Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (2)


Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys. Įvadas. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens sąvoka. Juridinio asmens dalyvis. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens pasibaigimas ir reorganizavimas. Juridinių asmenų rūšys. Privatieji juridiniai asmenys. Privačiųjų juridinių asmenų samprata ir rūšys. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Individualios įmonės. Ūkinės bendrijos. Ribotos civilinės atsakomybės įmonės. Akcinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės. Viešieji juridiniai asmenys. Viešųjų juridinių asmenų sąvoka ir rūšys. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Valstybės ir savivaldybių įstaigos kaip juridiniai asmenys. Asociacijos. Viešosios įstaigos. Labdaros ir paramos fondai. Politinės partijos ir profesinės sąjungos. Bažnyčia ir religinės bendruomenės. Išvados. Literatūros sąrašas.

Akcinės bendovės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis kaip 15 0000 litų, akcijos gali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai.

pagal veiklos pobūdį (vykdantys gamybinę veiklą, teikiantys paslaugas, kurie neturi atitinkamų valdingų įgaliojimų ir kita grupė – turintys atitinkamus valdingus įgaliojimus);

Ketvirtą grupę sudaro viešieji juridiniai asmenys, neturintys narystės, ir kiti viešieji juridinai asmenys, turintys narystę, pavyzdžiui, politinė partija.

Penktai viešųjų juridinių asmenų grupei, kai gali būti ribojamas viešojo juridinio asmens teisnumas, priklauso asociacija (jai draudžiama steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles būtų neribota, arba būti jo dalyviu; kitas pavyzdyz – viešoji įstaiga, kuriai draudžiama užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą).

Biudžetinei įstaigai vadovauja kolegialus arba vienasmenis vadovas, kurį skiria ir iš pareigų atleidžia steigėjas, nebent įstatymai numato kitaip.

Biudžetinės įstaigos gali būti reorganizuojamos, likviduojamos, pertvarkomos CK nustatyta tvarka.

Asociacijos steigėjais gali būti Lietuvos ir kitų valstybių juridiniai ir fiziniai asmenys. Fizinis asmuo turi būti sulaukęs 18 metų, išskyrus tas asociacijas, kurių veikla susijusi su vaikų ir jaunimo poreikiais. Asmuo gali būti kelių asocijacijų nariu. Minimalus asocijacijos narių skaičius yra trys. Taigi pagal CK 2.106 straipsnį asocijacija, kuri turi tik du narius, turi būti likviduojama, jeigu per šešis mėnesius po tokio sumažėjimo nenutariama asocijacijos reorganizuoti arba pertvarkyti.

Asociacijos steigimo sutartį turi pasirašyti visi steigėjai. Steigėjai taip pat privalo priimti įstatus ir sudaryti bent vieną valdymo organą iki asocijacijos įregistravimo juridinių asmenų registre.

Viešoji įstaiga yra tokia viešųjų juridinių asmenų teisinė forma, kuri veikia socialinėje, švietimo, mokslo, kultūros, sporto, sveikatos ar kitose panašiose srityse. Pažymėtina, kad sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms Viešųjų įstaigų įstatymas taikomas tiek, kiek neprieštarauja Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymui. Viešosios įstaigos tikslas – tenkinti viešuosius interesus. Ši įstaiga teikia paslaugas, atlieka darbus, gamina produkciją; ji gali verstis tokia ūkine veikla, kuri neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais ir, jeigu tokios veiklos nedraudžia įstatymai. Ji gali gauti valstybės biudžeto tikslinius asignavimus. Asignavimai paprastai skiriami konkrečioms programoms įgyvendinti, pavyzdžiui, viešajai įstaigai – Vaikų dienos centrui, vykdančiam vaikų užimtumo programą.

Viešoji įstaiga gali įgyti tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, įstatymams ir įstaigos įstatams. Viešųjų įstaigų įstatymas tiesiogiai draudžia:

skolintis pinigų už palūkanas iš savo dalininko arba su juo susijusio asmens;

neatlygintinai perduoti viešosios įstaigos turtą nuosavybėn pagal patikėjimo arba panaudos sutartį viešosios įstaigos dalininkui, (išskyrus turto perdavimą dalininkams likvidavimo atveju proporcingai dalininkų įnašų vertei) arba su juo susijusiam asmeniui;

skirstyti įstaigos pelną tokiems veiklos tikslams, kurie nėra numatyti įstatuose;

Nurodyti ribojimai nustatyti tam, kad viešoji įstaiga netaptų priedanga vykdyti tik tokią ūkinę komercinę veiklą, kuria tenkinami vien dalininkų interesai; tokiu atveju ji taptų privačiu juridiniu asmeniu, kurio tikslas – tenkinti privačius interesus, gauti dividendus.

Religinių bendruomenių ir bendrijų veiklą reglamentuoja CK, kuriame be bendrųjų nuoatatų yra CK 2.37 straispnis, taip pat normos, reglamentuojančios bažnytinę santuoką, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas bei atskiras Lietuvos Respublikos Konstitucijos 43 straipsnis ir Konstitucijos 38 straipsnio nuostata dėl valstybės pripažinimo bažnytinės santuokos registracijos.

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 38 KB
  • 2013 m.
  • 27 puslapiai (6188 žodžiai)
  • Universitetas
  • Zivi1e
  • Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (2)
    10 - 3 balsai (-ų)
Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (2). (2013 m. Gegužės 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/privatus-ir-viesieji-juridiniai-asmenys-2.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 14:27
×