Produkcijos ir darbų pardavimo bei finansinių rezultatų apskaita


Uab „SKADO MEDIS“ prekių ir paslaugų pardavimo apskaita. Finansinių rezultatų apskaita. Bendrieji Uab „ Skado medis“ finansinių rezultatų apskaitos bruožai. Įmonių atskaitomybės rūšys. Uab„ Skado medžio“ metinės finansinės atskaitomybės sudėtis. Duomenų pateikimo finansinėje atskaitomybėje principai. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita. Priedų sąrašas.

UAB „Skado medžio“– medienos ir medienos dirbinių gamyba ( pagrinde įmonė gamina medinius surenkamus namus) bei statyba; miškininkystė, medienos ruoša ir susijusių paslaugų veikla; Bendrovėje dirba 60 darbuotojų.

Bendrovės produkcija eksportuojama į Rusiją bei kitas Europos šalis. Gaminių kokybė atitinka europietiškus standartus .

Šiame kursiniame darbe nagrinėjau UAB „Skado medžio“ parduotų prekių ir paslaugų bei finansinių rezultatų apskaitą. Pardavimų pajamos – tai pajamos, kurios atsiranda pardavus prekes arba suteikus paslaugas. Tai gali būti gryni pinigai arba pirkėjų skola įmonei. Pardavimų pajamos yra labai svarbus bendrovės rodiklis. Pajamos didina įmonės turtą, o jų perviršis, palyginus su atitinkamomis sąnaudomis, sudaro pelną. Pajamų didinimas yra reikšmingas įmonės turto gausinimo ir jos pelno didinimo veiksnys.

Darbo tikslas: susipažinti su UAB „Skado medžio“ prekių ir paslaugų pardavimo bei finansinių rezultatų apskaita ir jos ypatumais, įvertinti įmonės pelningumo rodiklius.

Darbo objektas: įmonės prekių ir paslaugų pardavimo bei finansinių rezultatų apskaita.

Tyrimo metodai ir priemonės: teoriniai ir praktiniai dalims parašyti naudojausi moksline, normatyvine literatūra, periodiniais leidiniais.

Darbo tikslas: remiantis praėjusių trejų metų duomenimis, moksline, normatyvine ir kita literatūra, išnagrinėti UAB „Skado medžio pardavimų ir finansinių rezultatų apskaitą.

K. Valužis iškelia kelias svarbiausias problemas:

pirma, sandėlyje yra dokumentas apie prekių išsiuntimą ir sandėlininkas, sudarydamas prekių judėjimo ataskaitą negali žinoti, ar prekės yra pristatytos pirkėjui, ar ne. Todėl jis turi pilną teisę rodyti tų prekių išsiuntimą, nes sandėlyje jų nėra.

antra, buhalterija negali pripažinti uždirbtų pajamų, kol prekės neatiduotos pirkėjui.

trečia, rodyti (fiksuoti) pardavimo sąnaudas apskaitoje ir atskaitomybėje galime tiktai tada, kada jos uždirbo pajamas (nutarimo 804 5.1 p.).

Autorius siūlo šiuos problemų sprendimo būdus:

Išsiųstas prekes, kurios nėra pristatytos pirkėjui, negalime atvaizduoti įrašu (D 600, K 204 ar 203). Jeigu pirkėjas jų negavo ir už jas nepasirašė, reiškia, jos tebėra kelyje. Papildytame sąskaitų plane yra įteisinta nauja 205 sąskaita – Atsargos kelyje. Panaudojant šią sąskaitą, prekių, kurių per ataskaitinį laikotarpį nespėjo gauti pirkėjas, išsiuntimui atvaizduoti galime panaudoti tą 205 sąskaitą (D205, K 204 ar 203). Reiškia, prekės yra kelyje, bet jos tebėra siuntėjo nuosavybė.

Kada prekes gaus ir už jas pasirašys pirkėjas, galėsime tą procesą atvaizduoti taip:

a) nurašyti prekes pagal savikainą (D 600, K 205);

b) fiksuoti pajamų pripažinimą (D 240, K 500 ir K47011 PVM).

Prekių apskaita 205 sąskaitoje gali būti fiksuojama tik piniginiu įvertinimu pagal turimus dokumentus ir atskirus pirkėjus, nurodant, kas yra atsakingas už jų pristatymą pirkėjui. Sutvarkius prekių perdavimo pirkėjui dokumentus, išsiųstos prekės analitinėje apskaitoje turi būti atvaizduojamos taip pat, kaip parduodant iš karto, pagal palyginimo principą.

Auditorius V. Jagminas straipsnyje “Produktų savikainos rodiklių prasmė ir apskaičiavimas” teigia, kad įmonės vadovai turi žinoti, ar įmonės parduodamos prekės yra pelningos, ar ne. Norint tai išsiaiškinti, reikia apskaičiuoti prekių savikainą. Kaip ją apskaičiuoti, nereglamentuoja joks norminis aktas, todėl kiekviena įmonė gali pati pasirinkti prekių savikainos apskaičiavimo metodiką. Tik finansinę apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojantys norminiai aktai, konkrečiai – LR Vyriausybės 1993 10 27 nutarimas Nr. 804 (apie tai rašoma šio nutarimo 37 ir 38 straipsniuose), nustato, kokios išlaidos įskaičiuojamos į parduotų prekių savikainos rodiklį. Pagal šį reglamentą į parduotų prekių savikainą turi būti įskaičiuojamos tiesioginės ir netiesioginės gamybos išlaidos, tenkančios parduotai produkcijai, tačiau pati įmonė turi nustatyti, kurios jos veikloje daromos išlaidos turėtų būti laikomos tiesioginėmis, o kurios netiesioginėmis gamybos išlaidomis.

Produktų savikainos skaičiavimas yra vidinės apskaitos objektas. Vidinėje apskaitoje yra skaičiuojami keli skirtingi savikainos rodikliai, atsižvelgiant į informacijos apie produktų gamybos ir jų pardavimo išlaidas poreikį. Pagrindiniai savikainos rodikliai: tiesioginė gamybinė savikaina, gamybinė savikaina, gamybinio padalinio savikaina, pilnoji savikaina ir komercinė produkto savikaina. Produktų savikainai skaičiuoti taikomi keli pagrindiniais laikomi metodai (užsakyminis, procesinis paprastasis, fazinis, operacinis). Produkto tiesioginės gamybos savikainos rodiklis apima vien tiesiogines gamybines išlaidas, tenkančias tam produktui pagaminti. Todėl tai yra tiksliausias rodiklis, nes tiesiogines išlaidas galima visiškai tiksliai priskirti konkrečiam produktui. Tiesioginėms gamybinėms išlaidoms priskiriamos gaminant produktą padarytos išlaidos, kurias tiesiogiai be didelių pastangų galima priskirti tam produktui. Tokių išlaidų pavyzdžiai galėtų būti produktui gaminti sunaudotos žaliavos, medžiagos, komplektavimo gaminiai, kurie sudaro produkto materialųjį pagrindą ir jų išlaidos gali būti tiesiogiai įskaičiuotos į pagaminto produkto savikainą. Tiesioginėms gamybinėms išlaidoms priklauso tiesiogiai produktus gaminančių darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos, kurias sudaro už tokį darbą apskaičiuotas atlyginimas, socialinio draudimo ir visų kitų su šiuo atlyginimu susijusių mokesčių išlaidos. Be tiesioginių žaliavų, medžiagų ir darbo užmokesčio išlaidų dar gali būti kitokių tiesioginių gamybinių išlaidų, tarkime, kitų įmonių suteiktos paslaugos konkrečių produktų gamybai.

  • Microsoft Word 49 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 29 puslapiai (7610 žodžiai)
  • Universitetas
  • Diana
  • Produkcijos ir darbų pardavimo bei finansinių rezultatų apskaita
    10 - 9 balsai (-ų)
Produkcijos ir darbų pardavimo bei finansinių rezultatų apskaita. (2015 m. Lapkričio 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/produkcijos-ir-darbu-pardavimo-bei-finansiniu-rezultatu-apskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 27 d. 03:46
×