Privataus gyvenimo apsauga konstitucinėje teisėje


Įvadas. Privatumo samprata. įstatymai ir teisės aktai, aptariantys asmens privatų gyvenimą. Privatumo gynimo raida. Lr konstitucijos 22 straipsnį aiškinantys konstitucinio teismo nutarimai. Konstitucinės normos aiškinimas lat teismuose. Informacijos apie asmens privatų gyvenimą paskelbimo žiniasklaidoje teisėtumas. Asmens privataus gyvenimo neliečiamumo ribojimai. Teisė į privatumą nėra absoliuti. Teisės į privatumą praradimas. Išvados. Literatūra. Priedai.

išsamiai ir vienareikšmiškai išnagrinėta, kas gali kelti tam tikrų problemų tiek ginant privatų

Kursinio darbo pagrindas – Lietuvos Aukščiausiojo teismo bylų dėl privataus gyvenimo neliečiamumo apžvalga, Lietuvos Respublikos Konstitucija, kiti susiję teisės aktai, reglamentuojantys asmens privataus gyvenimo neliečiamumo apsaugą bei šios teisės ribojimo atvejus, įvairūs moksliniai darbai.

Galima išskirti tokius darbo rengimo etapus: surinktos literatūros analizė; asmenų skirtingų požiūrių į asmens privatų gyvenimą išaiškinimas, privataus gyvenimo apibrėžimo pateikimas; teisės aktų, reglamentuojančių asmens privataus gyvenimo neliečiamumą apžvelgimas; asmens privataus gyvenimo kaip saugomos vertybės bendra charakteristika per Konstitucijos prizmę; atskirų privataus gyvenimo neliečiamumo rūšių analizė, įvairių nuomonių lyginimas, šios teisės apribojimo atvejų nagrinėjimas, pateikiant pavyzdžius iš praktikos pusės, išvadų darymas.

Privatumo sąvoka etimologiškai kildinama iš lotyniško žodžio privatus, kuris reiškia „atskiras, priklausantis sau pačiam (ne valstybei)“ ir vartojamo kaip publicus, communis antonimas.

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas terminą „neliečiamumas“ aiškina kaip „kurio negalima

Privataus gyvenimo apsauga pirmą kartą Lietuvos istorijoje buvo įtvirtinta 1992 m. Iki tol 1920-1938 m. galiojusios Konstitucijos to nebuvo numačiusios. Asmeninio gyvenimo apsaugą garantuoja Konstitucija, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Galimybė apginti pažeistą teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą atsirado gerokai vėliau po įsigaliojusios Konstitucijos. Pati Konstitucija nenumato šios teisės gynimo masto.

Nuo 1994-ųjų, Konstitucinio teismo (KT) veiklos pradžios LR Konstitucijos 22 straipsniu įvirtintos vertybės buvo aiškinamos 19 kartų. Savo veiklos ataskaitoje už visus savo gyvavimo metus KT nėra įvardijęs kiek vidutiniškai trunka išnagrinėti priimtą pareiškėjo prašymą. Kiek tai užtrunka, galima spręsti iš atskirų nutarimų. Šiemet Konstitucinis teismas, po daugiau kaip dvejus metus trukusio triūso baigė nagrinėti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) prašymą ištirti nuteistiesiems aktualaus įstatymo konstitucingumą.

Kaip ir minėtu atveju, taip ir beveik visais kitais, kai KT sprendė 22 LR Konstitucijos straipsnio atitiktį kitiems įstatymams, pareiškėju buvo teismai.

Atskiri teismų sprendimai byloja, kad šalies teismais privataus gyvenimo pažeidimus įvertina per menkai. Ieškovas L. A., 2001 m. kovo 6 d. kreipėsi į teismą, prašydamas:

Privataus gyvenimo pažeidimus teismai linkę reti įkainoti taip brangiai, kaip geba patys pareiškėjai. UAB „Respublikos leidiniai“ dienraščio „Respublika“ priede „Brigita“ išspausdinto straipsnio „Pasimatymas su lesbiete“ herojė pasijuto įžeista, nes straipsnis buvo iliustruotas jos nuotrauka. Moteris siekė įrodyti, kad buvo pažeista jos teisė į atvaizdą bei priteisti iš atsakovo 65 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog nors ieškovė nepateikė įrodymų, kad dėl nuotraukos išspausdinimo ji turėjo išeiti iš darbo ar sutriko jos sveikata, tačiau yra pagrindas pripažinti, jog ji patyrė neturtinės žalos ir priteisė 10 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Galiausiai bylai pasiekus LAT teismą, priteisto ieškinio suma sumenko iki 5 000L Lt. LAT išsamiai aiškina savo poziciją:

Už asmens privataus gyvenimo pažeidimus numatyta civilinė, administracinė, baudžiamoji atsakomybė. Baudžiamoji teisinė apsauga yra stipriausia valstybinė apsauga atsakomybės požiūriu, taigi tam tikrų visuomeninių santykių reguliavimas ja rodo itin reikšmingą gyvenimo sritį, kurią įstatymų leidėjas nusprendė apsaugoti aukščiausiu lygmeniu.

Privataus gyvenimo pažeidimo gynimas yra numatytas keturiais BK straipsniais. Jei jiems priskirtume įžeidimą ir šmeižtą, būtų šeši. Informacinių technologijų departamento duomenys rodo, kad privataus gyvenimo gynimo mastai pastaruoju metu auga. (Žr. Priedas Nr. 1).

Asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisės ribojimai Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija asmens teisei į šeimos bei privataus gyvenimo gerbimą suteikia analogišką teisinę reikšmę, kaip ir kitoms fundamentalioms laisvėms bei teisėms, pavyzdžiui teisei į šeimos gyvenimą, minties, sąžinės, religijos laisvės ir t.t.

  • Teisė Kursinis darbas
  • Microsoft Word 61 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (3836 žodžiai)
  • Kolegija
  • Asta
  • Privataus gyvenimo apsauga konstitucinėje teisėje
    10 - 2 balsai (-ų)
Privataus gyvenimo apsauga konstitucinėje teisėje. (2015 m. Birželio 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/privataus-gyvenimo-apsauga-konstitucineje-teiseje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 01:41
×