Privalomojo sveikatos draudimo PSD biudžetas


Įvadas. Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto sudarymas. Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto sudarymas, jo pradžia ir esmė. Privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys. Institucijos, vykdančios privalomąjį sveikatos draudimą. Privalomojo sveikatos draudimo gaunamos pajamos. Privalomojo sveikatos draudimo vykdymas. Privalomojo sveikatos draudimo išlaidos. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidos. 32012 m. - 2014 m. privalomojo sveikatos draudimo biudžetas. 2012 m. Privalomojo sveikatos draudimo biudžetas. 2013 m. Privalomojo sveikatos draudimo biudžetas. 2014 m. Privalomojo sveikatos draudimo biudžetas. 2012 m. - 2014 m. privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų palyginimas. Išvados. Literatūra.

Darbą rašant buvo naudojamasi mokesčių administravimo ir kitais įstatymais, mokslinių straipsnių analize, įvairia ekonomine literatūra, interneto puslapių medžiaga. Šiame darbe bus plačiau nagrinėjamas ir analizuojamas 2012 m., 2013 m., 2014 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sudarymas ir vykdymas. Pasirinkome šią temą, kad daugiau sužinotume apie privalomąjį sveikatos draudimą ir jo teikiamą naudą.

Tyrimo objektas - privalomojo sveikatos draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas.

Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos privalomojo sveikatos draudimo biudžeto sudarymą ir vykdymą, pasiūlyti PSD sistemos tobulinimo galimybių. Išanalizuoti PSD normatyvinę, probleminę literatūrą ir padaryti išvadas. .

Privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami asmenys LR piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje. Pažymėtina, kad asmenys nemokantys sveikatos draudimo įmokų, netenka galimybės gauti gydymo įstaigų paslaugų, išskyrus būtinąją medicinos pagalbą. (BUŠKEVIČIŪTĖ E., 2006. Viešieji finansai. Kaunas: Technologija)

valstybės lėšomis draudžiami asmenys, išvardyti įstatyme. (BUŠKEVIČIŪTĖ E., 2006.Viešieji finansai. Kaunas: Technologija)

Buvusieji geto ir buvusieji mažamečiai fašistinių prievartinių įkalinimo vietų kaliniai;

Privalomojo sveikatos draudimo taryba yra kolegiali patariamoji privalomąjį sveikatos draudimą vykdanti ir koordinuojanti institucija. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais. Tarybos darbas grindžiamas kolegialių klausimų svarstymu, teisėtumo ir viešumo principais. (ALEKNEVIČIENĖ V., 2005. Finansai ir kreditas. Vilnius)

• Suderinusi su Finansų ministerija, tvirtina PSD fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikaciją;

PSD finansų pagrindą sudaro savarankiškas valstybinio privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas, neįtrauktas į valstybės ir savivaldybių biudžetus. PSD fondo biudžeto apyskaita kasmet skelbiama viešai. Jis sudaromas vieneriems metams – nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. įskaitytinai. Seimas kiekvienais metais tvirtina pervedamas iš valstybės biudžeto įmokas vienam apdraustajam, draudžiamam valstybės lėšomis, dydį.( LEVIŠAUSKAITĖ K.; RUŠKYS G., 2003. Valstybės finansai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla).

PSD fondo biudžetui stabilizuoti numatomas rezervas. Jis turi būti ne didesnis kaip 10 proc. metinės PSD fondo biudžeto pajamų sumos. Seimas gali skirti valstybės biudžeto lėšų visoms ūkininkų PSD įmokoms, numatytoms Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje, ar jų daliai sumokėti. (BUCKIŪNIENĖ O., 2005. Valstybės ir tarptautiniai finansai. Vilnius)

8. Valstybės biudžeto asignavimai ortopedijos technikos priemonių įsigijimo išlaidoms apmokėti. (LEVIŠAUSKAITĖ K.; RUŠKYS G., 2003. Valstybės finansai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla.)

Individualių įmonių savininkų ir ūkinių bendrijų nariai moka 2 proc. statistikos departamento paskelbto užpraeito ketvirčio šalies ūkio vidutinio bruto darbo užmokesčio. Gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla (be verslo liudijimo ir su juo), moka 30 proc. apskaičiuotos gyventojų pajamų mokesčio sumos, bet per mėnesį ne mažiau kaip 1/12 metinės valstybės biudžeto įmokos už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis. (BUŠKEVIČIŪTĖ E., 2006. Viešieji finansai. Kaunas: Technologija.)

Iš PSD fondo biudžeto apmokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos išvardijamos PSD fondo biudžeto apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąraše, kurį tvirtina SAM.

Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo išlaidos taip kompensuojamos pagal bazines kainas, apskaičiuotas SAM nustatyta tvarka. SAM taip pat nustato apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu, turinčių teisę į kompensacijas, sąrašus. Šios kompensacijos sudaro nuo 100 iki 90 proc. bazinės gydymo kainos. Galūnių, sąnarių ir organų protezavimo, protezų įsigijimo ir centralizuotai apmokamų vaistų bei medicinos pagalbos priemonių išlaidų kompensavimo tvarką ir sąrašą nustato SAM.( ALEKNEVIČIENĖ V., 2005. Finansai ir kreditas. Vilnius)

2. Išlaidų vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms įsigyti kompensavimas apdraustiesiems.

3. Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo išlaidų kompensavimas apdraustiesiems.

Iš PSD fondo biudžeto apdraustiesiems apmokamos šios asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

Iš privalomojo sveikatos draudimo biudžeto apmokama tokia atstatomoji medicinos pagalba:

3. Įstatymo nustatyta parama PSD tarybos nustatytų kategorijų draudžiamiesiems įsigyti akinius ir klausos aparatus;

3. Patologinis anatominis tyrimas asmeniui mirus. (MEIDŪNAS V.; PUZINAUSKAS P. 2003. Finansai. Vilnius)

2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamos PSDF įmokos 2 477 626 tūkst. Lt.

3. Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos 41 574 tūkst. Lt.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 47 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (5219 žodžiai)
  • Universitetas
  • Žymantė
  • Privalomojo sveikatos draudimo PSD biudžetas
    10 - 5 balsai (-ų)
Privalomojo sveikatos draudimo PSD biudžetas. (2015 m. Lapkričio 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/privalomojo-sveikatos-draudimo-psd-biudzetas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 04:00
×