Produkcijos paklausos ir ją įtakojančių veiksnių analizė


Įvadas. Esminiai paklausos ir ją įtakojančių veiksnių analizės klausimai bei jų aktualumas prekybos sektoriuje. Paklausos samprata bei paklausos aiškinimas skirtingų mokslų požiūriu. Paklausą lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas. Paklausos elastingumas įvairių kintamųjų atžvilgiu. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Paklausos analizės principinis modelis. Finansinės analizės rūšys ir jų panaudojimas įmonės finansinei būklei įvertinti. Uab „Stilsena“ produkcijos paklausą įtakojančių veiksnių analizė. Uab „Stilsena“ apibūdinimas. Aplinkos veiksnių įtaka Uab „Stilsena“. Uab „Stilsena“ vidinės aplinkos veiksnių analizė. Uab „Stilsena“ produkcijos paklausos analizė. Uab „Stilsena“ finansinių duomenų vertikalioji analizė. Uab „Stilsena“ finansinių duomenų horizontalioji analizė. Uab „Stilsena“ santykinių rodiklių analizė. Uab „Stilsena“ finansinės būklės prognozavimas ir Perspektyvos. Santykinių rodiklių prognozė remiantis statistiniais modeliais. Uab „Stilsena“ santykinių rodiklių prognozė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra ir šaltiniai. Žodynas. Priedai.

Temos aktualumas apibrėžiamas tuo, kad Lietuvos įmonės dar mažai dėmesio skiria įmonės paklausą įtakojantiems veiksniams. Šiuolaikinėms verslo įmonėms, siekiančioms efektyviai veikti įtemptos konkurencijos bei nuolatinių pokyčių sąlygomis, nebepakanka tradicinių valdymo būdų, todėl svarbu analizuoti įmonės produkcijos paklausą įtakojančius veiksnius, sugebėti juos prognozuoti. Visa tai labai svarbu šiuolaikiniam verslui. Tačiau, bet kokie svarbesni įmonės veiklos pokyčiai turi būti pagrįsti finansinėmis analizėmis, nes finansinių rodiklių analizės ir prognozavimo teoriniai aspektai padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas. Finansinės analizės informacija padeda patikrinti, ar praeityje priimti sprendimai teisingi, taip pat pagrįsti esamus bei būsimus įmonės valdymo sprendimus. Temos aktualumą pabrėžia dar ir tai, kad realiai neįvertinus šiandieninių finansinių rezultatų, o tuo labiau nesigilinant į finansines perspektyvas ateityje, dažnai įmonės yra priverstos bankrutuoti.

Tyrimo objektas – UAB „Stilsena“ parduodamų prekių paklausa bei ją įtakojantys veiksniai.

Darbo tikslas – atlikti UAB „Stilsena“ produkcijos paklausos analizę, nustatant svarbiausius paklausą bei paklausos elastingumą įtakojančius veiksnius.

Baigiamojo darbo uždaviniai:

1.Išanalizuoti teoriją, pateikti svarbiausius paklausą kaip reiškinį bei paklausos elastingumą apibūdinančius teiginius ir sudaryti apibendrinantį paklausos analizės teorinį modelį.

2.Nustatyti veiksnius, įtakojančius UAB „Stilsena“ produkcijos paklausos lygį bei jos kitimą, apibūdinti šių veiksnių poveikį bendrovės veiklos rezultatams.

3.Įvertinti UAB „Stilsena“ parduodamų prekių paklausos struktūrą, dinamiką bei įmonės parduodamų prekių paklausos elastingumą ir jį įtakojančius veiksnius.

4.Atlikti UAB „Stilsena“ pagrindinių ekonominių bei finansinių rodiklių analizę ir prognozę, bei įvertinti įmonės finansines galimybes optimaliai tenkinti vartotojų poreikius bei reaguoti į paklausą rinkoje.

Mokslinė hipotezė – pastoviai atliekama finansinės būklės analizė ir prognozavimas leidžia įvertinti įmonės veiklos tęstinumo galimybes ir padeda prisitaikyti prie greitai besikeičiančių išorinių ir vidinių aplinkos veiksnių.

  • Microsoft Word 180 KB
  • 2015 m.
  • 67 puslapiai (17828 žodžiai)
  • Kolegija
  • Asta
  • Produkcijos paklausos ir ją įtakojančių veiksnių analizė
    10 - 4 balsai (-ų)
Produkcijos paklausos ir ją įtakojančių veiksnių analizė. (2015 m. Vasario 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/produkcijos-paklausos-ir-ja-itakojanciu-veiksniu-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 24 d. 10:05
×