Privatinė teise


Tarptautinė privatinė teisė konspektas. Tarptautines privatines teises konspektas. Tpt konspektas. Tarptautinės privatinės teisės konspektai. Teismingumas t pt. Tpt konspektai. Imunitetas tarptautiniuose privatiniuose santykiuose. Tarptautinė privatinė teisė konspektai. Tarptautine privatine teise. Tarptautines privatines teises testas.

Tpt pagrindinės tendencijos. Pagrindinės šiuolaikinės tpt doktrinos. Lex mercatoria. Teisės normų kolizijos evoliucija ir sąvoka. Kolizinių normų struktūra, rūšys, pagrindiniai bruožai. Kolizinis ir materialinis teisinis reguliavimo metodai. Kolizinių normų taikymas ir aiškinimas, visuomenės interesų išlyga tpt. Pagrindiniai jurisdikcijos bylose su užsienio elementu principai. Bylų su užsienio elementu teismingumas pagal lietuvos cpt. Tarptautinė teisinė užsienio valstybės, juridinių ir fizinių asmenų padėtis. Užsienio teismų sprendimų komercinėse, civilinėse ir šeimos, darbo bylose pripažinimas ir vykdymas. Tarptautinių komercinių ginčų sprendimas arbitraže. Arbitražo proceso tpt bendra charakteristika. Tarptautinio komercinio arbitražo rūšys. Arbitražinis susitarimas. Užsienio ir tarptautinių arbitražų sprendimų pripažinimas ir vykdymas. Fizinių asmenų teisinės padėties pagrindiniai bruožai tpt-ėje. Juridinių asmenų teisinis statusas tpt-ėje. Valstybė kaip tarptautinių privatinių teisinių santykių subjektas. Valtybės imunitetas, jo rūšys ir apribojimai. Tarptautinių komercinių kontraktų sąvoka ir rūšys. Taikytina teisė tarptautiniams kontraktams. Jt konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo pardavimo pagrindinės nuostatos. Tarptautinės teisės krovinių ir keleivių vežimo teisinis reguliavimas. Deliktinėms prievolėms taikytina teisė. Intelektinės nuosavybės reguliavimas tarptautinėje privatinėje teisėje. Kolizinės normos šeimos teisės srityje. Paveldėjimo santykių reguliavimas tpt-ėje. Kolizinės normos darbo teisiniuose santykiuose ir socialinės apsaugos srityje. Kolizinės normos nuosavybės teisės srityje.

Kontinentinė. TPT kaip mokslo dalykas yra suvokiamas plačiau. Be anglo - amerikiečiams būdingų institutų įeina ir:

Prancūziškoji. Pradininkas Batiffol. Ji plačiausiai traktuoja TPT. TPT - kolizijų teisė, konfliktų teisė. Pirmiausiai nagrinėja pilietybės bei užsieniečių teisinės padėties klausimus.

Belgiškoji. Panaši į prancūzų, bet daugiau dėmesio skiria viešajai tvarkai.

Vokiškoji. Daugiau dėmesio nei prancūziškoji skyrė pilietybės klausimams. Ši doktrina apima ir tarptautinę ekonominę teisę - tarptautinės organizacijos; nuosavybės eksproprijavimas; investicijos; kartelių teisė.

Socialistinė. Didžiausias dėmesys skiriamas viešajai teisei. Klasinis partinis kryptingumas, viešieji interesai. Pvz.: Kinijoje yra “didžioji TPT”. Kuri apima ir TVT, ir TPT, ir valstybės vidaus teisę, visa, kas susiję su užsieniu.

LR įsigaliojus naujam CK, bus antras skyrius, kuriame eilė normų sudarys TPT - dalis perimta iš anglo - amerikietiškos, o dalis iš prancūzų doktrinos.

Keletą paskutinių dešimtmečių intensyviai vystosi tarptautinė prekyba. Nacionalinė teisė toli gražu ne visuomet suspėja su vykstančiais pasikeitimais. Didėja unifikuotų aktų apimtis. Išlieka didžiulė paprotinių taisyklių reikšmė. Plačiai taikomi kontraktai, sudaryti remiantis tipinėmis taisyklėmis, kurios daugelyje atvejų skiriasi nuo vidaus teisės dispozityvinių normų. Ginčai dėl kontraktų labai dažnai perduodami nagrinėti trečiųjų, o ne valstybiniams teismams. Susidarė didžiulis atotrūkis tarp stabilios vidaus teisės ir dinamiškos tarptautinių ekonominių santykių plėtros. Būtent tai ir iššaukė lex mercatoria atsiradimą. Tai tarsi bandymas duoti atsaką į pasikeitimus, vykstančius tarptautinių ekonominių operacijų reguliavimo srityje.

Manoma, kad lex mercatoria atsirado šio amžiaus 50 - aisiais metais (anksčiausiai 20 - aisiais).

Pats terminas lex mercatoria, pakankamai plačiai vartojamas mokslinėje literatūroje, prasiskverbė į arbitražinę praktiką.

Viduramžiai. Egzistavo pirklių teisė, paremta papročiais, kurių veikimas neapsiribojo vienos valstybės sienomis. Prie stambių prekybos centrų egzistavo pirklių teismai, taikantys susiklosčiusius papročius. Ši senovinė lex mercatoria buvo laikoma tarptautine.

Paprotinės normos Vakarų Europos valstybės pagrindinai įėjo į nacionalinės įstatymleidystės sudėtį; Anglijoje jos buvo transformuotos į precedentinę teisę. Tarptautinių ekonominių santykių reguliavimas įgavo nacionalinį pobūdį.

Šiuo periodu pastarosios normos (reguliuojančios tarptautinę prekybą) vėl įgija tarptautinę prigimtį. Gimsta nauja, universali lex mercatoria, autonomiška nuo nacionalinių teisės sistemų.

Lex mercatoria dalykas traktuojamas plačiai. Į jį įeina įvairiausios tarptautinės komercinės operacijos: pirkimas - pardavimas, nuoma, atstovavimas, pervežimai, draudimas, atsiskaitymo santykiai.

Į tarptautinio prekybinio papročio sąvoką įeina papročiai, tipiniai kontraktai ir bendrosios sąlygos, vieningų taisyklių, kontraktų nuostatų rinkiniai.

Iš daugelio bendrų principų lex mercatoria mini: pacta sund servanda; geranoriškas įsipareigojimų įvykdymas; leidimas šaliai nutraukti kontraktą tuo atveju, kai partneris jį pažeidžia iš esmės.

Lex mercatoria šalininkai pačią kategoriją “teisė” traktuoja labai plačiai. Jie mano, kad teisė apima ne tik tai, kas yra valstybės ar valstybių įstatymleidžių rezultatas, bet ir bet kokį socialinio elgesio, priimtino visuomenėje, sureguliavimą. Iš to seka, kad teisė, jų nuomone, yra kokio nors socialinio bendrumo rezultatas.

Yra manoma, kad kolizijos TPT - ėje yra tarsi dirbtinis barjeras, įgyvendinant tarptautines ekonomines operacijas ir sprendžiant dėl to kylančius ginčus praktikoje. Kyla poreikis tarptautiniams prekybiniams susitarimams taikyti lex mercatoria. Nacionalinės teisinės sistemos reikšmingos užpildant vieningo reguliavimo spragas.

Arbitražai vaidina svarbų vaidmenį taikant ir vystant lex mercatoria. Yra nuomonė, jog arbitrai turi teisę taikyti lex mercatoria, kai kontraktai tiesiogiai nurodo ją. Tačiau yra ir kita nuomonė, kad pats kontrakto tarptautinis pobūdis duoda pagrindą arbitražui taikyti lex mercatoria.

  • Microsoft Word 106 KB
  • 2016 m.
  • 27 puslapiai (28496 žodžiai)
  • Universitetas
  • Privatinė teise
    10 - 1 balsai (-ų)
Privatinė teise. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/privatine-teise.html Peržiūrėta 2020 m. Vasario 29 d. 09:09
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo