Produkto įvedimo į rinką marketingo programa


Įvadas. Naujo produkto idėjos aprašymas. Naujo produkto tikslai. Idėjos kūrimo ir vertinimo aprašymas, idėjos pasirinkimą nulėmusių kriterijų ir argumentų įvardinimas. Produkto naujumo lygis. Informacija apie naują produktą ir jo savybes pranašumai ir išskirtinės savybės, skiriančios juos nuo dabar esančių rinkoje, produkto originalumas ir inovatyvumas, ypatingos kokybinės charakteristikos. Naujo produkto pagrindinė nauda (vertė) vartotojui. Analizės etapas. Prognozuojamos naujo produkto (paslaugos) rinkos aprašymas. Esama rinkos būklė, kokie svarbiausi verslo makro aplinkos veiksniai (teisiniai, politiniai, vyriausybinis reguliavimas, technologinis, ekonominis, socialinis ir pan. ) darantys įtaką. Pagrindinės planuojamų gaminti gaminių rinkos charakteristikos, įskaitant dydį ir prognozuojamą augimą. Naujų gamintojų atėjimo į rinką galimybės (rinkos barjerai). Produktų pakeičiamumo lygis. Pirkėjų galia daryti įtaką produkto kainai ir jautrumas kainai, tiekėjų galia daryti įtaką žaliavų kainoms. Sezoniniai rinkos pakitimai, produkto ciklai ir kita. Segmentavimas ir tikslinio segmento pasirinkimas. Pagrindiniai rinkos segmentai ir jų rinkos talpumas. Tikslinės rinkos parinkimas. Segmentai į kuriuos orientuota nauja prekė. Pagrindinės tikslinės rinkos demografinės vartotojų charakteristikos. Pagrindinės tikslinės rinkos geografinės vartotojų charakteristikos. Pagrindinės tikslinės rinkos vartotojų elgsenos charakteristikos. Tikėtina tikslinės rinkos apimtis ir galima augimo tendencija. Konkurentų analizė. Informacija apie konkuruojančias prekes (tiesioginius ir/ar netiesioginius konkurentus) ar skirti tam pačiam vartotojui, ar tenkina tuos pačius poreikius, ar teikia tą pačią naudą? Stipriosios ir silpnosios pusės, prekių pranašumai, trūkumai ir vartotojų poreikių atitikimas ir (ar) neatitikimas. Pagrindiniai konkurentai, jų dydis, pajėgumas, užimamos rinkos dalys, silpnosios ir stipriosios pusės. Kaip planuojama konkuruoti ateityje? SSGG analizė. (Iš įmonės vidaus – stiprybių ir silpnumų, iš išorės - galimybių ir grėsmių analizė). Prekės ženklo pozicionavimas. Nagrinėjama rinka- rankinių priedų rinka Lietuvoje. Konkuruojančių prekės ženklų išskyrimas. Apsisprendimo atributų identifikavimas ir reikšmingumo įvertinimas. Vartotojų vertinimo pagal apsisprendimo atributus nustatymas. Pozicionavimo žemėlapio sudarymas. Norimos prekės ženklo pozicijos nustatymas. Pozicionavimo teiginio formulavimas. Marketingo sprendimai. Prekės sprendimai. Kainodaros sprendimai. I

Šio darbo tikslas - sukurti naujo produkto -„ rankinės apšvietėjas“ įvedimo į rinką marketingo programą. Marketingo programa - tai visuma tarpusavyje susijusių veiksmų ir sprendimų, įgalinančių patenkinti vartotojų poreikius ir pasiekti įmonės tikslus.

Tikslui pasiekti sprendžiami šie uždaviniai:

1. Pristatyti naujos prekės idėją, jos sukūrimo tikslus, informaciją apie prekę,

2. Išanalizuoti esamą rinkos būklę, veiksnius, turinčius įtakos naujai prekei,

3. Atlikti rinkos segmentavimą ir pasirinkti tikslines rinkas mūsų siūlomai prekei,

4. Identifikuoti konkurentus,

5. Atlikti SSGG analizę,

6. Atlikti siūlomos prekės pozicionavimą ir nustatyti geriausią poziciją,

7. Pateikti marketingo sprendimus pagal kompleksą - prekė, kaina, paskirstymas ir rėmimas,

8. Paskaičiuoti prognozuojamą 1 metų įmonės biudžetą ir numatomą pelną.

Rašant darbą buvo studijuojama mokomoji ir mokslinė literatūra, informaciniai šaltiniai internetinėje erdvėje. Naudojami marketingo tyrimų metodai - SSGG analizė, anketinė apklausa, Focus grupės apklausa.

  • Marketingas Kursinis darbas
  • Microsoft Word 296 KB
  • 2014 m.
  • 49 puslapiai (10337 žodžiai)
  • Universitetas
  • Eglė
  • Produkto įvedimo į rinką marketingo programa
    10 - 4 balsai (-ų)
Produkto įvedimo į rinką marketingo programa. (2014 m. Lapkričio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/produkto-ivedimo-i-rinka-marketingo-programa.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 12:56
×