (Žin., 2002, Nr. 123-5512; 2005, Nr. I-1343) ir kiti teisės aktai.

Sveikatos priežiūra Izraelyje yra visuotinė, ir dalyvavimas medicininio draudimo plane yra privalomas. Visi Izraelio gyventojai yra priskirti į pirminę sveikatos priežiūrą kaip pagrindinė teisė. Šis įstatymas buvo priimtas 1995-aisiais. Gyventojai turi prisijungti prie vieno iš keturių (Clalit (didžiausias su apytiksliai 54 % gyventojų), Maccabi, Kupat Holim Meuhedet ir Leumit) sveikatos priežiūros fondų dėl pagrindinio gydymo, bet taip pat gali ir pirkdami papildomą sveikatos priežiūrą. Šis įstatymas duoda naudos, vadinamąjam medicininiam paketui (ל ריאות),t. y. (visiems gyventojams) - sąrašas medicinos paslaugų ir gydymo. Be to, įstatymas išdėstė sistemą viešo finansavimo sveikatos priežiūros paslaugoms su pagalba progresyvaus sveikatos mokesčio, valdyto Bituah Leumi, ar Valstybinio draudimo Instituto, Izraelio socialinės apsaugos organizacijos, kuri perleidžia finansavimą Sveikatos Palaikymo Organizacijoms pagal tam tikrą formulę, pagrįstą narių skaičiumi kiekviename fonde, amžiaus dalijime narių, ir daug kitų indeksų. Sveikatos Palaikymo Organizacijos taip pat gauna tiesioginį finansavimą iš valstybės pinigų.

Prieš Sveikatos draudimo įstatymo priėmimą, vienintelė Sveikatos Palaikymo Organizacija/ Health maintenance organizations (toliau HMO), kad priimtų narius be diskriminacijos, pagrįstos amžiumi ar medicinos situacija, buvo Clalit HMO, kuris buvo tada Histadrut darbinės federacijos nuosavybėje. Po 1995 m. įstatymo priėmimo, narystė bet kuriame iš keturių Sveikatos Palaikymo Organizacijų buvo garantuota visiems gyventojams, ir Izraeliečiams davė teisę persikelti tarp Organizacijų vieną kartą per metus. 1995 m. įstatymas taip pat paskyrė sistemą finansinio ir medicinos apsirikimo HMOs prie valstybės. Be to, į pašalpos paketą, pateiktą visiems gyventojams, kuris aprūpina nušvietimą visuomenėje pagrindinę ir būtiną sveikatos priežiūrą, kiekvienas HMO fondas suteikia jų nariams opciją įsigyti "papildomą draudimą" (יטוח שלים), kuris apima paslaugas ir gydymą, kuris nėra apimtas viešai finansuotos sistemos.

Izraelis palaikė sistemą socializuotos sveikatos priežiūros nuo jos įkūrimo 1948 m., nors Šalies sveikatos apsaugos Draudimo įstatymas buvo priimtas tiktai 1995 m. sausio 1-ąją. Valstybė yra atsakinga už aprūpinimą sveikatos apsaugos visiems šalies gyventojams, kurie gali užsiregistruoti viename iš keturių sveikatos apsaugos fondų. Kad turėtų teisę, gyventojas turi užmokėti sveikatos draudimo mokestį. Medicininis draudimas apima medicinos diagnozę ir gydymą, profilaktinę mediciną, hospitalizavimas (bendras, motinystė, psichiatrinė ir chroniška), chirurgija ir persodinimas, profilaktinis dantų rūpinimasis dėl vaikų, pirmosios pagalbos ir transportavimo į ligoninę ar kliniką, medicinos paslaugas darbovietėje, gydyme dėl piktnaudžiavimo narkotikais ir alkoholizmo, medicinos įrangos ir prietaisų, akušerijos ir vaisingumo gydymo, vaisto, gydymo chroniškų ligų ir paramedikų paslaugų tokių kaip fizioterapija ir darbo terapija.

Pagal Šalies sveikatos apsaugos Draudimo Įstatymą, 1995 m. sausio 1-ąją, kiekvienas Izraelio gyventojas yra apimtas sveikatos draudimo. Visi Izraelio gyventojai, išskyrus tuos, kas yra atleistas pagal įstatymą, turi užmokėti sveikatos draudimo įmokas iš visų pajamų pagal normas, nustatytas įstatyme. Sveikatos draudimo įnašai yra rinkti Valstybinio draudimo Instituto, nepriklausomai nuo sveikatos plano, kuriam pasipelnytojas priklauso. Valstybinio draudimo Institutas perleidžia draudimo įmokas į sveikatos planus pagal kriterijus, nustatytus pagal įstatymą. Sveikatos draudimo įmokų užmokesčiai yra apskaičiuoti pagal pasipelnytojo darbą ir pasyvias pajamas, taip pat kaip pagal pasipelnytojo nustatytą padėtį: tarnautojas, savisamdytas, bedarbis.

 • Ekonomika Referatai
 • 2015 m.
 • Lietuvių
 • Diana
 • 19 puslapių (4135 žodžiai)
 • Kolegija
 • Ekonomikos referatai
 • Microsoft Word 52 KB
 • Privalomojo sveikatos draudimo įmokos Lietuvoje ir Izraelyje
  10 - 3 balsai (-ų)
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos Lietuvoje ir Izraelyje. (2015 m. Rugsėjo 22 d.). http://www.mokslobaze.lt/privalomojo-sveikatos-draudimo-imokos-lietuvoje-ir-izraelyje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 17 d. 23:40