Profesinės praktikos ataskaita Apskaita ir finansai


Įvadas. Normatyviniai dokumentai, reglamentuojantys Lietuvos respublikos mokesčius. Įmonėje taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jų paskirtis. Mokestinių ataskaitų sudarymo metodika, rengimo tvarka. Mokesčių apskaitai naudojami registrai. Įmonės mokami mokesčiai. VŠĮ „STOGDENGIŲ AKADEMIJA“ mokami mokesčiai, rūšys, tarifai, deklaravimo ir sumokėjimo tvarka. Mokesčių deklaravimo tvarka. Mokestinių deklaracijų sudarymo ir pateikimo terminai. Finansinės ir mokestinės atskaitomybės suderinimas. Mokestinės ir finansinės atskaitomybės neatitikimai. Išvados. Literatūra.


Įmonė pradėjo savo veiklą 2015 metų pavasarį, jos veiklos sritis yra stogų dangos prekyba, paslaugos ir stogdengių mokymai. Kadangi įmonė gyvuoja dar labai trumpą laiką, šiuos mokymus vygdo nesiekiant pelno (nemokamai), bendradarbiaujant su jau Lietuvoje žinomomis kompanijomis, kaip „ETERNIT BALTIC“, „PLIENITAS“ ir kt.

Šioje profesinės praktikos ataskaitoje yra pateiktos visos žinios, kurias įgijau įmonėje VŠĮ „STOGDENGIŲ AKADEMIJA“ per dvi savaites. Šią praktikos ataskaitą parašiau remiantis profesinės praktikos metodiniais nurodymais.

Darbo tikslas: susieti teorines finansų apskaitos ir mokesčių žinias su praktiniais įgūdžiais.

Darbo uždaviniai:

susipažinti su mokesčius reglamentuojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, taikomais įmonėje;

suprasti ir gebėti įvertinti įmonės mokesčių apskaitos politiką;

susipažinti su mokesčių deklaravimo tvarka, pateikimo terminais ir būdais.

LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymu (1991 m. gegužės 21 d. Nr. I-1336)

LR Įmonių įstatymu (1990 m. gegužės 8 d. Nr. I-196)

LR Mokesčių administravimo įstatymu (2004 m. balandžio 13 d. Nr. IX-2112)

LR Darbo kodeksu (2002 m. birželio 4 d. Nr. IX-926)

Darbo įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai nustato: darbo teisės taikymo sritį, uždavinius ir

Viešoji įmonė yra mokesčių mokėtoja, pagrindiniai jos mokami mokesčiai yra pelno mokestis, darbuotojų mokesčiai taip pat galimas ir PVM, priklausomai nuo pajamų dydžio bei vykdomos veiklos. Pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims gali būti taikomos pelno mokesčio įstatymo lengvatos. VšĮ moka pelno mokestį tik nuo ūkinės komercinės veiklos pajamų.

VŠĮ „STOGDENGIŲ AKADEMIJA“ moka šiuos mokesčius:

GPM deklaravimo ir sumokėjimo tvarka.

GPM mokestinis laikotarpis yra mėnesis, t.y. prasideda sausio 1 d., o pasibaigia sausio 31 d. A klasės pajamos (nuo kurių GPM sumoka darbdavys) deklaruojamos iki kito mėnesio 15 dienos. Mėn. GPM deklaracija (FR0572) pateikiama iki sekančio mėn. 15 d.

Įmokas į Garantinį fondą moka darbdaviai nuo darbuotojų pajamų, susijusių su darbo santykiais, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Įmokų į Garantinį fondą dydis yra lygus 0,2 procento nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio , nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Įmokos į garantinį fondą deklaravimo ir sumokėjimo tvarka.

Ši lengvata yra taikoma ir VŠĮ „STOGDENGIŲ AKADEMIJA“.

Pelno nesiekiančios organizacijos mokesčio bazė yra visos Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse uždirbtos pajamos, t.y. ūkinės komercinės veiklos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje ir ne Lietuvos Respublikoje. Pelno nesiekiančių organizacijų ūkinės komercinės veiklos pajamoms priskiriamos visos pajamos, uždirbtos pardavus prekes ar kitą turtą, suteikus apmokamas paslaugas, ir kitos ūkinės komercinės veiklos pajamos, įskaitant pajamas, uždirbtas tenkinant viešąjį interesą.

Deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu tvarka yra patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004-07-09 įsakymu Nr. VA-133 ( Žin., 2004, Nr. 109-4115).

  • Apskaita Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 2993 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (2822 žodžiai)
  • Kolegija
  • Milana
  • Profesinės praktikos ataskaita Apskaita ir finansai
    10 - 4 balsai (-ų)
Profesinės praktikos ataskaita Apskaita ir finansai. (2016 m. Vasario 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/profesines-praktikos-ataskaita-apskaita-ir-finansai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 01:33
×