Probleminių Lietuvos regionų subalansuotų rodiklių analizė


Probleminiai regionai. Lietuvos regionu subalansuoti rodikliai. Teritorinis konkurencingumas. Probleminiai lietuvos regionai. Lietuvos probleminiai regionai. Problėminiai regionai lietuvoje. Teritorinio konkurencingumo analize. Lietuvos regionu konkurencingumo indeksas. Užimtumas lietuvos regionai. Lietuvos probleminiai regionai problemines sritys.

Įvadas. Lietuvos probleminių regionų analizė. Probleminės teritorijos. Užimtumo vertinimas. Gamybos vertinimas. Verslo vertinimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Tyrimo aktualumas. Regioninė politika užima svarbų vaidmenį kiekvienos valstybės bendraekonominėje politikoje. Atskiri teritoriniai vienetai dažnai skiriasi ne tik plotu, gyventojų skaičiumi, bet ir ekonomine bei socialine gerove. Kai regioniniai skirtumai pasiekia tam tikrą nepageidaujamą lygį, yra reikalingi valdžios sprendimai siekiant juos sumažinti. Lietuvos regioninės plėtros įstatyme numatyta, kad būtina nustatyti savivaldybes su blogiausia socialine – ekonomine situacija, jas apjungti į probleminius regionus, jiems parengti ir įgyvendinti valstybines kompleksinės plėtros programas, suteikiant valstybės finansinę paramą. Lietuvai tapus europos sąjungos nare taip pat atsirado galimybė suteikti finansinę paramą probleminiems regionams iš europos sąjungos struktūrinių fondų ir taip ženkliau sumažinti tarpregioninius socialinius – ekonominius skirtumus. Tyrimo objektas. Lietuvos probleminiai regionai. Kursiniame darbe pagrindžiamas integralinių indeksų panaudojimas nustatyti lietuvos probleminius regionus (savivaldybes, turinčias aštriausias socialines - ekonomines problemas). Teritorinių skirtumų mažinimas yra vienas iš es prioritetų. Probleminių regionų ekonomikos atgaivinimui ir konkurencingumo didinimui lietuvoje numatoma parengti ir įgyvendinti valstybines kompleksinės plėtros programas, analizuojamos savivaldybių užimtumo, gamybos ir verslo efektyvumo sferos. Pagrindžiamas vidurkio indekso ir min/max metodų panaudojimas. Indeksų pagrindu apskaičiuoti savivaldybių rangų vidurkiai ir nustatytos savivaldybės su geriausia ir blogiausia situacija socialiniu - ekonominiu požiūriu.

Tyrimo aktualumas. Lietuvai tapus europos sąjungos nare taip pat atsirado galimybė suteikti finansinę paramą probleminiems regionams iš europos sąjungos struktūrinių fondų ir taip ženkliau sumažinti tarpregiokursiniame darbe pagrindžiamas integralinių indeksų panaudojimas nustatyti Lietuvos probleminius regionus (savivaldybes, turinčias aštriausias socialines - ekonomines problemas). Indeksų pagrindu apskaičiuoti savivaldybių rangų vidurkiai ir nustatytos savivaldybės su geriausia teritorinių vienetų socialiniai - ekonominiai skirtumai dažniausiai yra apibūdinami naudojant bendrojo vidaus produkto, tenkančio vienam regiono gyventojui, bei nedarbo lygio rodiklius. Tačiau tai yra ne vieninteliai rodikliai, apibūdinantis socialinę – ekonominę situaciją jame ir sąlygojantis jų diferencijaciją. Socialinėje plotmėje svarbiausiems regionų plėtrą stabdantiems požymiams priskiriamas demografinės situacijos kritiškumas bei socialinės būklės negatyvumas (nedarbas,nusikalstamumas. ). Ekonominėje plotmėje svarbiausiems regionų plėtra stabdantiems požymiams priskiriamas pajamų įš gamybinės veiklos ir investicijų nepakankamumas bei verslo neefektyvumas. Kiekvienos iš paminėtų sričių požymiams charakterizuoti galima išskirti daugelį rodiklių, iš kurių pirmame etape labai svarbu atrinkti informatyvius. Sekančiame etape tikslinga apskaičiuoti apibendrintus užimtumo, gamybos bei verslo efektyvumo indeksus ir nustatyti kiekvieno teritorinio vieneto rangą. Vėliau nustačius vidutinį kiekvieno teritorinio vieneto rangą ir išskyrus tarp jų su blogiausia socialine – ekonomine situacija, apjungti artimus teritorinius vienetus į taip vadinamus probleminius regionus.

Analizuojant atskirų teritorinių vienetų ekonominę gerovę, galima išskirti daugelį ją apibūdinančių rodiklių. Tokių rodiklių skaičius gali sudaryti kelias dešimtis, todėl labai svarbu yra iš šio didelio kiekio statistinių rodsiekiant mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp regionų ir jų viduje, probleminėms teritorijoms – teritorijoms, kurių gyventojai susiduria su didžiausiomis socialinėmis problemomis, yra skiriamas ypač didelis dėmesys. Tai 2007 m. Išskirtos 14 savivaldybių, kuriose yra santykinai aukštas nedarbo lygis ir didelė socialinpatvirtintų probleminių teritorijų programų priemonėms įgyvendinti numatyta panaudoti apie 1219 milijonų litų valstybės ir savivanedarbo skirtumai tarp atskirų šalies regionų yra viena iš labiausiai valdžios organams ir gyventojams aktualių problemų.

  • Microsoft Word 69 KB
  • 2012 m.
  • 12 puslapių (2181 žodžiai)
  • Universitetas
  • Egle
  • Probleminių Lietuvos regionų subalansuotų rodiklių analizė
    10 - 1 balsai (-ų)
Probleminių Lietuvos regionų subalansuotų rodiklių analizė. (2011 m. Gruodžio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/probleminiu-lietuvos-regionu-subalansuotu-rodikliu-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 24 d. 02:16
×